- Mye fokus på smarte bygg de siste årene men vel så interessant med smarte prosjekter og smart innsikt, sier Ingebjørg Foss Daae.

Innovasjon i praksis utvikler smarte prosjekter og smart innsikt

Innblikk i Entra Labs

0

Ny teknologi skal gi bruker- og kundefordeler. Nå som før gjelder imidlertid at kun gjennom bevist jobbing med kravspesifikasjoner, nøyaktig prosjektering, strukturert testing av de tekniske løsningene og systematisk ferdigstillelse oppnås ønsket sluttresultat. Ønsket sluttresultat er velfungerende tekniske løsninger til glede for leietagerne av yrkesbygg, bærekraftig og i henhold til plan.

Tekst: Arne Eggen

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper som eier og forvalter 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 90 bygg. Selskapet har som forretningsidé å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen.

Ingebjørg Foss Daae er en av selskapets ansatte med fokus på valg av ny teknologi og innovasjon. Ingebjørg har bred erfaring som leverandør av automatiseringsløsninger til industrien, som rådgivende ingeniør, som leverandør av bygningsautomatisering og nå mer på innkjøpssiden som ansatt hos byggherre/oppdragsgiver – det vil si erfaringsringen er sluttet.

ITBaktuelt.no har snakket med Ingebjørg om hennes erfaringer og synspunkter om status på teknologiutviklingen i landets yrkesbygg.


Mer om Ingebjørgs betraktninger vil du kunne oppleve på ITB Brukerforum 15. april – et digitalt arrangement i regi av Integra, foreningen for digitalisering og automatisering og Grønn Byggallianse – les mer om dette på HER


Krav til prosjektene – gjennomføringsmodeller

ITBaktuelt innleder dagens intervju med spørsmål om hvilke krav som alltid stilles til Entras prosjekter. Ingebjørg svarer engasjert:

–   Alle Entras prosjekter skal inneholde elementer av innovasjon da vi ønsker å bringe bransjen videre og skape verdi for våre kunder. Etter noen år med høy innovasjonsgrad i flere prosjekter må vi erkjenne at totalentreprisemodellen, som vi som regel bruker i våre byggeprosjekter, ikke er den beste arenaen for å jobbe med innovasjon. Alle som kjenner modellen godt, vet at det ofte er vanskelig nok å lykkes med standard teknologi i prosjekter.

Hun bemerker at om det legges på et lass med uprøvd, ikke-integrert teknologi med supportavdeling på andre siden av kloden, så er det klart at dette byr på utfordringer. Kontraktsmodellen var faktisk tiltenkt enkle lagerbygg og garasjeanlegg da den kom. Den er oppdatert senere, men neppe utviklet for komplekse teknologileveranser som man nå får mer og mer av. Til gjengjeld er den jo meget effektiv til å få opp selve bygget og en såpass etablert standard at den nok er kommet for å bli.

Entra Labs – en nyttig testarena

Veien inn til Entra Labs…

–  Mye av utfordringen ligger i at de siste 5-10 årene så har både startups og etablerte selskaper endret måten de kommuniserer ferdighetsgraden av teknologi på. Innovasjonsbølgen vi nå er inne i har gjort at selskaper som tidligere kun lanserte gjennomprøvd teknologi plutselig lanserer produkter som ikke er helt ferdig utviklet. Tanken er ofte at produktene skal utvikles i prosjektene sammen med kunden slik at man både er først ute og får kundetilpassede produkter, sier hun. –  Men det er ikke alltid ferdighetsgraden blir kommunisert til kunden. Dette er en av grunnene for at Entra nå har opprettet Entra labs. Vårt interne slagord er fra «PowerPoint to reality». For vi ser nettopp mange flotte produkter på PowerPoint men som må testes i langt større grad før de får nærme seg byggeprosjektene våre.

Hun viser til at de bruker Entra Labs både til «proof of concept» for nye produkter og for å teste komplekse integrasjoner.

–  Dette har gitt oss stor verdi. Eksempelvis har vi gjort unna 3-4 måneder med feilsøking på integrasjoner med adgangskontroll og sluttbrukertjenester på Rebel lenge før idriftsettelsen er i gang på byggeplassen. Vi ser også at laben gjør noe med samarbeidsklimaet rundt de tekniske løsningene. Byggherre, leverandører og entreprenører jobber sammen på laben for å sikre gode løsninger og tilrettelegge for en god ferdigstillelse på byggeplass tidligere i prosjektløpet enn vanlig.  Vi tester romkontrollfunksjoner, inneklima i modulbaserte møterom, ulike lyddemping i møterom, avansert belysningsutstyr, ny sensorteknologi, wifi-løsninger og mye mer.

