ITB Brukerforum 15. april samlet på det meste 155 deltakere digitalt for å lytte til Entras budskap. Illustrasjon fra Åse Lundes innlegg.

Entras arbeid rundt utvikling av moderne og fleksible bygg

Fremmøterekord i digitalt ITB Brukerforum

0

Det ble ny rekord for ITB Brukerforum i går. På det meste var 155 gjester pålogget den digitale samlingen med Entra som vertskap. Og det var Entra som presenterte mye av det arbeidet selskapet gjør innenfor innovasjon, utvikling og langsiktig strategi med egen bygningsmasse. Innledningsvis fortalte direktør for digitalisering og forretningsutvikling Åse Lunde at Entra har 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 90 bygg.

Lunde understreket at det som bygges i dag skal stå mellom 50 og 100 år. Disse byggene blir ofte omtalt med uttrykkene kognitive, algoritmeoptimaliserende, bygg som snakker, proptech osv. Tidligere var filosofien at alle i et bygg skulle jobbe likt og byggene ble derfor utformet ut fra dette. I dag jobber man svært forskjellig, og at dette ikke blir mindre tydelig fremover. Vi kan jobbe fra hvor som helst, og koronaen har forsterket dette. Vi vet ikke hvordan dette blir når samfunnet åpner for fullt igjen. Kontortrenden er tydelig, med fleksibilitet, digitalisering og det sosiale kontoret. Man går vekk fra tidskapsler til nettopp fleksibilitet.

Det er mange grunner til at Entra jobber med smarte bygg, så hun. Og nevnte to eksempler:
Bygget skal forutse vedlikehold og et bygg skal kunne kjøpe og selge strøm.

Hun påpekte at smarte bygg kan brukes i markedsføring av lokaler og dermed tiltrekke seg leietakere som nettopp vil leie i slike miljøer. Slike bygg skal også kunne utvikle seg gjennom hele byggets levetid, påpekte hun.

Men, dvelte hun, hvor smarte er vi egentlig?

Entra har lykkes med mye, men har også feilet, innrømmet hun. Tre eksempler hun viste til var POE-belysning, noe Entra ikke var fornøyd med og ikke vil ta i bruk igjen før det har utviklet seg bedre. Det andre eksemplet var VAV-spjeld med ultralyd, og her var det utfordringer med trykkreguleringen. Det tredje eksemplet er API-er; flyt av data. Her har de vært gjennom mange læringspunkter.

Hvilke smarte løsninger har Entra prøvd

Hvilke smarte løsninger har Entra prøvd, het et av punktene Åse Lunde snakket om, og viste til disse tre:

Produksjon av grønn energi; bygg som produserer mer strøm enn de forbruker.Tjenester til brukerne; eksempelvis kan brukerne sende inn feil på kontorplassen, bestille mat, intelligente garderobeskap etc.

Sensorikk: Datainnsamling.

Under temaet innovasjon og ny teknologi sa Åse Lunde at vi ser et økende antall proptechselskaper. Men man skal være klar over at mange produkter ikke alltid er ferdig utviklet, og at det er komplisert å integrere disse mot gammel teknologi. Det blir lett krasj mot datateknologien.

Endringsprosessen er viktig, påpekte hun, og den må tas på alvor. Nye løsninger skal implementeres mot gammel teknologi, og dette påvirker drifterne, eier og brukerne. Det holder ikke med installasjon av nytt og kult, men fornyelsen skal gi varig verdi for brukerne.

Hun mente også at det er en kulturkrasj mellom byggebransjen og IT-bransjen. Bygg er en bransje som ikke har utviklet seg særlig og drifter på gammel teknologi, helt tilbake til 1980—årene.

Entreprisemodellene har ikke endret seg

Dette synes blant annet gjennom de entreprisemodellene som benyttes, de har ikke endret seg, mens det kommer stadig mer teknologi inn i byggene og mindre betong. Men entreprisemodellene har ikke endret seg.

Hun er allikevel overbevist om at IT-bransjen vil bidra til en stor bedring på dette området.

Ingebjørg Foss Daae, rådgiver ny teknologi og innovasjon hos Entra fulgte opp og påpekte at kontraktsformen er en utfordring. Bransjen operer med altfor mye vaghet, et ord hun opplever at brukes stadig oftere.

Sorry to say it, sa hun, det er ofte mye dårlig kvalitet og slurv. Hun viste til en uttalelse som understreket dette; «Muligheten for slurv ved montasje er en risiko vi ikke har priset.»

Hun syntes allikevel at det har vært fokus på dette de siste årene, ikke minst gjennom de ITB Brukerforumene som har vært arrangert, og gjennom standarder, blant annet NS 3935 og NS 6450.

Automatikkleverandøren skal være med fra dag én

Hun trakk frem at det allerede i kontrakten skal stå at automatikkleverandøren skal være med fra dag én. Og det skal være en redegjørelse for hvordan ferdigstillelse skal gjennomføres.

Jeg har sett ITB-ansvarlige som har ødelagt et prosjekt, og jeg har sett ITB-ansvarlige som har reddet et prosjekt, sa hun.

Hun understreket at Entra har fått tilbakemeldinger på at selskapets krav på dette området har ført til økt fokus på at automatikken skal med fra starten av. Entra er tydelig på dette i bestillingene, og da er det blitt mindre vaghet, sa hun.

Som avslutning på den halvannen time digitale samlingen kom Janne Aas- Jakobsen fra start-up-selskapet Consigli inn og snakket om selskapets samarbeid med Entra om å finne ut hvordan de kan bruke kunstig intelligens til å bygge bedre.

ITB Brukerforum blir arrangert av Grønn Byggallianse, eiendomsbransjen største nettverk for miljøkunnskap og Integra, bransjeforeningen for automatisering og digitalisering.

Meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her


Innovasjon i praksis
utvikler smarte prosjekter og smart innsikt

– Mye fokus på smarte bygg de siste årene men vel så interessant med smarte prosjekter og smart innsikt, sier Ingebjørg Foss Daae.