Utsnitt av NRKs lange artikkel om energieffektivisering publisert 13. mai 2021.

NRKs gigantiske strømregning i sine bygg fra 1950

Nybygg utgjør kun én prosent av bygningsmassen hvert år

0

De gamle byggene på Marienlyst i Oslo bidrar til at NRK har en gigantisk strømregning. Det er nesten bare sjukehus som bruker like mye energi per kvadratmeter. NRK-byggene lekker som en sil, men de er fredet, og energitiltak er ikke så enkelt.

Men også nordmenn flest sløser med energien. Bare finnene bruker mer energi per person for å varme opp hus og næringsbygg.

Dette skriver NRK.no i en lang artikkel og viser til at forskere ved NTNU og SINTEF har funnet ut at strømforbruket i norske bygg kan halveres fram mot 2050. Kravet er da at en betydelig andel bygg blir nullutslippsbygg – både gamle og nye bygg. Et mer oppnåelig mål er å kutte strømforbruket med cirka en tredjedel, ifølge NTNU-forskere.

NVE på sin side mener at det er mer realistisk at vi kutter en sjettedel av energibruken vår, det vil si 15 prosent av energibruken, og bruker metoder som vil være lønnsomme for eieren.

NRK har installert varmepumpe og vannbåren varme i de gamle byggene, og så blir det brukt overskuddsvarme og fjernvarme. Disse tiltakene har gjort at strømbruken har gått stødig nedover de siste ti årene, skriver NRK.no.

Men tre av veggene i det gamle Kringkastingshuset er gamle – den eldste av dem fra 1938. og hele kringkastingshuset stod ferdig i 1950. Alt dette er fredet.

I NRKs bygg fra 1950 er mye fredet, og dermed problematisk med ombygninger for energieffektivisering. Foto: Wikimedia.

Regjeringens manglende oppfølging

En gjennomgang som NRK har gjort, viser at regjeringen det siste tiåret har latt være å følge opp en rekke råd og vedtak når det gjelder energieffektivisering, som for eksempel å premiere utbyggere som bygger mer energieffektivt enn det som er standard.

Videre er det ikke innført krav om bruk av energieffektive komponenter og bygningsdeler ble vedtatt av Stortinget i 2012.

I 2017 vedtok Stortinget at regjeringen måtte komme med en plan på hvordan vi skal nå et mål på 10 TWh energisparing i norske bygg innen 2030. Dette har ikke regjeringen fulgt opp.

I tillegg har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) nettopp endret mandatet til Enova. I stedet for å støtte energieffektivisering, skal det statlige foretaket støtte klimatiltak mer generelt. Resultatet er at tiltakene til å spare energi i alle bygg, bortsett fra privatboliger, det vil si næringsbygg og borettslag, kuttes ut.

– Vi bruker enormt mye penger på å pusse opp i Norge, men vi har ikke greid å vri disse investeringene til energieffektive løsninger, sier Guro Hauge i miljøorganisasjonen Zero, til NRK.

– Energieffektivisering er et område som politikerne dessverre ikke har brydd seg veldig mye om. Regjeringen har til og med avskaffet den viktig ordningen vi hadde for energieffektivisering, sier Hauge.

Statsråd Sveinung Rotevatn påpeker ovenfor NRK at regjeringen har gjort en del når det gjelder energieffektivisering. Blant annet stilles det strenge krav til nybygg. Og han mener at når teknologien har blitt konkurransedyktig er vi nødt til å la teknologien stå på egne bein.

EUs strategi for å «pusse opp»

EU-kommisjonen har laget en strategi for å «pusse opp» hele EU for å kutte klimautslippene fra bygg. Samtidig går det tregt her hjemme, påpeker NRK. Norge har ennå ikke implementert den forrige versjonen av EU energieffektiviseringsdirektiv, som ble vedtatt i EU i 2012.

Dette får Bård Baardsen, som er rådgiver i Norsk varmepumpeforening til å si: – Innholdet i direktivet er allerede i stor grad utdatert.

Vi er flinkere på å tenke strømsparing når vi bygger nytt i Norge, ifølge ekspertene NRK henviser til. Der er vi langt framme. De norske byggekravene er strenge når det gjelder energibruk, sammenlignet med andre land.

Men det har ikke all verdens betydning i den store sammenhengen. For nybygg utgjør bare i gjennomsnitt 1 – én prosent av bygningsmassen hvert år.

Skal det bli resultater, må vi gå løs på byggene som allerede finnes.

– Regjeringen har skjerpet inn energikravene til bygg gjennom byggteknisk forskrift, og så stilles det i dag strenge krav til energieffektivitet i nybygg. Det er også innført forbud mot å installere fossile oppvarmingsløsninger i nybygg og forbud mot å bruke fossil fyringsolje til permanent oppvarming, sier Kjartan Alexander Lunde (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

– Hvorfor har det tatt så lang tid å innføre energieffektiviseringsdirektivet, som ble vedtatt i EU for ni år siden?, spør NRK.no.

– Gode fagmiljøer i Direktoratet for byggkvalitet og NVE holder på å lage denne strategien for renovering av bygg. Det de kommer fram til vil være oppdatert og tidsriktig, svarer Lunde.

Hele artikkelen kan leses på NRK.no