–  Å teste i liten skala på laben vår har spart oss for mye tid og penger, poengterer hun.

Melde deg på ITBaktuelts nyhetbrev her

Datainnsamling er krevende

I tillegg til laben jobber Entra med sin egen dataplattform. En stor utfordring i bransjen i dag er at dataene er spredt på mange ulike systemer.

–  Ja, bygg generer store mengder data – men det er ikke så enkelt å få tak i som mange hevder. Mange IT-selskaper har kastet seg over byggebransjen med antagelsen om at bransjen har masse data å utvikle ny teknologi på. Det har vi jo, men den er tidvis veldig godt gjemt. SD-anleggene våre eksempelvis, er bygget på teknologi fra 80-tallet og er designet for autonomitet og driftssikkerhet og ikke for stordata og kunstig intelligens. Når vi prøver å hente ut større mengder data fra disse kan de faktisk knele. Dette går utover driftssikkerheten og er på ingen måte rett frem, sier Ingebjørg Foss Daae.

–  Jeg er overbevist om at IT-bransjen vil bidra til bedre styring, smartere og mer energieffektive bygg på sikt, men vi må være veldig klar over at de fysiske prosessene i bygninger ofte er overraskende ulike og at det dukker opp situasjoner verken vi eller algoritmene hadde tenkt på.

Økt automatiseringsgrad

Hun tror mye hadde vært gjort ved å øke automatiseringsgraden på byggene, gjerne opp mot industri-nivå. Tidligere har hun sett flere verktøy som skal kunne analysere seg frem til feil på fysiske komponenter som at ventiler står i feil posisjon eller at utstyr som skal gi pådrag har stoppet. Dette kunne kanskje blitt løst på en enklere måte med endebrytere og driftssignaler? Men dette leveres ikke før det er blitt bransjestandard.

– Tilbake til potensialet i dataene våre så er dette noe vi må utnytte bedre. Både for å få innsikt i våre egne erfaringer og ha bedre kontroll på hvor vi finner informasjon. I mange år har vi spredt data rundt på masse ulike systemer, og ender opp med å måtte leie inn kompetanse vi egentlig har i dataene våre. Dette skjer hver gang vi skal bygge nytt, påpeker hun.

Erfaringer, egenkompetanse, systematisk ferdigstillelse
og prosjektgjennomføring

Hun spør seg stadig om hvordan man mer effektivt kan bruke den erfaringen og kompetansen bransjen besitter. Og hun forteller at Entra jobber nå for å få til dette ved å bruke ulike typer kunstig intelligens til å tolke data og presentere erfaringene på en enkel måte. Hvilke bygg er gode, hvilke er mindre gode, hvilke løsninger fungerer godt og gir oss den energieffektiviteten som er ønskelig, og hvilke gir uforholdsmessig høye drifts- og vedlikeholdskostnader osv.

– Det har vært mye fokus på smarte bygg de siste årene og det er viktig. Men det blir vel så interessant med smarte prosjekter og smart innsikt, erklærer hun

– Vi jobber i en spennende bransje og jeg tror og håper på å se store endringer i både verdikjede, teknologi og byggeprosess i årene som kommer. I mellomtiden er det viktig å gjøre det vi kan for å lykkes med eksisterende og grunnleggende teknologi i byggene våre.

– Det aller viktigste for oss er at vi har driftssikre, energieffektive bygg hvor leietakerne våre stortrives. Det løses ikke kun av algoritmer, men gjennom god systematisk ferdigstillelse og prosjektgjennomføring. Bransjen har fortsatt store nok utfordringer med «basic tekniske anlegg» i dag, så vi må vel stikke fingeren litt i jorda før vi kaster oss over altfor mye ny teknologi.

Hun mener at bransjen har jo tatt kvantesprang de senere årene. Med god hjelp fra Integra, Grønn Byggallianse og standardene NS 3935 ITB, NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift og BA 2015 veilederen.

– I Entra har vi utarbeidet våre egne krav til systematisk ferdigstillelse som nå er et vedlegg til Bok 0. Vi stiller krav til kompetanse innen systematisk ferdigstillelse og ITB i innkjøpene våre og har dette som et viktig evalueringskriterium. I de siste prosjektene våre har vi kalt inn ITB-personellet til intervju og vektlagt dette høyt i evalueringen. Alle må forstå hva som kreves av aktørene hvis prosjektet skal lykkes.

– Vi oppfattes kanskje tidvis som en krevende byggherre. Vi må imidlertid kontrollere at vi får det vi har bestilt. Det skulle jo egentlig bare mangle, avslutter Ingebjørg Foss Daae.

Melde deg på ITBaktuelts nyhetbrev her