Fra Statsbyggs video, se nederst i artikkelen.

Statsbygg undersøker om erfaringer kan brukes andre steder

Campus Evenstad

0

På Campus Evenstad har Statsbygg etablert et unikt energisystem. Nå blir erfaringene herfra viktige i Mikroforum – et nytt initiativ for mikronett og energiteknologi.

Campus Evenstad ved Høgskolen i Innlandet.

Energianlegget på Campus Evenstad i Østerdalen er et av de mest avanserte i landet. Her er blant annet batteribank, solceller, solvarmeanlegg og et flisfyrt anlegg for produksjon av strøm og varme. Evenstad er dessuten det første stedet i Norge der elbiler kan kobles opp til anlegget, for å være en del av batteriparken og forsyne campus med strøm.

Nå vil Statsbygg undersøke hvordan erfaringer fra dette anlegget kan brukes i andre anlegg. Statsbygg er derfor med på å starte et nasjonalt, tverrfaglig samarbeid for innhenting og deling av data og kunnskap om hvordan vi bedre kan ta i bruk mikronett og ny energiteknologi.

Dette initiativet kalles Mikroforum. Her samarbeider Statsbygg med Nelfo, Glitre Energiløsninger, Solcellespesialisten AS, Pixii AS og Solenergiklyngen (i regi ECO Inside-prosjektene) og andre sentrale aktører fra ulike deler av energimarkedet.

– Det er viktig for oss at kunnskapen og erfaringene fra Evenstad-anlegget samles og gjøres tilgjengelig for undervisning og forskning. Målet med pilotprosjektet på Evenstad er å akselerere utviklingen og bruken av fornybar energiteknologi i både Statsbygg og samfunnet, sier drift- og vedlikeholdsdirektør Jarle Kvalvik i Statsbygg.

Tilgjengeliggjør data via Mikroforum

Det forskes allerede mye på anlegget på Evenstad i dag. Gjennom Mikroforum kan måledata fra anlegget gjøres bedre tilgjengelig for nettopp forskere og studenter.

– Det vil blant annet være interessant å se nærmere på samspillet mellom nye typer energiteknologi i et energianlegg, og hvordan anlegget samvirker med forbrukerbehov og kraftnettet, sier Kvalvik.

Visjonen er at anlegget kan være uavhengig av kraftnettet og selvforsynt med miljøvennlig fornybar energi.

– På veien dit vil vi høste erfaringer og lærdom, som det allerede nå er stort behov for både i markedet og i utdanning, sier Kvalvik.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her