Driftssettelse av Lyse-konsernets nye Opstad transformatorstasjon november 2020. Transformatorer og 132 kV-anlegg, samt kraftledning satt på drift. Byggeleder Harald Sars. Foto: Fredrik Ringe

To tredjedeler av enormt sparepotensial ligger i bygg

EnerKey og Lyse i avtale om samarbeid

0

Industri- og teknologikonsernet Lyse har inngått en avtale om samarbeid med EnerKey, Nordens ledende leverandør av SaaS for intelligent bærekraft og energiledelse. Etter en vellykket pilotperiode vil Lyse lansere avanserte løsninger for bærekraft og energistyring for sine bedriftskunder og brukere i offentlig sektor.

Pressemelding

Bærekraftig energistyring er et gjennomgående krav i dagens forskrifter, og mange bedrifter, boligeiere og andre aktører har dette på sin agenda. For mange selskaper har bærekraft blitt en hjørnestein i forretningsstrategien.

EnerKey tilbyr en solid løsning som hjelper bedrifter med å redusere energibruken i bygg og dermed redusere påvirkningen på miljøet. I henhold til IEAs (International Energy Agency) fremtidsscenarioer for bærekraft vil energieffektivisering løse 40 % av de globale karbondioksidutslippene., resten i industri og transport.

Lyse tilbyr løsninger innen fornybar energi, fjernvarme og biogass, strømnett, fiber og teknologi. Et viktig fokus for Lyse blir å kunne tilby en attraktiv og konkurransedyktig portefølje av tjenester til sluttkundene. Lyses posisjon i skjæringspunktet mellom infrastruktur og teknologi er optimal for å utvikle morgendagens tjenester.

Ved hjelp av EnerKeys løsning kan Lyse tilby nye gunstige tjenester til sluttkundene innen energiledelse, energieffektivitet og bærekraft. Dette vil også bidra til at Lyse kan utvikle sin posisjon som en pådriver for bærekraftig vekst, og dermed fremheve Lyse som en ansvarlig partner innen klimatiltak.