rond-Øystein Bjørnnes, Administrerende direktør. Foto: IWMAC

IWMAC og Egain kjøper opp selskapet Cebyc

Mindre enn 2 uker etter kunngjøringen av fusjonen mellom IWMAC og Egain, melder det nyopprettede selskapet i dag om kjøp av det norske teknologiselskapet Cebyc. I en uttalelse sier selskapet at dette er ett av flere skritt for å bli det ledende selskapet i Europa for kontoll og optimalisering av energiforbruk i bygg, gjennom dataintegrasjon og digitalisering.

0

Gruppen har en visjon om å levere et betydelig bidrag til reduksjon av klimagassutslipp. Gruppen vil i nær framtid få et nytt felles navn.

Cebyc er markedsleder innen programvare for miljøledelse- og rapportering. Selskapet utvikler og distribuerer den ISO-sertifiserte programvaren Energinet til mer enn 4 500 kunder, som representerer 25 000 bygninger og 12 000 brukere, først og fremst i Nord-Europa.

Bygg står for hele 40% av utslippene i Europa, hovedsakelig fra oppvarming og kjøling, og 75 % av alle bygg er energi ineffektive. Prognoser tilsier videre at hele 95% av dagens bygg vil være i bruk om 50 år. Når ambisjonen til EU er å redusere utslipp av klimagasser med 55% innen 2030 vil reduksjon av energiforbruk til alle formål i bygg stå sentralt for å oppnå dette målet.

«Dette representerer enorme muligheter, med betydelige reduksjoner i utslipp og kostnader gjennom digitalisering. Vi kan nå tilby komplette løsninger, fra ferdige oppsett på dataintegrasjon til overvåkning, avansert optimalisering og rapportering. Dette gjelder både nye og ikke minst eksisterende bygg», sier Trond-Øystein Bjørnnes, konsernleder i selskapet. «Det er også et svar på ønsker og krav fra mange av våre kunder for helhetlige digitale løsninger, som også sikrer frihet i forhold til alle typer tekniske løsninger i et bygg», sier Bjørnnes.

«Endringer i regelverk og teknologi, kombinert med mål fra mange kunder om å effektivisere og konsolidere sin energi- og miljøledelse, gjør denne kombinasjonen ideell for oss», sier Thor Øyvind Ludvigsen, administrerende direktør i Cebyc. “Vårt fokus er å møte kundens behov og praktiske utfordringer knyttet til datainnsamling og miljørapportering. Nå kan vi tilby et helhetlig utvalg av løsninger i tillegg til den frittstående programvaren Energinet, som er vårt hovedprodukt i dag», sier Ludvigsen.

«Kundene våre setter stadig høyere mål for reduksjon- og optimalisering av energiforbruk, parallelt med et behov for å imøtekomme ulike krav og mål satt av nasjonale myndigheter og andre aktører, som for eksempel finansinstitusjoner og leietagere. Evnen til å gjennomføre digitalisering i praksis, som også skal betale seg selv, er avgjørende for våre kunder», sier Kent Zehetner fra Pivot Invest, som er styreleder for det nye selskapet.

Selskapet har nå samlet 31 000 nærings- og offentlige bygg og 3 000 dagligvarebutikker i Nord Europa som kunder. Omsetningen var over 180 millioner kroner i 2020 og antall ansatte har passert 130. Selskapet satser også mye på sitt brede nettverk av partnere.