Utdanningen Grønne smarte bygg fra Fagskolen Vestfold og Telemark er utviklet i samarbeid med Svein Jåtun, regionsjef Nelfo Sørlandet (innfelt til venstre) og Are Solli, forbundssekretær i EL og IT Forbundet. Foto: Pixabay/ITBaktuelt/Privat

Utdanning syr sammen helhet i elektrofagene og tekniske anlegg

Nødvendig kompetanse for å møte det nye samfunnet

0

–  Elektrobransjen er i stor teknologisk utvikling. For å få til det grønne skiftet og delta i utfordringene med klima er vi avhengig av teknologi. Det er det vi vil levere med denne nye helhetlige utdanningen, sier Are Solli, forbundssekretær i EL og IT Forbundet. Utdanningen han viser til er Grønne smarte bygg som Fagskolen Vestfold og Telemark nå tilbyr kan gi 15 studiepoeng, og er utviklet i samarbeid med elektrobransjen.

Første kurset er fulltegnet, det søkes etter midler for flere kurs.

Dette er en del av bransjeprogrammet innenfor mange fagområder. Fagskolen Vestfold og Telemark, EL og IT Forbundet og Nelfo Sørlandet gikk sammen om å lage utdanning for å øke kompetansen som elektrobransjen har behov for.

Nå er grunnlaget for utdanningen klar, og omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og – bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering.

At behovet for en slik utdanning som dekker alle elektrofagene kom tydelig frem i sommer da en medlemsbedrift i Nelfo Sørlandet henvendte seg til Svein Jåtun, regionsjefen i Nelfo.

Spørsmålet fra medlemsbedriften var om det det finnes utdanning som nettopp ser helheten, på tvers av fagområdene innen elektrobransjen. Det ble påpekt at det finnes mange kurs, men ingen som syr sammen fragmenterte deler til én helhetlig utdanning.

– Ut fra dette tok vi kontakt med Fagskolen Vestfold og Telemark. De tok dette på strak arm, og siden da så har det gått unna med å få til denne utdanningen. Nå er vi sikre på at dette blir bra, fastslår Jåtun.

Han innrømmer at det er riktig at Nelfo Sørlandet dro i gang dette. Sammen med henvendelsen fra medlemsbedriften og et innslag på NRK i sommer om manglende kompetanse på å sy sammen tekniske anlegg, slik at de kan fungere optimalt og energieffektivt. Det ble påpekt betydningen av å se på helheten.

Tre moduler gir 15 studiepoeng

Delutdanningen består av tre moduler à 5 studiepoeng, som bygger på hverandre.

Den er basert på offentlig godkjent studieplan i elektro, til sammen 15 studiepoeng.

Modulene kan tas enkeltvis, men henger likevel sammen som en helhet. De tre modulene gjennomføres i en serie. Hvis du ønsker kun ett eller to av emnene, er det bare å krysse av dette i påmeldingen.

Delutdanningen er nettbasert med ukentlige forelesninger på ettermiddag. Planlagt oppstart er desember 2021.
Modul 1: Digitalisering av elektrotekniske anlegg, digitalisering av tradisjonelle elektrotekniske anlegg som lys, varme, alarm, ventilasjon og kjøling.
Modul 2: Sensorteknologi og IoT, sensorteknologi og Internet of Things (IoT) for bedre samspill mellom produkter og løsninger.
Modul 3: Nye energisystemer, bruk av nye energisystemer og samspill mellom sol-, vindkraft og batteriteknologi.

Svein Jåtun forteller at lærer er tilgjengelig for veiledning til faste tidspunkter. I tillegg får studentene faglitteratur å støtte seg til.

Utdanningen er beregnet på både folk som er i permisjon og i fullt arbeid. For sistnevnte vil det gripe noe inn i arbeidstiden, så søknad og deltakelse bør avklares med arbeidsgiver.

– Dette er en nyvinning for å oppgradere dagens nivå innenfor de ulike elektrofagene. Nå kommer det grønne skiftet, og da må vi være forberedt og få på plass nødvendig kunnskap, sier han.

Utdanningen er gratis

Utdanningen er gratis og blir betalt gjennom offentlig finansiering av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Jåtun forteller at det ble søkt om midler fra staten som er rettet mot nettopp det grønne skiftet. Og så kom det inn i bransjeprogrammet for elektro.

– Dette er en kompetanse vi absolutt trenger for å kunne møte det nye samfunnet og grønne skiftet, sier han.

Utdanningen er totalt på 15 studiepoeng, men hver av modulene er på 5 studiepoeng og kan tas enkeltvis.

Her kan du lese mer om utdanningen og mer detaljert om innholdet på Fagskolen Vestfold og Telemarks nettside.

Her har du lenke til påmelding gjennom Fagskolens nettportal

– Vi kan ha deltakere fra hele landet som tar utdanningen i tillegg til å utføre jobben sin. Jeg oppfordrer alle som kan til å hive seg på denne unike etterutdannelsen. Her åpner det seg mange muligheter, avslutter Are Solli.


Les også denne artikkelen

Grønne smarte bygg – nytt innen elektro. Staten betaler utdanning som gir 15 studiepoeng

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse betaler for ny utdanning i bransjeprogrammet elektro. Foto: Annie Spratt