Høgskolen i Østfolds avdeling på Remmen i Halden har fått 3000 kvadratmeter solcellepanel.

Statsbygg har samlet over 6000 kvm solceller på tre tak i Østfold

Høgskolen i Østfold, Halden fengsel og kontrollstasjonen ved Svinesund

0

Høgskolen i Østfold, Halden fengsel og kontrollstasjonen ved Svinesund har nå samlet fått over 6000 kvadratmeter solceller på taket. Til sammen produserer solcellepanelene strøm tilsvarende forbruket til 70 eneboliger.

– Dette er tre prosjekter som både kommer klimaet og de som bruker bygningene til gode. Det er en vinn-vinn-situasjon, som gjør solceller til et av satsingsområdene våre, sier direktør Jarle Kvalvik for drift og vedlikehold i Statsbygg.

De tre solcelleanleggene har en samlet kostnad på 13 millioner kroner. Arbeidet med monteringen startet i februar og ble avsluttet i september.

Solcellene i Halden fengsel gjør fengselet til det første i Norge med solceller. Her er det installert 2500 kvadratmeter med solcellepanel. Høgskolen i Østfold har fått 3000 kvadratmeter solceller på taket, mens kontrollstasjonen på Svinesund har fått 750. Samlet utgjør dette omtrent et like stort areal som en fotballbane!

Statsbygg har til sammen 250.000 kvadratmeter tak som egner seg godt for solceller.

Totalt vil solcellene kunne produsere 1,1 millioner kWh per år. Det tilsvarer omtrent det årlige strømforbruket til 70 eneboliger.

– I Statsbygg har vi kartlagt alle de 2300 bygningene våre med tanke på energiproduksjon på tak. Omtrent 250.000 kvadratmeter egner seg godt til solceller. Nå gleder vi oss til å jobbe videre med nye gode prosjekter, sier Jarle Kvalvik.

De nye solcelleanleggene er en del av tiltakspakken for grønn omstilling, som regjeringen lanserte i fjor. Pakken ga Statsbygg 60 millioner kroner til ulike klima- og miljøsatsinger.

I tillegg til solcellene i Halden har Statsbygg blant annet brukt midlene på ladestasjoner for el-biler, ENØK-tiltak som etterisolering og tiltak for utslippsfrie byggeplasser.

Solceller i Statsbygg

Statsbyggs prosjekt Ja Tak, som etablerer solcelleanlegg på egnede eiendommer, har kartlagt alle Statsbyggs ca. 2300 bygninger for å finne ut hvor mange som kan ha energiproduksjon på taket.

Her kom man frem til at 250.000 kvadratmeter takareal er godt egnet til montering av solceller.

I teorien kan det på det egnede arealet produsere 40 millioner KWh i året. Dette tilsvarer årsforbruket til 2000 eneboliger eller 16.000 elbiler.