rond-Øystein Bjørnnes, Administrerende direktør. Foto: IWMAC

Sammen om å skape Europas ledende proptech-plattform

Ett av flere skritt

0

Den nye gruppen fortsetter utvidelsen med oppkjøpet av det svenske selskapet Moldeo. – Moldeo er et fantastisk selskap basert på ideen om at proptech skal være fleksibelt, innovativt og åpent. Dette er noe som er godt i tråd med vår ambisjon om å skape Europas ledende proptech-plattform, sier Trond-Øystein Bjørnnes, administrerende direktør.

Pressemelding

En måned etter kunngjøringen om oppkjøpet av norske Cebyc, kunngjorde den nye gruppen i dag oppkjøpet av det svenske selskapet Moldeo. Dette er et av flere skritt for å nå målet om å bli den ledende plattformen for energioptimalisering i Europa. Selskapet har en visjon om å bekjempe klimaendringer ved å muliggjøre bedre overvåking, kontroll og optimalisering av bygninger på tvers av detaljhandel, industri, næringsbygg og bolig.

Siden starten i 2009 har Moldeo utviklet det fleksible, skalerbare og åpne HMI- / SCADA-systemet Web Port.

– Kombinasjonen av vår markedskunnskap og den nye gruppens ambisiøse plan vil gi store muligheter og enda bedre løsninger for alle våre kunder. Jeg er stolt av det vi har oppnådd siden vi lanserte Web Port, og vi er ivrige etter å fortsette å levere en åpen og enda mer fleksibel løsning på markedet, kommenterer Joakim Nilén, administrerende direktør Moldeo.

Bygg står for 40% av Europas karbonutslipp – hovedsakelig som følge av oppvarming og kjøling – og 75% av alle bygninger er energi ineffektive. Med prognoser som viser at så mye som 95% av dagens bygningsmasse fortsatt vil være i bruk om 50 år, vil optimalisering av energiforbruket spille en nøkkelrolle for å nå EUs mål om å redusere klimagassutslipp med 55% innen 2030. For den nye gruppen representerer denne utfordringen en enorm mulighet.

– Vi bygger en plattform som gjør det mulig for folk å arbeide mer fritt med den valgte teknologien. Løsningsleverandører lager allerede integrasjoner mellom hverandre, og i stedet for å låse kundene til bare én løsning, ønsker vi å være åpne for samarbeid innen og på tvers av sektorer. Web Port passer veldig bra med produktstrategien vår, sier Jon Åkerström, produktsjef for gruppen.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her