Canalis strømskinner med totalt fem kilometer. Alle foto: Trond Mols

God planlegging og pålitelige partnere nøkkelen for å lykkes

R2S Elektro, Schneider Electric og Solar på Campus Ås

0

Campus Ås åpner i høst sine dører etter åtte år siden byggestart og tar imot studenter i helt ferdig tilstand. Campusen, det største skolebygg-komplekset i Norge noensinne, stilte uvanlige utfordringer for de involverte aktørene i elektrobransjen. Nøkkelen for å lykkes? Nitidig planlegging og en gjennomtenkt strategi for optimalt samspill av mennesker fra ulike bedrifter, land og kulturer.

Veterinærbygget.

Spørsmålet fra start var hvordan man skulle angripe et så omfattende og komplisert anlegg: 63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm) + 11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk). Den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne, som prosjektet vanligvis betegnes. Med bygg som veterinærbygget hvor ingenting er modulært: hvert rom, hver sal har krevd egne løsninger på grunn av sin unikhet.

En teknisk og også menneskelig utfordring for elektrobransjen, hvor alliansen mellom involverte aktører og et gjennomtenkt, strategisk samarbeidsgrunnlag var vesentlig for å lykkes.

Ordet tillit har fått en ny dimensjon
Det er de mellommenneskelige relasjonene som har dannet grunnlaget for prosjektets suksess – hele veien. Ordene tillit, pålitelighet og godt partnerskap – også med konkurrenter – har betydd alt. Og utrolig nøyaktig planlegging av både det tekniske og av samarbeidsmønsteret.

–  Vi stiftet i utgangspunktet en egen stor elektrobedrift ut av flere konkurrerende aktører for å skaffe vår region jobb gjennom bedre konkurranseevne, kompetanse og kapasitet til å håndtere omfattende prosjekter – både regionalt og nasjonalt, forteller Eirik Helgøy, daglig leder i R2S Elektro.

Rogaland Elektro og Rønning Elektro står bak de to store R-er i navnet, samt Stavanger Installasjon og Solland Elektro bak de to store S-er, som de selv forklarer på deres nettsted.

Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene:

– Vi utarbeidet et strategisk dokument for vårt samarbeid, med felles verdier og mål, presiserer lederen.

Planlegging og solide partnere

Eirik Helgøy og Rune Bjelland.

– Vi startet prosjektet med en lang planleggingsprosess som varte fra august til desember 2017. Da bestilte vi alt vi hadde behov for, sier Helgøy.

I denne fasen kartla R2S ulike utfordringer – tekniske og logistiske – og valgte partnere de kunne stole på, som kunne levere kvalitet, montasjevennlighet og punktlighet i alle ledd: fra hardware til prosjekteringsprogramvare – og spesielt leveransedyktighet.

– Vi tømte hele Norge for installasjonsmateriell, sier prosjektleder Rune Bjelland med et smil om munnen.

For Campus Ås satset derfor R2S Elektro på to erfarne aktører: elektrogrossisten Solar og energi- og automatiseringspesialisten Schneider Electric – ELKO inkludert. De leverte det meste av installasjonsmateriell, produkter og løsninger for energidistribusjon som tavler, strømskinner og sikringsautomater og – sist men ikke minst –  EcoStruxure-løsningen med KNX-styringsanlegget installert i bygg 143.

Helgøy og Bjelland, oppegående og stolte elektrikere i 30 årene og med sjarmerende Rogaland-noter i dialekten sin, viser oss stolt rundt på Campus Ås i veterinærbygget, som er det nyeste og mest representative bygget i komplekset. Store saler og korridorer hvor små og store dyr blir tatt vare på og behandlet: stall, ridningshall, operasjonssaler… alt er riktig dimensjonert med tanke på dyr og type operasjoner.

Installasjon av Elcor.

Påveggsmateriell er blitt installert for å hindre at luft fra det ene rommet lekker ut i nabolokaler.

Her må man for all del unngå eventuell smitte.

Derfor har alle detaljer i anlegget blitt prosjektert med tanke på helse og sikkerhet hos dyr og mennesker.

I enkelte deler av anlegget er kontorer og forsøksrom vegg i vegg.

Hvordan overvinne språk- og kulturforskjeller?
– Her har totalt 700 elektrikere arbeidet, fra minst syv ulike land. På sitt meste har 300 elektrikere vært i sving samtidig. 170 elektrikere kom fra vår region, men i løpet av to måneder måtte vi klare å fordoble arbeidsstyrken, så vi var nødt til å ty til vikarbyråer og leie inn elektrikere fra både inn- og utland, sier Bjelland.

