– Vi har lagt til grunn NVEs årlige kraftanalyser og beregningsgrunnlag og mener solkraftutbyggingen vil tilføre det norske samfunnet mange tiltrengte arbeidsplasser og fornyet vekst. Hvis det skal bli ytterligere vekst ut over det NVE har estimert, så må det gjøres regulatoriske endringer, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen. Foto Kristin Svorte

Solkraftutbygging mot 2040 blir på industritak og næringsbygg

- Ren og kortreist kraft

0

Ifølge NVE kan norsk solkraftutbygging frem til 2040 øke til 7 TWh. Dette vil, ifølge en fersk rapport, sysselsette over 20 000 arbeidsplasser og gi en verdiskaping på 20 milliarder kroner. – De skjønnsmessige vurderingene til NVE er for konservative og vi mener vekstpotensialet er vesentlig høyere, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

En rapport laget av Solenergiklyngen, Energi Norge og Institutt for Energiteknikk tar for seg verdiskapningen og ringvirkningene av solkraftutbyggingen i Norge.

– Vi har lagt til grunn NVEs årlige kraftanalyser og beregningsgrunnlag og mener solkraftutbyggingen vil tilføre det norske samfunnet mange tiltrengte arbeidsplasser og fornyet vekst. Hvis det skal bli ytterligere vekst ut over det NVE har estimert, så må det gjøres regulatoriske endringer. Hun legger til at slike særnorske reguleringer begrenser veksten. Ser vi på Sverige, installerte de 400 MWp i fjor med solenergi mens Norge kun 40 MWh. I 2020 hadde Sverige totalt installert over 1 gigawatt med solenergi.

Langsiktig kraftmarkedsprognose
Den langsiktige kraftmarkedsprognosen til NVE anslår mellom 4 og 10 TWh solkraftproduksjon i 2040 der den største veksten vil skje etter 2030. Sammenliknet med 2020 snakker vi om 50 ganger høyere solkraftproduksjon her til lands. Det meste av norske solkraftanlegg ble frem til 2015 installert på hytter og andre steder uten nettilknytning.

– De siste 5-6 årene har eneboliger og næringsbygg fått en stor andel av slike anlegg. Brorparten av solkraftutbyggingen mot 2040 vil bli montert på store industritak og næringsbygg. Fortsatt vil det være vekst innen eneboligsegmentet men mindre på bakkemonterte og bygningsintegrerte anlegg, sier Kopstad Berentsen.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her

Forbrukere vil ha solkraft
– Til tross reduserte støttetiltak fra myndighetenes side, vil norske forbrukere ha solkraft, sier Kopstad Berentsen. En Norstat undersøkelse viser at 49 prosent av befolkningen mener Norge bør bygge ut mer solkraft. 59 prosent av befolkningen mener solenergi har minst negative konsekvenser for naturen.

– Myndighetenes manglende støtte til solenergiløsninger er med på å skape usikkerhet. Det er beklagelig at Enova kutter støtten til solenergiløsninger. Vi mener den burde vært utvidet. Når det er sagt, sier Kopstad Berentsen, vår bransje er ikke ute etter subsidier. Det er urimelig at vi må forholde oss til reguleringer fra vannkraftregimet på 1970-tallet, som for lengst har gått ut på dato, mener hun. Mange små begrensninger og krevende rammebetingelser bremser opp for en raskere utbygging av solkraft.

Grønn omstilling i praksis
– Legges forholdene til rette vil vi ha en bransje som årlig vil sysselsette tusenvis av mennesker med betydelig verdiskapning. Prognosene fra NVE er konservative og vi mener potensialet for vekst er vesentlig større.

– Vi snakker om en produksjon på 30-50 TWh eller høyere, sier Kopstad Berentsen.

– Dette er den den delen av fornybar energi som vil skape flest arbeidsplasser nasjonalt og internasjonalt. Vi snakker om grønn omstilling i praksis, som vil gi lokale installatører, produsenter og bygningsarbeidere flere oppdrag over hele landet. Med elektrifiseringstakten som myndighetene legger opp til i Norge vil vi raskt få et kraftunderskudd. Å bygge ut solenergi på eksisterende takflater skjer uten å ødelegge én meter natur. Samtidig slipper vi å tyne nettet med overforbruk. Dette er ren og kortreist kraft.

Verden må ha mer fornybar kraft
Ambisiøse mål om kutt i norske, europeiske og globale klimagassutslipp, som FNs klimarapport legger opp til, krever store mengder fornybar kraft for å erstatte dagens forbruk av fossile energikilder i kraftsektoren. Det er avgjørende for å dekke en økende etterspørsel etter kraft nå som flere deler av energisystemet elektrifiseres og nye, kraftintensive industrier som batterifabrikker, hydrogenproduksjon og datasentre etableres.

– Norge har en stor eksportrettet solenergibransje med industribedrifter, som REC Solar Norway, Norsun, Elkem og Norwegian Crystal. De leverer utstyr og råvarer til solpanelproduksjon i utlandet. Norske selskaper, som Scatec og Statkraft, investerer tungt i solkraftanlegg i internasjonalt. Omsetningen fra norske aktører i solenergibransjen er i dag tre ganger større globalt enn i Norge. Derfor er solenergi en av de raskest voksende energiteknologiene i verden, sier Kopstad Berentsen til slutt.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her