Vandring på tomt tak: Dette bør leie solceller, mener Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi og Heidi Theresa Ose, direktør i Akershus Energi Sol.

Skal bli ledende på utleie av solcelleanlegg på store tak

Energiselskapene Akershus og Østfold

0

Akershus Energi  og Østfold Energi skal  gjøre det enklere for byggeiere å få kortreist solstrøm fra eget tak. Nå  går  de sammen som eiere i nysatsingen  Soleie. 

Pressemelding

Fra før har de to energiselskapene gått sammen om å investere i solkraftselskapet Solgrid, som allerede er i gang med større kratverkutbygginger i Sverige.

Nå tar de steget videre med Soleie, som skal tilby finansiering og leie av større solcelleanlegg til private og offentlige virksomheter med større bygg.

– Gjennom Soleie får kunden egenprodusert grønn strøm, uten å måtte ta store investeringer, sier Heidi Theresa Ose, direktør i Akershus Energi Sol.

Høye ambisjoner

Akershus Energi etablerte Soleie AS i 2020 og nå kommer Østfold Energi inn som partner i selskapet. De to fornybarprodusentene vil eie 50 prosent av selskapet hver.

– Det er et stort behov for å produsere mer fornybar energi i Viken. Både Akershus Energi og Østfold Energi jobber allerede med å finne gode løsninger for utbygging av solkraft i vår region og vi er veldig fornøyde med å få inn Østfold Energi som partner i den videre utviklingen av Soleie, sier Ose.

Soleie vil gjøre det enklere for byggeiere og leietakere å få tilgang til solstrøm fra eget tak. Selskapet vil finansiere, bygge, drifte og vedlikeholde anleggene.

– Kunden får et ferdig solcelleanlegg på sitt tak, tilpasset sine behov. Langsiktige avtaler gjør at strømprisen blir forutsigbar, samtidig får kunden kortreist og fornybar strøm.  Soleie vil eie og drifte anlegget, og kunden slipper å bruke ressurser på å følge opp prosjektet, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

Sammen med Ose går han inn som styremedlem i Soleie, som vil ha hovedkontor i solmiljøet i Lillestrøm og avdelingskontor i Sarpsborg.

Ambisjonen er at Soleie skal være ledende innen leieløsninger og være den foretrukne partnere for både det offentlige og private byggeiere når de ønsker å etablere solcelleanlegg på taket.

Viktig bidrag for økt produksjon i Viken

Vatne mener Soleie vil være et viktig virkemiddel for å øke produksjonen av fornybar energi i Viken.

– Energiforbruket i regionen vår vil eskalere i årene framover i takt med den storstilte elektrifiseringen vi står foran. Får å nå klimamålene mot 2030 må flere sektorer bort fra fossil og over på elektrisitet, og det vil være behov å produsere mer fornybar energi for å møte dette behovet. Vi mener solkraft har en viktig rolle i framtidens energimiks, sier han.

Både Akershus Energi og Østfold Energi har sol som et prioritert satsingsområde, og jobber med flere sol-prosjekter i sine regioner. Heidi Ose mener Soleie blir et godt tilskudd til solkraftporteføljen.

– Norske virksomheter blir stadig mer opptatt av hvordan de konkret kan bidra til en grønn omstilling. Med egenprodusert strøm fra sol vil det slå positivt ut på eget klimaregnskap, også for selskapene som leier i byggene. Solenergi er med på å avlaste strømnettet. Selv om vannkraft fortsatt er bærebjelken i det norske kraftsystemet, kommer vi til å trenge flere nye fornybarkilder i årene fremover, sier hun.

Les mer om selskapet på Soleie.no

Fakta om Akershus Energi

  • Akershus Energi er et bredt sammensatt energiselskap, med virksomhet innen forretningsområdene vannkraft, fjernvarme, fjernkjøling, vindkraft, solkraft, eiendom, grønn infrastruktur, datasenter, hydrogen og energihandel. Selskapet er heleid av Viken fylkeskommune.
  • Selskapet har som mål å være en betydelig bidragsyter til å oppnå klimamålene som er satt i Viken, blant annet gjennom å være pådrivere for økt produksjon av fornybar energi og spille en aktiv rolle i utviklingen på Romerike.
  • Satsingen på sol startet allerede i 2013 da Norges første solfangeranlegg ble bygget i Akershus EnergiPark i tilknytning til fjernvarmeanlegget. De senere år har Akershus Energi styrket satsingen ytterligere med eierskap i sol-selskapene Otovo, FUSen og Solgrid. I 2021 ble Akershus Energi Sol opprettet som eget forretningsområde.
  • Selskapet har nærmere 80 medarbeidere og hovedkontor på Rånåsfoss.

Fakta om Østfold Energi

  • Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind, sol og fjernvarme. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.
  • Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, i Nordland og Østfold.
  • Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å skape mer fornybar energi til en verden som trenger det, og gi langsiktig verdi til eierne og lokalsamfunnene selskapet er engasjert i.
  • Selskapet har 49 medarbeidere og hovedkontor i Sarpsborg.
  • Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her