Schweigaardsgate 21 og 23. Foto: KLP

KLP Eiendom landet ny utleie avtale

Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg

0

KLP Eiendom er stolte og glade for å ha kommet i mål med forlengelse av leiekontrakter med Gjensidige og Vy i Schweigaardsgate 21 og 23. Gjensidige og Vy har signert for 10 nye år fra 2023 med et samlet areal på 31 358 kvadratmeter BTA.

Gjensidige trenger mer areal og Vy mindre. Det var den perfekte match, sier utleiesjef Øyvind Oxholm Meisingset i KLP Eiendom i en pressemelding.

– Vi løste dette ved at Gjensidige overtar Vy sine tre øverste etasjer i nummer 23 via en gangbro fra nummer 21. For å tilfredsstille Gjensidige og Vy sine krav til fremtidens lokaler, gjennomfører vi leietakertilpasninger i det løpende leieforholdet frem til oppstart av ny avtale i 2023. Planlegging og prosjektering er allerede i full gang. Dette blir et samarbeidsprosjekt hvor alle parter ser det som en fordel at vi kjenner hverandre gjennom positivt og godt samarbeid over flere år.

Glade for å ha landet en ny avtale

– Etter en god prosess og et godt samarbeid har vi landet ny avtale med KLP Eiendom. Vi har hatt uvurderlig bistand av Tor Svein Brattvåg fra Cushman & Wakefield Realkapital i prosessen, sier leder av Kontordrift Konsern i Gjensidige Forsikring ASA, Per Trygve Halvorsen. Vi er godt fornøyde med vårt Breeam NOR Excellent-bygg og ser på det å forlenge avtalen som et godt bidrag i vårt bærekraftarbeid.

– Det at vi i tillegg har fått utvidet vårt areal ved å leie tre etasjer i nabobygget, takket være godt samspill med Vy, gjør at vi får samlet virksomheten fremover. Det var et mål for oss. Et langt samarbeidsforhold med KLP Eiendom fortsetter videre. Det gode samarbeidet startet i 2008 da KLP Eiendom kjøpte vårt tidligere hovedkontor på Lysaker i Drammensveien 288, avslutter Halvorsen.

– Vy er godt fornøyd med å ha landet ny leieavtale med KLP Eiendom for Schweigaardsgate 23, sier innkjøpsdirektør Linda Rønneberg. Det har vært en konstruktiv prosess, som har endt i en god løsning for alle parter. Effektivisering av arealbruken i hovedkontoret medfører et positivt miljøbidrag, i tillegg til at man fortsetter å være i Breeam NOR Excellent-bygg og opprettholder nærhet til kollektivknutepunkt. Vy ser frem til fortsatt godt samarbeid med KLP Eiendom og godt naboskap med Gjensidige.

Schweigaardsgate 21 og 23 er Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg

– Eiendommene er viktige miljøbygg for KLP Eiendom og vi setter stor pris på at store leietakere som Gjensidige og Vy forlenger leieforholdet for ti nye år. En forlengelse med nødvendige tilpasninger og gjenbruk, er totalt sett mye mer skånsomt for miljøet enn totaloppussing med nye leietakere, sier Øyvind Oxholm Meisingset. Han takker Gjensidige og Vy, med rådgivere, for en intensiv og løsningsorientert prosess- og ikke minst, fornyet tillit.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her