NHH-forskerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen serverte det de kaller et bærekrafteventyr fra sin forskning «Det grønne digitale skiftet». Bildet er fra nettpresentasjonen av deres forskningsarbeid.

Stabilt automasjonsmarked, og en rivende teknologisk utvikling

Integras årsmøte i går

0

Byggautomasjonsmarkedet vil holde seg stabilt også de neste 2-3 årene, fortalte Prognosesenteret under fagdelen på Integras årsmøte i går. Deltakerne fikk også en frisk gjennomgang av den teknologiske utviklingen, mulighetene, kunstig intelligens og menneskenes plass i denne hastige tilveksten av nytt som strømmer inn i bygge- og eiendomsbransjen, blant annet fortalt av NHH-forskerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

Det var i  går – 22. april at Integra – Foreningen for automatisering og digitalisering holdt sitt årsmøte. Det hele foregikk digitalt via Teams. Før de faste årsmøterutinene fikk deltakerne en drøy times faglig påfyll. Han som kalles Norges beste taler, Eirik Norman Hansen, holdt et lynende innlegg.

Hansen mente at det er blitt lavere terskel for å prøve ut nye ting, og høyere toleranse for at ikke alt er perfekt med en gang. Kunstig intelligens, sa han, er blitt mer modent. Denne har spredd seg flere steder, og folk begynner å merke at den også er til stede rent fysisk.

Han nevnte Edge computing, et distribuert databehandlingsparadigme som bringer beregning og datalagring nærmere stedet der det trengs er avgjørende for IoT-suksess. Nye chiper som kommer, gjør alt mulig.

Menneskets plass sammen med teknologi, presentert av Eirik Norman Hansen. Foto fra Teams-møtet.

Quanting computing er på vei, og gjør at datamaskiner utfører kvanteberegninger vesentlig raskere enn klassiske datamaskiner. Han påpekte at mange er redd for at dette skal overta for menneskene, men menneskene vil bli like viktig i fremtiden, og han antydet en femti-femti deling i det arbeidet som skal utføres.

Jo, påpekte Hansen, utfordringer er det, men vi må ta kontroll. Dette er vårt ansvar. Utviklingen går fantastisk fort, og vi må forstå hvordan dette påvirker oss og hva vi driver med. Dette handler om ansvar, muligheter og bærekraft.

NHH-forskerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, også kalt Podcast-duoen Jørgensen & Pedersen, serverte det de kaller et bærekrafteventyr fra sin forskning «Det grønne digitale skiftet» Dette viser hvordan teknologi skaper verdier, øker konkurransekraften og samtidig kutter klimagassutslipp.

Jørgensen og Tynes Pedersen snakket om nye forretningsmodeller i det grønne og digitale skiftet. Den sirkulære fremtiden er digital ble det understreket, og de viste til hva Orkla jobber med for tiden, blant annet å kunne strømme såpe. Det vil si at forbrukere og bedrifter kan abonnere på såpe, og at en chip i en Zalo-flaske vil gi beskjed til leverandøren når det er på tide å levere påfyll.

Slik tenker Orkla seg streaming av såpe til bedrifter og husholdninger. Foto fra Teams-møtet.

Et annet prosjekt de jobber med er WasteIQ, en plattform som kobler sammen teknologier, strukturerer data og gjør morgendagens løsninger mulig å realisere.

Et eksempel på dette er et samarbeid de har med Vestkanten Storsenter, et kjøpesenter som ligger i Loddefjord i Laksevåg hvor de har laget et brukervennlig selvbetjent registreringssystem i kombinasjon med QR-taggede avfallsbeholdere, som er rullet ut på mer enn 100 leietakere. Her blir blant annet folieplast, kaffegrut, matolje, brukte tekstiler og sko sortert. Resultatet er at de nå tilbyr et “telleverk” med høy presisjon som registrerer mengder av plussfraksjoner opp mot den enkelte leietakere. Slike systemer kan innføres i alle bygg der flere leietakere deler felles avfallsløsning.

Takket være god dataregistrering kan vi også bidra til å etablere et belønningssystem, enten økonomisk eller gjennom andre virkemidler, sa de.

Restart og nye forretningsmodeller, illustrert av Pedersen og Jørgensen. Foto fra Teams-møtet.

Videre trakk de frem Philips som merket nedgang i salget av lyspærer. Så gikk selskapet i gang med å selge lys, og dermed hadde de en helt ny forretningsmodell, de solgte lys som service i stedet for kun lyspærer. Kundene betaler en serviceavgift, og da får de installasjoner, vedlikehold, oppgraderinger og Philips sørger også for resirkulering av materialer og utstyr.

Opp i all denne teknologiutviklingen fikk Kim Robert Lisø i GK Inneklima kjøre en gjennomgang av hva selskapet gjør på området og hvilke tanker de har  fremover.

Integra er en del av Nelfo og får tilgang til de markedsprognosene som blir kjøpt fra Prognosesenteret. Senior makroøkonom David Lund presenterte bransjens prognoser for 2021-2023 og viste til at norsk økonomi går bedre enn fryktet i en pandemitid med strenge smitteverntiltak. Og at SSB venter at BNP skal øke med 3,3 prosent i 2021.

Lund sa at det er en svak negativ utvikling for yrkesbygg fremover, spesielt for private prosjekter. Men derimot vil det bli bra økning i investeringer i offentlige bygg.

Automasjonsmarkedet for segmentet bygg, sa han, vil derfor fortsatt ligge på samme nivå frem til 2023 som de siste årene, nemlig rundt 3,5 milliarder kroner.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her