Thomas Honningdal sjekker status på batteriet ved hjelp av en laptop.

Automasjonsingeniør: – Godt eksempel på fremtidens bolig med intelligente batterier

Smarthusteknologi

0

På Glomset utenfor Ålesund har familien Honningdal bygget et innovativt smarthus med solceller, intelligente batterier og smarthusteknologi.

– Jeg er glad i teknologi og ønsket noe mer enn A4-løsninger, innleder Thomas Honningdal.

I 2019 arvet han et gammelt hus på Glomset utenfor Ålesund, og startet planleggingen av familiens drømmehjem. Det gamle huset ble revet, og om lag ett år senere stod familiens nye hjem klart for innflytting.

– Det er et høyteknologisk hus med trådløs smarthusteknologi og 20 solcellepaneler som kan produsere omtrent 5.300 kilowatt timer i året. Men det mest nyskapende er nok det intelligente batteriet som vi akkurat har satt i drift, sier Honningdal.

Huset måler 370 kvadratmeter og har tre etasjer. Batteriet er plassert i et teknisk rom og har en kapasitet på 10 kilowatt timer.

Fremtidens bolig
Automasjonsingeniør Trond Aarseth i elektrikerfirmaet Rongve & Fylling Elektro AS, mener dette er et godt eksempel på fremtidens bolig.

– Kombinasjonen av smarthusteknologi, produksjon av fornybar solenergi og intelligent energilagring, gjør dette til det mest nyskapende og moderne huset jeg noen gang har arbeidet med. Slike løsninger vil det bli mer av i årene fremover, sier Aarseth.

Familien er blant de første i Norge som har en slik løsning. Batteriet kobles direkte mot solcelleanlegget slik at overskuddsstrøm mellomlagres, da får familien utnyttet mer av sin egenproduserte solstrøm.

Måten strøm på i dag vil trolig endres om kort tid, noe som gjør det mer lønnsomt med energilagring.

Med stor sannsynlighet vil det innføres «rushtidsavgift» på strøm om kort tid. Det innebærer i praksis at det blir dyrt å bruke mye strøm på morgenen før jobb og på ettermiddagen når man kommer hjem fra jobb.

Det er NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) som har kommet med forslaget om å innføre «rushtidsavgiften», som på fagspråket kalles effektbaserte tariffer. Formålet er å kutte topper i nordmenns strømforbruk.

– Batterier vil kunne spare boligeiere for denne effektbaserte tariffen gjennom å hente strøm fra batteriet. Det er også intelligent styringsteknologi i batteriet som kan automatisk kjøpe strøm fra nettet når prisene er lave. Det er også mulig å selge strøm tilbake på nettet når prisen er høye, sier Helsingeng.

Ønsker å selge strøm tilbake på nettet
Thomas Honningdal ser frem til å teste batteriet skikkelig, og er spent på om han vil kunne få betalt fra strømselskapet i tiden fremover.

– Det hadde vært artig å få penger igjen på strømregningen. I mai var strømregningen på kun 126 kroner, så jeg har stor tro på at vi skal kunne tjene penger på solstrøm og smart strømhandel fremover, sier han, og legger til:

– Også handler det om trygghetsfølelsen. Hvis vi skulle oppleve et strømbrudd kan batteriet sørge for lys og varme en liten periode.

Honningdal har mottatt økonomisk støtte for solproduksjon fra både Enova og hans arbeidsgiver NorgesGruppen.

NVE har planlagt milliardinvesteringer i strømnettet i tiden fremover, og at batterier kan være med på å øke kapasiteten slik at behovet for investeringer reduseres.

Energilagring gir bedre utnyttelse av strømnettet og gjør det mer lønnsomt å ta i bruk fornybar energi. Fageksperter fremhever energilagring som en av verdens viktigste teknologier akkurat nå. Hvis flere bedrifter og privatpersoner tar i bruk energilagring og fornybar energiproduksjon, vil behovet for å oppgradere strømnettet reduseres. Til syvende og sist er det alle i Norge som betaler for oppgraderinger i strømnettet.