Skal bygges i Holtskogen Næringspark, et nytt industriområde mellom Oslo og Askim.

Cenate starter bygging av fullskala pilotreaktor for nano-Silisium til Li-batterier

Reduserer klimabelastningen fra elbiler

0

Cenate AS annonserte i dag byggestart for en fullskala pilotreaktor for produksjon  av et helt nytt anodemateriale, Silicon Nano Robust. Dette er et materiale som vil gjøre det mulig for  elbilprodusentene å samtidig både redusere kostnadene på batteriene og øke energitettheten. 

Pressemelding

Dermed kan rekkevidden til elbilene økes. Både materialet og den nyutviklede produksjonsreaktoren er resultatet av et langt og intensivt utviklingsløp over mange år og i tett samarbeid med noen av verdens aller beste batteriprodusenter.

– Den nye reaktoren vil ha en kapasitet på inntil 100 tonn per år i full drift og vil utgjøre kjernen i våre  fremtidige produksjonsanlegg, sier Cenates leder Erik Sauar. Denne produksjonskapasiteten tilsvarer  behovet til nesten 200 000 elbiler pr år med dagens silisiumandel på rundt 10 % i anoden.

– Sammen  med våre kunder har vi imidlertid et klart mål om å øke denne andelen vesentlig fremover, sier Sauar, og forklarer at fordelen med Cenates nye materiale er at det overlever lenger enn vanlig silisium i de mest avanserte batteriene, og at det er denne fordelen Cenate jobber med å forbedre ytterligere.

Silisium er det grunnstoffet det finnes mest av på jorda etter oksygen. Et kilogram av Cenates silisium vil erstatte inntil 10 kg grafitt uten at det er vesentlig mer energikrevende å produsere. Økt bruk av Cenates nano-Silisium vil dermed redusere klimabelastningen fra elbiler både i produksjonsfasen og  under kjøring. Når det ikke lenger kan gjenbrukes og resirkuleres, vil det i praksis gradvis gå tilbake til  å bli til et av de vanligste stoffene i fjell og sand.

Reaktoren vil bli bygd av Dynatec Engineering i samarbeid med Cenate og med finansiell støtte fra Innovasjon Norge. Den blir bygd på Holtskogen Næringspark, et nytt industriområde mellom Oslo og  Askim.