Patrick Mahieu. digitalisering- og innovasjonsleder i Rambøll, forteller at portalen ble utviklet for få på plass en felles plattform for registrering av ideer for alle i selskapet.

Egenutviklet idé med kundeverdi – en times drift kuttet seks millioner kroner

Innovasjon og digitalisering i system

0

I Rambøll er innovasjon og digitalisering satt i system blant annet med en egen innovasjonsportal. Her kan alle ansatte bidra med innspill og ideer. En av dem resulterte i en løsning som i løpet av en times drift sparte stålmateriell for seks millioner kroner.

Pressemelding

Innovasjonsportalen ble lansert i april 2020, hvor ideer blir styrt inn i en smidig, åpen og koordinert beslutningsprosess.

–Det er mange kloke hoder i Rambøll, og mange sitter med gode ideer de aldri gjør noe med. Portalen er et verktøy der alle ansatte enkelt kan gå inn og registrere sine ideer som videre blir fulgt opp av tilhørende utviklingsleder, sier Patrick Mahieu, Digitalisering- og innovasjonsleder i Markedsenhet Bygg i Rambøll.

Han forteller at portalen ble utviklet for få på plass en felles plattform for registrering av ideer for alle i selskapet, og som gjør ideprosessen transparent og forenkler samarbeidet på tvers av divisjoner, markedsenheter, også på tvers av forretningsenheter i Rambøll globalt. Siden lansering er det registrert over 120 ideer i innovasjonsportalen.

Fra manuelt og tidkrevende til optimalisering og besparelse

Et av innspillene som har vært igjennom hele prosessen fra ide til lansering, er en løsning Rambøll har døpt Truss Solver. Det er en egen parametrisk fagverksmodell som utvikles gjennom scripting i programmet Grasshopper.

–Med dagens byggeteknikk hvor det brukes mye stålfagverk i takbæring og konstruksjoner med utvekslingssystem hvor det er behov for lange spenn, er det et komplekst arbeid som ligger bak med tanke på beregning, modellering og detaljering, forteller Patrick. Han viser til et omfattende system av krav, regelverk og produksjonshensyn med svært arbeidskrevende prosesser hvor en er avhengig av god script-programvare.

Innsparing på seks millioner kroner

Verktøyet er nylig benyttet på et prosjekt i regi av Drammen havn, hvor Truss Solver ble brukt og sammenliknet med en manuell løsning. Ved å kjøre verktøyet en times tid, klarte en å hente ut en løsning som sparte prosjektet for kostnader til stål for om lag seks millioner kroner.
–Den overordnede gevinsten er derfor at en slipper mye manuelt arbeid, og kan undersøke mange flere alternativer og optimalisere mye mer, og dermed spare stål som i dette tilfellet, sier Patrick Mahieu.

Bakgrunnen for verktøyets utvikling kan også illustrere at ideer får ny kraft fra det uventede. I Frankrike satt Maureen Tricard, som ønsket å jobbe for Rambøll siden kjæresten hennes skulle jobbe i Norge. Som sivilingeniør og Grasshopper-ekspert, ble hun tilbudt seks måneders prøvetid, og når verktøyet Truss Solver nå er ferdig utviklet av henne sammen med egne fageksperter, har hun blitt fast ansatt hos Rambøll, og jobber blant annet med å lage script for optimalisering knyttet til et broprosjekt.

Innovasjon med positiv smitteeffekt

Ideene som blir videreutviklet og krever ekstra investeringsressurser, har gått gjennom en gjennomarbeidet valideringsprosess, hvor de gjennomgår en «Proof of Concept» for å sjekke gjennomførbarhet, ved hjelp av digitale workshops. Resultatet blir en mini-businesscase, en utfylt Business Model Canvas som danner underlag for å ta en riktig beslutning for veien videre.

–Morgendagens tjenester er bygget på teknologi og nye betalingsmodeller, det sikrer effektivitet og nøyaktighet, og legger til rette for skalering og gjenbruk og mer fokus på reell verdiskaping. Vi vet at innovasjon har en positiv smitteeffekt. Når folk legger inn en idé, kan den tiltrekke seg andre ressurser med nye synspunkter og vinklinger, og ideen kan videreutvikles gjennom samarbeid til et produkt med høyere verdi, forteller Frode Bovim, leder for Digitalisering og Innovasjon i Rambøll.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her