Bygningen Rizomm ved Universitetet i Lille vil nå målet om kun å bruke fornybar energi allerede i år.

Sparer et halvt tonn Co2 i året med smart energistyring

Universitetet Lille i Frankrike

0

14 000 kvadratmeter med solcellepaneler kombinert med energilagring gjør at universitetet i Lille i Frankrike kan driftes på fornybar energi. Slike løsninger vil vi kunne se mer av i Norge.

Innen 2035 skal det katolske universitetet i Lille kun bruke fornybare energikilder. De siste åtte årene har derfor universitetet satt i gang et bærekraftsprogram, hvor campus blant annet har blitt renovert for å redusere karbonavtrykket til hvert enkelt bygg.

Fleksibel teknologi som kombinerer fornybar produksjon med lagring og intelligent styring av energi  er avgjørende for å redusere utslipp, og for å nå målet om å skape et lavutslippssamfunn i Norge.

Samhandler med det lokale strømnettet

På universitetet i Lille vil bygningen Rizomm nå målet om å utelukkende bruke fornybar energi allerede i år. 1200 kvadratmeter med solcellepaneler produserer 194 kWp med fornybar energi til bygget. Enheten kWp (kilowattpeak) måler toppeffekten som solcelleanlegget kan produsere. Det vi si effekten solcelleanlegget produserer under ideelle forhold, som midt på dagen om sommeren når anlegget har best effekt.

Det er nok til å drifte bygget og seks ladestasjoner for elbiler. Overskuddsenergien lagres på 25 intelligente batteriløsninger med kapasitet på 25kWh hver.

Gjennom vinteren og våren har universitetet spart 174 kilogram Co2, og besparelsene er forventet å øke ettersom de får dypere innsikt i forbruket sitt.

I dag er det fullt mulig for bygningseiere å administrere bygningens energisystem som et strømnett, og forvandle bygg til energisentraler som styrer eksisterende elektrisk infrastruktur og planlegger fremtidige energibehov på en bedre måte.

Forskere og doktorgradsstudenter jobber nå med å finne nye måter å effektivisere universitetets energibruk. Det innebærer blant annet å utvikle en algoritme som forstår mønstre i tilbud og etterspørsel, samt prosjekter for å øke produksjonen fra solcellepanelene.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her