16 internasjonale patentbeskyttelser av prefabrikkerte energisentraler

Energy Save i støtet

0

– Vi innehar hele 16 internasjonale patentbeskyttelser av prefabrikkerte energisentraler, så det er klart vi vil fokusere på dette produktområdet fremover. Vi har utviklet en unik kompetanse innen luft/vann-teknologi for et kaldt og krevende klima som hele Europa etterspør. Det har en viss troverdighet med nordisk teknologi i det markedet, sier Christian Gulbrandsen, daglig leder i Energy Save AS.

Selskapet som i dag holder til på Hvalstad i Asker kommune ble etablert 2007, med to
grundere som kom fra varmepumpemarkedet noen år tidligere.

– Vi etablerte Energy Save i Sverige samme år med formål om å nå ut i det europeiske
markedet, som vi anså hadde et større potensiale. Energy Save har nå tre ansatte i Norge,
og totalt 22 personer, blant annet ved produksjonsanleggene i Sverige, alle med lang
bakgrunn innen forskjellige relevante fagfelt; produksjon, kjøleteknikk, VVS, bygg og anlegg, og ikke minst spesialister innen styring- og reguleringsteknikk.

– Vi satser i hele Norge gjennom distributører, lokale forhandlere og installatører, bemerker
Gulbrandsen.

Historisk sett har produktporteføljen bestått av luft/vann varmepumper med typiske tilbehørsprodukter som akkumulatortanker og viftekonvektorer beregnet for villamarkedet. De siste fem årene har selskapet hatt en strategi om å skalere opp eksisterende teknikkplattform med effekter beregnet for «light commercial» segmentet, hvilket vil si bygg opp til ca. 5.000 kvm.

–  Vi har i den tiden levert flere spennende prosjekter bl.a. til landbruket, Den norske kirke, m.fl. Vi har levert prosjekter sammen med større konsulentselskaper som Asplan Viak og mindre lokale entreprenører. Gjennomgående har vi sett at «lokal skreddersøm» og prosjektering ofte koster mer enn selve varmeløsningen. Vi har derfor utviklet ideen med «prefabrikkerte energisentraler» og «miljøvennlig byggvarme». Vi fokuserer nå mest på 6-13 kW luft/vann varmepumper med tilbehør for villamarkedet, 20 – 90 kW for «light commercial» markedet og prefabrikkerte energisentraler med 80-90kW varmepumpeeffekt. Alle løsninger er designet for varme, kjøling og varmtvannsproduksjon.

–  Fremover vil vi også satse mer på varmepumper opp til 100 kW med modulstyringer som gir totaleffekter opp mot 1 MW, sier han.

Salget retter seg mot det profesjonelle markedet, men produktene er også rettet mot konsumentmarkedet. I tillegg satses det nå spesielt på prefabrikkerte energisentraler som Gulbrandsen er overbevisst om at vil revolusjonere byggeindustrien med fossilfri oppvarming og uttørking av bygg.

De prefabrikkerte energisentralene kan enkelt tilpasses ulike behov for varme, kjøling og varmtvannsproduksjon, og kan leveres som både midlertidige og permanente energisentraler for enkelt å rehabilitere bygg med f.eks. fossile varmekilder. Det kan leveres digital avlesning av opptatt og avgitt effekt som muliggjør bruk som et lokalt «nærvarmeverk» med fordeling til én eller flere mottakere.

Energy Save tar seg av det norske og svenske markedet, mens ute i Europa har selskapet importører og samarbeidspartnere i 18-20 land.

–  Vi har bygget selskapet via villavarmepumper, selv om markedet i Sverige og delvis Norge var ganske mettet da vi startet. Å ta en stor posisjon blant veletablerte merker her ville kortsiktig vært omtrent umulig. De store markedene for oss har vært Europa som er mye større, og mer jomfruelige markeder, fastslår Gulbrandsen.

Han understreker at de har reinvestert hver krone i å utvikle profesjonelle løsninger som ble lansert i slutten av 2020. Dette er et relativt ungt marked, sier han, også i Norge og Sverige der de ser muligheten til å ta en posisjon spesielt innen fossilfri oppvarming og uttørking av nybygg, men også rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

–  Vi ser for oss at den store veksten i fremtiden for oss vil være i dette markedet.

–  Vi vet at uttørking av bygg og byggevarme utgjør et årlig energibehov på 175-250 kWt/kvm/år. I 2020 ble det bygget 5,3 millioner kvm bare til boligformål i Norge. Legger man til offentlige bygg og næringsbygg, gir det godt innblikk i sparepotensialet om man reduserer dette med 50-75%, slår Gulbrandsen fast.

Han påpeker at dette utgjør et stort potensial i reduserte klimagassutslipp ved bruk av ny teknologi og ikke minst store kostnadsbesparelser. Energy Save har derfor bevisst jobbet med ledende aktører i bransjen i flere år, både for å utvikle konseptet, teste og dokumentere det.

–  I dag varmes og tørkes nye bygg med høytempererte løsninger som hovedsakelig bruker olje eller gass som energikilde. Vi ser videre at det blir et større og større krav i Norge og Sverige til grønn sertifisering av selve byggeprosessen og dokumentasjon av uttørking av bygg og materialer.

–  Med bakgrunn i dette har vi hatt dialog med UCO gjennom morselskapet Skanska AS i lengre tid for å komme i posisjon. Det har lenge vært stor interesse, men teknologi er som kjent mer kostbart, og uten reguleringer fra myndighetene har det ikke vært stor nok kommersiell interesse, sier Gulbrandsen.

Han mener at videre er dokumentasjon av konseptet avgjørende for å få troverdighet i markedet, og han har derfor dokumentert produktet gjennom prosjekter med Energimyndigheten i Sverige som konkluderer med enorm miljømessig og energibesparende effekt.

– Nå som UCO har fått kontrakten for rigg og drift av regjeringskvartalet i Oslo, så er det med både lokale og sentrale myndigheter stilt større krav til fossilfri oppvarming og uttørking. I tillegg har myndighetene forbudt bruk av olje til oppvarming og tørking av bygg også under selve byggeprosessen allerede fra 1. januar 2022. Det neste skrittet er totalt fossilfrie byggeplasser fra 2025. UCO har hatt en energisentral på utprøving i lengre tid, og basert på erfaringene besluttet å satse på dette kommersielt. UCO er langt fremme på moderne løsninger, og ønsker å ta en ledende posisjon innen miljøvennlige og grønne løsninger, avslutter Christian Gulbrandsen.