Kommunikasjonen ble en utfordring på grunn av kultur- og språkforskjeller. I hvert lag planla R2S å ha minst en norsktalende elektriker. Ellers var det viktig å ha en bas med samme kultur som resten av teamet, slik at kommunikasjonen i teamet ville fungere.
Totalt fem kvinnelige medarbeidere var også med i prosjektet. Det skadet ikke å ha en erfaren, kvinnelig HMS-leder som utøvet sin rolle med spesielt fokus på jentenes utfordringer i et internasjonalt, mannsdominert miljø.

– I andre land er hierarki viktigere enn i Norge, så det er vesentlig å kommunisere med lagleder først og fremst slik at teamet får de riktige ordre på sitt språk og fra sin nærmeste «autoritet».

I pandemitiden ble det brukt visir, munnbind, antibakterielt middel og avstand. For å overholde korona-forholdsreglene, ble tegninger vist på møterom med prosjektorer.

Moderne anlegg for energidistribusjon
Et imponerende anlegg for energidistribusjon basert på Canalis strømskinner med totalt fem kilometer 52 forskjellige typer strømskinner fra 250 til 3200 A krevde en god del prosjektering i BIM. Samarbeidet mellom leverandøren Schneider Electric og prosjekteringsgruppa til Statsbygg og Multiconsult ble avgjørende for å optimalisere anlegget. Strømskinne-eksperten Tor-Ivar Kristensen fra Schneider Electric kom inn i prosjekteringen i sluttfasen (2018-19):

– Strømskinner fører energi fra trafo (230 V) til hovedtavler og videre til underfordelinger. De kan i praksis anses for å være en forlenget tavle med mindre avtagningsbokser, forklarer Kristensen.

– De er prefabrikkerte og kan ved behov gi uttaksmuligheter – uten å stenge ned anlegget. De sørger for mindre effekttap enn i en kabel, de har høyere kortslutningsytelse og lavere elektromagnetisk stråling enn kabler. Det spiller en viktig rolle i områder hvor mennesker oppholder seg eller hvor det er sensitive elektroniske komponenter, som for eksempel laboratorieutstyr, forklarer Kristensen.

Elektro sist i prosjektet: er det ideelt?

Installasjon av Actic9.

I årevis har man drøftet å innhente kunnskapen til elektroleverandørene og -entreprenørene tidlig i prosjekteringsarbeidet. Dette er noe både Kristensen og Helgøy understreker viktigheten av også med tanke på deres erfaringer på Campus Ås:

– Det er viktig å komme inn så tidlig som mulig og delta i prosjekteringsfasen for å kunne påvirke hvilket, hvordan og hvor materiellet plasseres i bygget, mener Helgøy. Til tross for den omfattende planleggingsfasen, ble det så mange endringer i prosjektet underveis på grunn av byggtekniske problemer og forsinkelse, at antall timer vokste til tre ganger så mye som opprinnelig planlagt.

– I prosjekteringen har rådgivende ingeniører ikke detaljkunnskapene av det som er fysisk mulig, og de tenker «universelt», det vil si uavhengig av leverandør. Det kan skape utfordringer. Samhandlingen mellom konsulent, installatør og leverandør tidlig i prosjektet er avgjørende for å effektivisere prosessen, legger Kristensen fra Schneider Electric til.

Konsekvensene av manglende tidlig samarbeid kan være uforutsette og fordyrende endringer gjennom prosjektet. Heldigvis er det blitt mer og mer vanlig å innhente kunnskapene til leverandøren tidlig. Schneider Electric har for øvrig i minst 15 år satset på å støtte rådgivende ingeniører med oppdatering om ny teknologi gjennom målrettede kurs, webinarer og seminarer. En egen portal for rådgivende ingeniører hvor opplæring er i fokus, holder på å ta form i skrivende stund.

Resepsjonen på Campus Ås.

Fakta om elektro på Campus Ås
Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne og det eneste i sitt slag. NMBU-utbyggingen var det største pågående landbaserte byggeprosjektet i Norge i sin tid.

Oppstart: August 2017 – Avsluttet: August 2021.
Aktørene involvert: R2S Elektro, Schneider Electric/Elko og Solar
700.000 timer elektrikerarbeid
700 ulike elektrikere involvert totalt.
300 elektrikere på jobb samtidig
Minst 7 ulike nasjonaliteter i arbeidsstokken.

Noen nøkkeltall om leveransen fra Schneider Electric:

  • 45 000 veggbokser, fordelt mellom ELKO og Schneider Electric
  • 35 000 meter med Wibe kabelsupport-materiell
  • 5000 meter Canalis strømskinner
  • 250 Prisma tavler for eldistribusjon, med Acti 9 innmat
  • Store mengder TEK & INKA kanaler i blant annet alle kontorer
  • Installasjonsmateriell fra ELKO i både RS og Plus design gjennomgående i hele prosjektet.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her