Foto fra resepsjonen ved hotellet Arthur Holm i København.

CO2-varmepumper smart for hoteller i nordlige strøk

Forskere har studert energiforbruket hos 140 hoteller i Norge og Sverige. Med CO2-varmepumper kan hoteller redusere energiforbruket med ca. 60 prosent.

0

Forskere har studert energiforbruket hos 140 hoteller i Norge og Sverige. Med CO2-varmepumper kan hoteller redusere energiforbruket med ca. 60 prosent.

Det er Gemini.no som skriver dette i en artikkel på nettsiden sin. Hotellbransjen har et høyt energiforbruk, noe som bidrar til den globale oppvarmingen.

Forskere har undersøkt energiforbruket, tilgjengelige energikilder og oppvarmingssystemer over en femårsperiode i hotellsektoren.

To viktige funn fra studien:

  • Hoteller med varmepumper bruker 20 prosent mindre strøm til oppvarming per kvadratmeter
  • CO2-varmepumper i hoteller kan redusere varme- og kjølebehovet med opp mot 60 prosent

Som en del av denne studien har forskerne undersøkt to hoteller som er utstyrt med integrerte CO2-varmepumper med varmelagring. Disse systemene leverer alt av det som kalles termisk oppvarming/kjøling til hotellbygget: oppvarming av rommene, kjøling og varmtvann.

– Potensialet med slike «alt-i-ett»-systemer er store, ettersom man kan gjenvinne varme fra deler av hotellet hvor det trengs kjøling, for så å oppgradere eller løfte dette med varmepumpen til nyttig energi. På denne måten kan man oppnå høy effektivitet og redusert energiforbruk. Systemene med «alt-i-ett»-CO2-løsninger viser stor reduksjon i energiforbruk og relaterte klimagassutslipp, forteller stipendiat Silje Marie Smitt ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU til Gemini.no.