Lars Haugrud fra PiD Solutions (innfelt) skal snakke om okumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold.

Mulig å ivareta brannsikkerhet i en bygning til enhver tid?

Digital brannvernkonferanse 10. og 11. mai

0

Er det mulig å ivareta alle sider ved brannsikkerheten i en bygning til enhver tid? Ja, mener Norsk brannvernforening, men det krever en helhetlig oversikt. Under årets brannvernkonferanse 10. og 11. mai presenteres«Huset» og oppskriften på et altomfattende brannvern. Lars Haugrud fra PiD Solutions skal snakke om dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold.

Syv elementer som er avgjørende for brannsikkerheten i bygningen. Illustrasjon: Norsk brannvernforening

-I Brannvernforeningen har vi alltid vært opptatt av å formidle kunnskap om brannsikkerhet, men vi har savnet en helhetlig tanke for brannvern i bygninger. Nå kan vi presentere en metodikk som gjør det mulig å ivareta helheten i brannvernet, sier Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Ideen til «Huset» er hentet fra Modern building alliance (MBA) og presentasjonen «The seven layers of fire safety in buildings» eller «De sju lagene med brannsikkerhet i bygg» på norsk. Det er eier som i henhold til forskriftskrav, skal ha den totale oversikten over brannvernet i bygget sitt.

-For å få det til, skal vi vise dere at alle søylene i brannvernet henger sammen. De må både fungere alene og sammen. Hvis en søyle svekkes, så svekkes hele brannvernet, påpeker prosjektleder for Brannvernkonferansen 2021, Tom Erik Galambos.

Etter en innføring i «Huset» er det et mål at eiere og driftere av bygg skal ha god nok kompetanse til å vite:

  • Hva som må gjøres
  • Når det må gjøres
  • Hvordan det skal gjøres
  • Hvorfor det skal gjøres

De fire elementer kan betraktes som armeringen i hver av søylene i brannvernet i en bygning.

Oppsummert handler «Huset» om å ta et skritt tilbake og se bygningen fra utsiden. Det gjør det lettere å skaffe seg et helhetlig overblikk og en oversikt for hvordan brannvernet kan ivaretas.

-Under Brannvernkonferansen vil vi gi eier og drifter av et bygg en oppskrift på hvordan de gjennom systematisk arbeid kan tilfredsstille regelverket, organisere brannvernet, sikre økonomisk forutsigbarhet og et tryggere bygg med lengre levetid, fremholder Galambos.

Årets Brannvernkonferanse gjennomføres digitalt og frist for å melde seg på er 7. mai. Se programmet for konferansen her.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her