Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset sentralt i Bodø.

SD-anlegget i full drift under omfattende sykehusombygging

Over ni år for Nordlandssykehuset i Bodø og Stokmarknes

0

Bygging av automasjonsanlegg ved sykehus har helt spesielle utfordringer. Slike utfordringer har Nordkontakt i Bodø jobbet med i flere år ved Nordlandssykehuset. Automatikken rundt ventilasjonsanlegg på sykehus er ikke pakkeløsninger. Her er det smitteisolat, spesialrom, nuklærmedisinsk avdeling, operasjonssaler osv. Alle rom må ha nøyaktig regulering av hensyn til smittefare, pasienter og de som til daglig jobber der. For Bodø-bedriften startet dette i 2012.

Artikkelen ble første gang publisert 29. april 23021, men er oppdatert og republiseres.

Men først et tilbakeblikk til 1994. Nordkontakt ble kalt inn til Nordland Sentralsykehus, som det het den gang, i romjula det året. Etter et lynnedslag var det problemer med det meste av styring og overvåking. Spesielt prekært var alarmer fra heiser. Selskapet var kjent i byen for kunnskaper på PLS, helt siden 1984.

– Etter det oppdraget har det vært jevnt med utvidelser av SD-anlegget ved sykehuset, forteller avdelingsleder Andreas Larsen, som har hatt ansvaret for den langvarige jobben ved Nordlandssykehuset.

Den helt store utfordringen kom i januar 2012. Nordlandssykehuset HF hadde vedtatt å bygge helt nytt sykehus på Stokmarknes samt nye fløyer og renovering av eksisterende bygningsmasse i Bodø sentrum. Automatikk og SD kom ut i et samlet anbud for begge lokasjonene. I tillegg hadde NLSH lokasjonene Rønvik og Mellomåsen som skulle integreres i nytt SD-anlegg. Dvs. eksisterende SD-anlegg påbegynt i 94 skulle erstattes med noe helt nytt.

Nordkontakt gikk løs på beskrivelsene, og vant kontrakten i mai samme år.

– Vi startet den første delen av leveransen ved nybygget på Stokmarknes, deretter har det gått slag i slag med nybygg og renovering i Bodø.  Til slutt ble det også vedtatt å utløse opsjon i kontrakten i forbindelse med renovering av den gamle høyblokken i Bodø sentrum. Dette resulterte i tre ekstra år, forteller Larsen videre.

Nordlandssykehuset
Andres Larsen i Nordkontakt har god oversikt over prosjektene selskapet til enhver tid jobber med. Foto: Nordkontakt

Full drift under hele byggeperioden

NLSH Bodø har vært i full drift under hele byggeperioden, og anleggsarbeidet skulle ikke påvirke pasientene. Dette har vært en stor logistikkøvelse for sykehuset. Da renoveringen startet ble avdelinger med pasienter og ansatte flyttet til det som var ferdig i den nybygde K-fløya. Sykehuset var avhengig av at SD-anlegget var i drift under hele anleggsperioden, og det gikk nesten seks år jobbe seg gjennom utvidelser og oppgraderinger av dette. Sykehusets folk og pasienter måtte leve med ombyggingen, og ikke minst den evige testingen av forskjellige alarmer.

– Talevarsling og brannvarsling, stadige nye runder. De fleste testene ble kjørt på ettermiddag- og kveldstid hvor ulempene var minst. Da var det færrest pasienter der, kommenterer Larsen.

Det meste av testing har vært organisert av ITB-koordinator. En engasjert og faglig sterk ITB-koordinator har vært helt avgjørende for at dette prosjektet har blitt så bra. Det å se den store sammenhengen, være tidlig på og følge med i leveransen til alle entrepriser mhp. at komponenter blir levert med rette kommunikasjons- og styringsløsninger, mener Larsen har vært avgjørende.

Sykehuset i Bodø ligger sentralt i byen, og er fordelt på flere bygninger. Sykehuset i Vesterålen, Stokmarknes, ligger mellom fem og seks timers kjøring nordover. I kontraktsperioden har det jobbet to automatikere og tre ingeniører til enhver tid, pluss perioder med flere.

Nordlandssykehuset
Sykehuset har ett SD-anlegg, fordelt på fem servere, og at de ulike bygningene og systemene er autonome.

Én server – styring og logistikk foregår lokalt

Andras Larsen sier at sykehuset har ett SD-anlegg, fordelt på fem servere, og at de ulike bygningene og systemene er autonome, det vil si at all styring og logistikk foregår lokalt. Kommunikasjon mellom lokasjonene sørger HelseNord IKT for og dette er derfor ivaretatt med samme sikkerheten som blant annet pasientjournalsystemet o.l. dersom linjene går ned.

– Virtuelle server er satt opp av HelseNord IKT som sørger for drift og sikkerheten. Vi har ikke tilgang til annet enn systemet og programvaren vi har levert og installert, sier Larsen.

