Isak Oksvold, direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom, og Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom.

Skal vi lykkes med klimamålene, må vi handle – og handle riktig

Bærekraft er blitt byggebransjens buzzword

0

Bærekraft er blitt byggebransjens buzzword de siste årene. Men skal vi lykkes med å nå klimamålene våre, må vi gå fra ord til å handle – og vi må handle riktig.

Pressemelding

Det er ikke uten grunn at byggebransjen blir kalt 40-prosentbransjen. Sammen står vi for 40 prosent av verdens klimabelastning, råvareuttak og avfall. Selv om situasjonen her til lands er noe bedre og beveger seg i en positiv retning, blir det vanskelig å få til en storstilt omstilling hvis vi sitter på hver vår tue og definerer våre egne klimakrav.

Etter en runde selvransakelse hos Møller Eiendom, så vi oss selv i speilet. Vi hadde satt oss som mål å være en klimabevisst bestiller og eiendomsutvikler, men erkjente at vi egentlig ikke stilte noen krav til leverandørene våre når vi gjorde innkjøp. Dette måtte vi gjøre noe med – både fordi vi må og fordi vi kan.

Da våre egne klimakrav var på plass, presenterte vi dette på et møte der mange i bransjen var samlet, og inviterte flere eiendomsbesittere til å bli med i arbeidet om å skape et felles verktøy som kunne dra hele bransjen i en grønnere retning. Dette ville både lette vårt arbeid og arbeidet til leverandørene, som allerede ble pepret med en mengde ulike krav og kriterier. Dersom vi kunne begynne med å kartlegge en del av en bredere forventning som alle de store aktørene har, ville det både gi bedre forutsigbarhet for leverandørene og gjøre det enklere for oss som bestillere å få det vi etterspør.

Höegh Eiendom var blant de tyvetalls offentlige og private eiendomsselskapene som stilte seg bak klimakravene og ble med i arbeidsgruppen som skulle komme med innspill til hvordan vi kunne løse disse utfordringene på best mulig vis. Det ble også opprettet en redaksjonskomité bestående av representanter fra Entra, Oslo pensjonsforsikring, Universitetet i Oslo og Oslo kommune ved Undervisningsbygg – i tillegg til Møller og Höegh. Denne redaksjonskomiteen har vært den harde kjernen i arbeidet som er gjort.

Etter en innspillrunde blant deltakerne i arbeidsgruppen, bearbeidet vi en verktøykasse med det vi mente var relevante klimakrav, og sendte disse ut på høring til rundt 300 leverandører. Var kravene enkle å forstå – og var de enkle å levere på? 110 av dem bidro med sine innspill, som stort sett bestod av positive og konstruktive tilbakemeldinger. Det har vært viktig for oss at alle typer leverandører har forutsetninger for å kunne levere på dette – enten det var Veidekke eller snekker Andersen – uten at kravene ble for lite ambisiøse.

Resultatet er blitt en verktøykasse bestående av tre dokumenter som nå tilgjengeliggjøres – en byggherreveileder, en leverandørveileder og et spørreskjema i form av en slags selvangivelse. På denne måten kan den enkelte innkjøper i hver virksomhet laste ned og sende med skjemaet i sine bestillinger. Innholdet er konkret og gir ikke mye rom for tolkning, og man blir nødt til å tenke gjennom hvordan man driver selskapet sitt mot en grønnere hverdag.

Den korte praktiske erfaringen vi har med dette til nå, bekrefter i all hovedsak vår teori om at dette ville harmonere godt i markedet. Mange er blitt mer bevisste sitt eget bærekraftarbeid, mens andre som allerede har hatt klima, miljø og bærekraft på agendaen en stund er fornøyde med at vi lager likere konkurransevilkår.

Sterkere sammen er et uttrykk som også gjelder bygg- og eiendomsbransjen. Når flere stiller de samme kravene, er det lettere å bevege hele bransjen i riktig retning. Stiller din bedrift relevante klimakrav ved innkjøp av varer og tjenester? Hvis svaret på dette er nei, tar det bare noen minutter å laste ned dokumentene i verktøykassen og ta disse i bruk.

Når vi som byggherrer bruker bestillermakten vår gjør vi innkjøpene våre mer bærekraftige, samtidig som vi hjelper leverandørene å sette fokus på et område som vi vet er viktig, og kommer til å bli enda viktigere i fremtiden. Det er på tide å handle – og vi må handle på riktig måte.