Rejlers skal kontrollere alle Elvias kondensatorbatterier.

Rejlers med nok en storkontrakt for Elvia

Elvia fortsetter samarbeidet med Rejlers på kontroll av kondensatorbatterier på alle deres transformatorstasjoner i Oslo og Viken.

0

– Det er et oppdrag vi har levert for Elvia i 16 år. Og det var viktig for oss å bli valgt igjen. Det viser at vi fortsatt har den tilliten, og det er vi glade for, sier Fredrik Oddsten, leder Elkraft Øst i Rejlers.

– Rejlers er en faglig dyktig gjeng, de er ryddige og vi har positiv erfaring med dem fra tidligere kondensatorbatteriprosjekter, sier Ingvild Spurkeland, nettplanlegger og prosjektleder i Elvia.

Kondensatorbatteriene sikrer stabil strømforsyning til både private husholdninger og næringsbygg, og vedlikeholdsarbeidet er en viktig del av driften.

Ustabil strømforsyning og for lav spenning kan føre til at oppvaskmaskiner og tv-apparater ryker, og nettselskapene risikerer bøter dersom ikke strømforsyningen er av en viss kvalitet.

Fredrik Oddsten, leder Elkraft Øst i Rejlers

Kontrollarbeidet skal gjøres i sommer, når det er minst belastning på strømnettet. Finner ingeniørene i Rejlers feil, må strømmen kobles ut for å få deler reparert og skiftet ut.
– Finner vi avvik gir vi beskjed til Elvia, som bytter elementene før sesongen begynner igjen. Vi er også med og verifiserer at arbeidet blir riktig gjennomført, sier Oddsten.

Rammeavtalen med Elvia har en varighet på 2 + 2 år.