Espen Granås, regionleder for Østlandet i Schneider Electric, Steinar Elgvin, teknisk sjef i Nortura Tønsberg, og Svenn-Erik Bredesen, salgsingeniør i Schneider.

Automasjon gjør nye Nortura-fabrikken mer driftseffektiv

Oppgradering av byggautomasjonsanlegget i Tønsberg

0

Nortura og Schneider Electric forlenger samarbeidet og inngår ny avtale for oppgradering av byggautomasjonsanlegget på Nortura sin fabrikk på Sem utenfor Tønsberg.

– Oppgraderingen av byggautomasjonsanlegget vil for vår fabrikks del bidra til 10-15 prosent bedre driftseffektivitet, gjennom blant annet bedre kontroll over produksjons- og arbeidsmiljø, aktivitetslogging og arealutnyttelse. Vi vil generelt sett få en mer strømlinjeformet produksjon med bedre sporbarhet fra bås til bord, sier Steinar Elgvin, teknisk sjef på Nortura Tønsberg.

Gjennom den nye avtalen skal blant annet hard- og software skiftes ut til fordel for EcoStruxure Building Operations-systemet fra Schneider Electric.

Reduserer energiforbruket

I tillegg har Nortura Tønsberg installert energiovervåkingssystemet Power Monitoring Expert, som overvåker energiforbruk gjennom samspillet med nett-tilkoblede elektrokomponenter, som effektbrytere og trådløse energimålere. Dette har i seg selv bidratt til en reduksjon av energiforbruket på rundt fem prosent.

– En mer fremtidsrettet, åpen og cybersikker teknologi vil medføre forenkling i bruk, økt sikkerhet og bedre kommunikasjon mellom systemene for bygg- og industriautomasjon, sier Svenn Erik Bredesen, salgsingeniør i Schneider Electric. Han har i syv år hatt et tett og godt samarbeid med Nortura Tønsberg.

– Investeringer av denne typen gir avkastning i form av en mye mer effektiv byggdrift. Nortura Tønsberg vil nå kunne integrere flere tredjepartssystemer enn tidligere og få bedre oversikt, påpeker Espen Granås, regionleder for Østlandet i Schneider Electric.

Utvidet fabrikk

På kontrollrommet til Nortura Tønsberg styres hele bygget av Anders Svendsen (53 år). Han har vært ansatt i Nortura siden 2005 og jobber som IT-tekniker med SD-anlegget.

Anlegget utvider kapasitet i forbindelse med at griseskjæring flyttes fra Steinkjer og Stavanger til Tønsberg i 2023. Når aktiviteten samles på fabrikken på Sem, som har eksistert siden 1985, utvides denne fra 35 000 til 38 300 kvadratmeter og vil da håndtere en betydelig andel skjæring av gris i Nortura. Anlegget er Norges største pølsefabrikk.

– Med tilbygget vil vi doble kapasiteten på slakting og øke antall ansatte med om lag 70 nye arbeidsplasser. For Vestfold og Telemark er dette en gledelig nyhet, ikke minst for våre eiere, som er bøndene vi får råvarene fra, sier Therese Ryan, fabrikksjef på Nortura Tønsberg.

Gode tiltak for inneklimaet
Tiltakene vil bidra til bedre styring av innendørs luftstrømmer og temperatur, og vil komme produksjon og ansatte til gode.

Også trykkluften som brukes til å styre maskinene i prosessen, er med i miljøregnskapet. Trykkluftkompressorene produserer varme, som igjen benyttes til oppvarming av vann og fabrikklokalene.

– Temperatur og fuktighet er de viktigste parameterne for å kunne overvåke og justere i produksjonslokalene, mens styring av karbondioksid-innholdet i lufta er mer sentralt for å garantere et godt inneklima i kontor- og felleslokaler, som kantina og møtearealer, påpeker Elgvin.

Dette har Schneider Electric levert på Nortura Tønsberg

Erstattet TAC Vista programvare og TAC Xenta kontrollere med en komplett EcoStruxure Building Operation løsning. Dette inkluderer Enterprise Server, Edge Servere og feltkontrollere.

EcoStruxure Building Operation integrerer EcoStruxure Power Monitoring Expert energiovervåkningssystem, som håndterer innsamling og analyse av data om energiforbruk og andre driftsdata fra elektrodistribusjonsanlegget.

I tillegg brukes Building Operation som dataplattform for samhandling med andre systemer.

Om Nortura

Nortura er en av de største matvareprodusentene i Norge, og har som formål å legge til rette for egg- og kjøttproduksjon i hele landet. Selskapet er eid av 17300 norske bønder og er en betydelig leverandør til andre matvareprodusenter, hoteller, restauranter og storkjøkken, men er også en stor leverandør av forbrukerpakkede produkter til dagligvarehandelen, kiosker og bensinstasjoner. Gilde og Prior er mest kjente merkevarer.

Nortura er i endring og bygger nå, sammen med våre 5 000 ansatte og 17 300 eiere, fremtidens egg og kjøttsamvirke til beste for by, bygd og morgendagens forbrukere. Som bonden selv er vi opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget, og på naturens premisser.

Om Schneider Electric – Life Is On

Schneiders formål er å legge til rette for at hver og en av oss skal få mest mulig ut av energien og ressursene våre, og vi ønsker å være en brobygger for fremgang og bærekraft for alle. Vi kaller dette Life Is On.


Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her