Et stort KNX-system tar seg av all romregulering – lys, varme og kjøling. Dette er installert av Elektro Bodø og integrert i toppsystemet av Nordkontakt.

Overtakelse for den langvarige automasjonskontrakten skjedde i august 2020, men det er fortsatt noe etterarbeid som pågår.

55 år siden det startet

Nordlandssykehuset
– Vi skal være den ledende totalleverandøren innenfor automasjon i Nord-Norge, sier Andreas Larsen i Nordkontakt.

I år fyller bedriften 55 år. Det startet med tavleproduksjon. Dette utviklet seg til automasjon, installasjon, telekommunikasjon, IKT, FoU, Internet of Things og skytjenester.

Nordkontakt er organisert som et konsern med fem selskaper og kontorer i Bodø, Leknes, Svolvær og Harstad. 145 ansatte var med på å omsette for 250 millioner kroner i 2020. Automatisering er mellom 20 og 30 prosent av virksomheten.

– På bygningsautomatisering har vi mange kunder utenom sykehus, slik som skoler, industribygg, forretningsbygg, syke- og aldershjem, og ikke minst CityNord, et kjøpesenter på 66.000m², sier Larsen.

Bedriftens kunnskap rundt automasjon omfatter også alt fra VA-anlegg til sjømatnæringen og skip. I tillegg jobbes det med IKT, slik som brannmurer, sikkerhet, programvareutvikling – FoU, grossistvirksomhet og service.

Vi skal være den ledende totalleverandøren innenfor automasjon i Nord-Norge. Dette bygger på et kundeløfte: Vi holder det vi lover, sier Andras Larsen.

Rask utvikling er utfordring ved slike langsiktige prosjekter

Brynjulf Skjulsvik i rådgivningsselskapet Pro Integrated Management AS har vært engasjert som byggeleder for automasjon og ITB-koordinator på oppdrag fra Nordlandssykehuset senter for utbygging, og har vært med både i Vesterålen og Bodø.

– Nå, sier han, kun noen år etter 2012 snakker vi automasjon og kommunikasjon. Så fort går utviklingen og er noe av utfordringen ved slike langsiktige prosjekter. Går vi hele 15 år bakover i tid, utgjorde stål og betong kanskje opp mot 80 prosent av byggekostnadene. I dag kan dette være ned mot 30 prosent. De tekniske installasjonene utgjør den største delen av kostnadene.

Skjulsvik har en allsidig bakgrunn, først og fremst fra VVS. Samtidig har han gjennom årene hatt et sterkt engasjement for automatisering. 4 år som forsker ved Sintef bidro til at nysgjerrigheten i ham fikk vokse. Så i 1998 kom det et oppdrag om koordinering av ITB-installasjoner ved et sykehus i Vestfold. Etter hvert ble det flere lignende jobber, blant annet ved Rikshospitalet, et sykehus i Ålesund, St. Olav i Trondheim og Haugesund. Og det årelange samarbeidet med Nordkontakt ved sykehuset i Bodø.

– Det viste seg raskt at Nordkontakt har den faglige bredden som skal til, ikke bare VVS-kunnskapene. Dette er nødvendig for å gå i gang med slike store oppgaver. Da blir det også bedre samarbeid med entreprenør, produktleverandør og byggherre også.

– Ved automatisering må de ulike tjenestene kobles sammen. Ingen byggherre vet alt, og trenger derfor hjelp med å finne de rette brannvarslingssystemer, adgangskontroll, solskjerming, varme og kjøing osv.

Om å se bredden i teknikken

Han peker på at Nordkontakt underveis har gjort nødvendige endringer med utstyret ved sykehuset som knapt er mulig, og funksjonene er ivaretatt, ved å se bredden i teknikken.

Skjulsvik er uenig med sykehuset i Bodø som har valgt 24 timers vakt på stedet, i stedet for fjernvakt. Han mener at for sykehus er det økonomisk gunstig å utnytte fjernvakt. Men når sykehuset vil ha løsningen med 24 timers vakt, så setter man opp det systemet.

Han forteller at oppdraget i Bodø var nesten helt ferdig da koronaen kom i mars 2020. Plutselig måtte man jobbe på en helt annen måte, og Teams-møter ble redningen. Han hadde oppdrag for blant annet Munchmuseet og Nasjonalgalleriet i Oslo. Digitale møter ble flittig brukt ved oppdrag etter oppdrag for Trondheims-firmaet.

– Koronaen har gitt oss et løft for forståelsen for digital jobbing. Jeg ser at Statsbygg har går aktivt ut med slik digital jobbing. Dette vil vi fortsette med også etter at den smittsomme sykdommen er bekjempet, sier han til slutt.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her


Komplett SD-anlegg og bygningsautomasjon
til nye Drammen sykehus

Dag Bøhler (prosjektdirektør, Helse Sør-Øst HF) og Karoline Nystrøm (CEO, Schneider Electric) har nylig inngått kontrakt: – Vi ser frem til et godt samarbeid i forbindelse med nye Drammen sykehus, sier de.