Bilder fra innlegg på ITB Brukerforum 2. juni 2021.

Det neste er Paris Proof, krav som tilfredsstiller Parisavtalen

ITB Brukeforum

0

Det neste nå innenfor Powerhouse er det som kalles Paris Proof, altså krav til bygg som tilfredsstiller Paris–avtalen. Tidligere var det mest fokus på energi når det gjelder bygg, men nå er det også klimagassutslipp som gjelder.

Tekst: Roar Smelhus

Siste ITB Brukerforum (2. juni) hadde innledningsvis spennende innlegg fra R8 Property og Orbit. Spesielt har Orbit noen spennende tanker som de nå utvikler teknologi for å svare ut. Se Orbit-innlegget som PDF. Dette kommer garantert til å bli viktigere fremover. De beste m2, er som kjent de vi ikke bygger. Hva skjer med kontorbyggene når alle kan velge hvor de vil jobbe? 80 % vil faktisk jobbe borte fra kontoret minimum én dag per uke. Mange vil ha flere ulike arbeidsplasser i løpet av en uke, og det krever stor fleksibilitet og imøtekommenhet fra gårdeier. Etter hvert som vi post korona jobber stadig mer digitalt, jobber vi hvor som helst. Det betyr også noe for hvor folk i fremtiden vil bo. Kanskje vil du bo og jobbe lokalt, altså vil du samtidig redusere reisetid og klimagassutslipp relatert til reisevirksomhet.

Vi vil kreve forutsigbarhet og fleksibilitet fra gårdeier. Dynamiske brukere, men i dag i en lite dynamisk verden; fragmentert teknologi, fysiske begrensninger og utdatert verdiforslag. Behovene endrer seg hele tiden, men det gjør ikke dagens bygg i stor nok grad. Kontorene oppleves likt som for 20 år siden, mens behovene har endret seg radikalt. Byggene har for få rom hvor vi kan jobbe sammen, utnytte plassen bedre. Jeg vil jobbe der jeg er mest effektiv. 10 års leieavtale er død! Vi vil heller ha en helhetlig og enkel brukeropplevelse, løsninger som er i kontinuerlig forbedring. Oppgraderes som en Tesla, via datamaskiner. Ser på porteføljer av bygg, ikke enkeltbygg. Ønsker å fylle ledig kapasitet.

Deretter kom det to spennende innlegg fra fagfolk i Skanska knyttet til Powerhouse-arbeidet, noen stikkord her; byggherre som tør, felles mål, samstemt og samarbeid og samhandling fra dagén, og alle må forstå sin rolle.

Gjentagende erfaringsoverføring, mange som jobber sammen fra prosjekt til prosjekt. Kontinuitet kombinert med fornyelse, innovasjon og FOU.

Videre ble det påpekt at prøvedrift er utrolig viktig og at rådgiverne skal delta. I tillegg stor grad av tillit og partnering.

FOU må gradvis inn i prosjektene, risiko knyttet til innovasjon håndteres således bedre enn i tradisjonelle prosjekter. Innovasjonsdrevet FOU altså, og her jobber teoretikerne sammen med praktikerne.

Dele med og ha tillit til ikke direkte konkurrenter, men heller ha langsiktige samarbeidspartnere med felles mål.

Det er også viktig med erfaringsoverføring fra drift må inn i prosjekt.

Bygg blir som Tesla. Bruke bilen/bygget for å trene den digitale tvilling/3D modellen (smart predikativ). Kontinuerlig læring, også bruke data til å forstå.

Det var veldig god stemning under dette ITB Brukerforum, og med mye læring. God respons også i etterkant, dette er spennende, foroverlente og flinke aktører. Powerhouse er vel noe av det råeste BAE-næringen har egentlig.

Det var 120 påmeldte, og på det meste var det 85 personer innom Teams. ITB Brukerforum blir arrangert av Grønn Byggallianse og Integra.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her