Logg deg på Teams 17. mars, følg med på ITB Brukerforum. Fotomontasje: ITBaktuelt

Årets første ITB Brukerforum går digitalt

Her er programmet - Hittil 125 påmeldte

0

Integra og Grønn Byggallianse inviterer til Digitalt ITB Brukerforum 17. mars. Programmet inneholder blant annet KLP- Eiendom ved Bjarte Bratten og Lillestrøm kommune ved Roger Pettersen; hvordan kan FDV gjøre SD- anlegget bedre? BREEAM Normanualen. Får også plass.

Bygninger har en viktig rolle i den grønne omstillingen, ikke minst gjelder det eksisterende bygninger. Men hvordan understøtter dagens FDV-system en god bygningsdrift, og hvordan vi utnytter SD-anleggene? Hva ønsker byggeiere og -driftere for fremtiden?

For å få en status på disse temaene har vi invitert Lillestrøm kommune ved Roger Pettersen, KLP- Eiendom ved Bjarte Bratten, samt Grønn Byggallianse ved Sigri Heen som alle har gode innspill til vår problemstilling.

Program Teams møte:

  • 0900 Velkommen fra Grønn Byggallianse og Integra
  • Kort introduksjon av temaene og inviterte foredragsholdere
  • KLP- Eiendom ved Bjarte Bratten. KLP- Eiendom jobber systematisk med FDV, men hva er status og utfordringer knyttet dagens systemer? Hva bør vi kunne forvente i 2021, og hvilke behov for endringer ser vi i dag?
  • Lillestrøm kommune ved Roger Pettersen. Hvordan kan FDV gjøre SD- anlegget bedre?
  • BREEAM Nor manualen revideres, hva er de viktigste endringene for FDV og drift? Sigri Heen, Grønn Byggallianse
  • Kort fra Grønn Byggallianse og Integra, introduksjon til neste ITB Brukerforum som er 15.april i samarbeid med Entra – Hold av datoen allerede nå!
  • 10.30 Slutt 

Foreløpig er det 125 påmeldte.

Meld deg på her du også. 

Integra og GBA medlemmer prioriteres dersom for mange påmeldte.