Norsk bygningsfysikkdag arrangeres 25. november

Torsdag 25. november inviterer NTNU og Sintef til Norsk bygningsfysikkdag. Det er mulig å delta digitalt eller fysisk i Oslo. Temaene for årets arrangement spenner fra grønne tak og oppgradering av småhus til fasader i glass og metall.

0

Det vil bli gitt en statusoppdatering fra forskningsfronten og byggenæringens kvalitetsnorm, Byggforskserien. Ikke minst vil Sivert Uvsløkk dele sine erfaringer fra 40 år som bygningsfysiker.

Et viktig møtested for næringen
Arrangementet er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF Community, og er et viktig møtested der forskere og andre aktører i byggenæringen kan utveksle erfaringer.

Målgruppen for dagen er alle som er interessert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant annet med hensyn til klimatilpasning, energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er spesielt velkomne.

Årets arrangement vil være både fysisk og digitalt. De som skal delta digitalt vil få tilsendt en link til arrangementet i forkant.

Se program og meld deg på her

Tid: 25. november kl. 09-16. Registrering fra kl 08.
Sted: Meet Ullevaal, Oslo