Kredittkort er et godt eksempel på behovet for internasjonal standard. Tenk om hvert land og hver bank skulle ha sine egne formater og digitale løsninger. Illustrasjon: Freepik

Tenk om det ikke fantes standarder for bankkort

Kurs: Introduksjon til standardisering

0

Tenk om det ikke fantes standarder for kredittkort! Ja, så enkelt kan det sies. Og denne sammenligningen ble uttalt av foredragsholderne Einar Morten Lassesen, Marianne Theodorsen Werner og Javad Sunde Fahadi da Standard Norge nylig kjørte gratis introkurs om standardisering.

Over 40 var påmeldt til grunnkurset og ville lære mer om behovet for standarder. Et heldagskurs fordelt på to dager, via Teams. Og ifølge Teams telleverk holdt de fleste ut fra klokken 09.00 til 11.30, hvilket er en grei beskrivelse av kursets interessante presentasjoner og innhold.

Pyramidene i Egypt

Men hva har pyramidene i Egypt med dagens standarder å gjøre? Jo, fikk vi vite, det hadde ikke vært mulig å bygge disse enorme byggverkene uten at egypterne begynte å bruke standarder for ca 4500 år siden. I dag kan ikke verdenssamfunnet drive global handel, produksjon og byggevirksomhet uten et betydelig stort antall standarder å støtte seg til. I Norge er det Standard Norge som er koordinator i tett samarbeid med CEN og ISO. Standard Norge har kontroll på 35 000 gyldige standarder.

Innsatsen med standardisering presentert på kurset.

For å få utarbeidet standarder inviteres ekspertise og fagfolk fra ulike bransjer til komitéarbeid, både for å lage norske standarder, og også å delta i europeisk standardiseringsarbeid gjennom CEN og internasjonalt gjennom ISO.

Internasjonalt arbeid presenter på kurset Introduksjon til standardisering.

Det ble påpekt at det ikke er Standard Norge som lager standarder, men de forskjellige bransjers egne representanter i komiteer. Standard Norge koordinerer og fasiliterer arbeidet og stiller med systemer som kan drive hele prosessen. Til slutt er det organisasjonen som holder orden på disse tusenvis av standardene, markedsfører disse til aktuelle brukere, og er bindeleddet mot det internasjonale arbeidet.

Javad Sunde Fahadi forteller til ITBaktuelt at Standard Norge vanligvis har slike kurs to ganger i året. Ved behov kan dette kjøres flere ganger.

Villighet til å delta i standardiseringsarbeid

Formålet med slike kurs er å gi en introduksjon i standardiseringsarbeidet. Deretter går man litt dypere med mer detaljert informasjon til de som skal delta i norske komiteer og i de internasjonale arbeidsgruppene.

– Kursene kan også være aktuelt for andre aktører der standardisering er relevant for deres daglige arbeid og virksomhet, sier han.

– Men fleste som er med på disse kursene er allerede involvert i én eller flere komiteer.

På spørsmål om det er lett å få ekspertise til å stille opp som medlemmer i arbeidskomiteer, svarer han at erfaringen er at det er lett å rekruttere de deltakere, både fra næringsliv og det offentlige. Det er mange som innser viktigheten av standardiseringsarbeid.

– Det gjelder om å skape generell bevissthet og kunnskap om standardisering, sier han.

– I både byggebransjen og petroleumsbransjen er det god kjennskap og bevissthet om standarder. Deltakelse og aktivt engasjement krever noe ressurser. Dette lettere å få til for store virksomheter og organisasjoner, i motsetning til de miste virksomhetene, sier Javad Sunde Fahadi.