Institusjonssjef hos Solfjellshøgda Helsehus i Oslo kommune, Irene Gynnild Ponton og Kai Inge Gram Solheim, prosjektleder digitalisering og velferdsteknologi, er godt fornøyd med den valgte Digitale HelseVert-løsning fra Procon Digital.

Total oversikt over besøkende til helsehuset, både besøkende, leverandører og andre

Solfjellshøgda helsehus med digitalt mottak og full smittesporing

0

Nå åpnes samfunnet forsiktig opp etter å ha vært nedstengt i mange måneder, og da er det viktig å skape alternative muligheter for å ivareta sikkerheten og tryggheten mot fortsatt smitte. En slik løsning er nå utplassert hos Solfjellshøgda helsehus i Oslo kommune.

Solfjellshøgda helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og har korttids- og rehabiliteringsplasser. Helsehusets primære oppgave er å bidra til at pasientene skal kunne bo i eget hjem. Solfjellshøgda helsehus åpnet 15. september 2020 og består bl.a. av 142 pasientrom.

Digital HelseVert tar i mot besøkende

I forbindelse med at helsehuset på Ryen i Oslo nå forsiktig åpner opp, har det blitt satt økt fokus på digitale løsninger og muligheter for bl.a. å bidra til å holde smittesituasjonen under kontroll i tillegg til generelt økt effektivisering. Et av temaene er å fortsatt holde avstand mellom pasienter og ansatte på den ene siden, mot besøkende og leverandører på den andre siden.

Dette har Solfjellshøgda helsehus løst ved å installere en digital HelseVert som en digital mottaksløsning som skaper en total oversikt over alle registrerte besøkende til helsehuset, både besøkende, leverandører, m.fl.

Procon Digital HelseVert er en skybasert løsning utviklet av Procon Digital.

Besøkende til helsehuset blir møtt av den digitale smittevernkiosken Procon DigiClean der besøkende effektivt får rengjort sine hender gjennom enhetens laserstyrte håndspriting.

På skjermen på Procon DigiClean registrerer den besøkende seg inn på helsehuset. Dette gjøres enten ved å registrere seg for å besøke pasient, eller for f.eks. rehabilitering, som leverandør eller lignende.

Evakueringsliste og smittesporing

Prosjektleder digitalisering og velferdsteknologi ved Solfjellshøgda Helsehus i Oslo kommune, Kai Inge Gram Solheim.

Besøkende blir automatisk registrert i systemets evakueringsliste. Administrasjonen får på en enkel og oversiktlig måte tilgang til alle registrerte besøkende med mulighet for felles varsling ved f.eks. brann. I tillegg har administrasjonen tilgang til full smittesporing der all innregistrering blir kontinuerlig lagret i 14 dager.

Prosjektleder for digitalisering og velferdsteknologi ved Solfjellshøgda helsehus, Kai Inge Gram Solheim, er godt fornøyd med løsningen som kom på plass kort tid etter at helsehuset meldte sitt behov.

Gjennom Procon Digital HelseVert finner man også enkelt frem på helsehuset ved 3D etasjeplaner, og gjør det enkelt å navigere seg frem til den rette avdelingen.

Daglig leder i Procon Digital, Tor-Arne Lie Jensen, er godt fornøyd med løsningen selskapet har levert til Solfjellshøgda helsehus, der også selskapets digitale wayfinderløsning gir god beskrivelse for å finne frem på helsehuset.

-Vi har her benyttet vår digitale veiviserløsning utviklet for kjøpesentre, noe mange er godt kjent med fra bl.a.  Strømmen Storsenter de siste 9 årene. Denne veiviserløsningen har vi kombinert med flere av våre øvrige digitale løsninger som har skapt en god tilpasset løsning for akkurat Solfjellshøgda helsehus, uttaler Jensen.

Ved få tastetrykk kan man bl.a. også bestille taxi, registrere parkering og få full sanntidsoversikt over kollektivtrafikken i nærheten av helsehuset.