ZEB-laboratoriet på et tidlig stadium. Illustrasjon: LINK Arkitektur/Veidekke

Slik ble ZEB-laboratoriet til, fra skisse til forskningslaboratorium

Veidekke, NTNU og Sintef forklarte på ITB Brukerforum

0

Slik ble ZEB-laboratoriet ved NTNU Gløshaugen i Trondheim til, var essensen gjennom tre timers frokostmøte arrangert av ITB Brukerforum i går. Her fikk både digitale gjester og fagfolk som var fysisk til stede en grundig gjennomgang av hva ZEB-laboratoriet er, hvordan det skal brukes og hvilken betydning det vil få for forskning innen bygningsteknologi og drift. Kunnskapen ble formidlet av Veidekke, NTNU og Sintef.

Tore Kvande, professor i bygningsmaterialer ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU tok en rask gjennomgang av ZEB-laboratoriet som er et kontor- og undervisningsbygg. Bygningen og forskningen skal gi svar på hvilke tekniske og arkitektoniske løsninger som må til for å oppnå gode kontor- og undervisningsforhold i ZEB-bygget, fortalte han.

Samtidig som man skal se på hvordan brukerne påvirker energibruken i bygget og hvordan tilpasser de seg ZEB-teknologier.

NTNU og Sintef er eiere av bygget, med en 50/50 andel hver. Forskere fra disse to skal bruke bygget i samsvar med hver sin eierandel. I tillegg skal studenter få benytte undervisningsarealer i ZEB sammenheng (Zero Emission Buildings).

Kvande sa at bygget skal være et laboratorium for utvikling av internasjonal konkurransedyktig industri, kunnskapsgenering, forskningsarena for utvikling av klimatilpasset nullutslippsbygg og nasjonal ressurs.

Bygget er reist som et forbildeprosjekt med arkitektoniske kvaliteter, fremtidsretta materialbruk, byggeteknikk og teknologi. Det er en klimatilpasset bygning og prosjektet frem til ferdig bygg har vært en samspillsprosess.

Samspillskontrakt skapte Living lab

Veidekkes representant tok for seg nettopp samspillskontrakten. Ambisjonsnivåene var helt fra begynnelsen at bygningen skulle bli en Living Lab og at forskningen i bygget skal svare på alle de overordnede forskningsspørsmålene.

Blant annet hvilket tekniske og arkitektoniske løsninger må til for å oppnå gode kontor- og undervisningsforhold i et ZEB-bygg.

Et annet spørsmål som skal besvares er hvordan påvirker brukerne energibruken i bygget og hvordan tilpasser de seg ZEB-teknologer.

Veidekkes presentasjon av ZEB-bygget, fra ambisjon til virkelighet, inkludert en av de første håndtegnede skissene.

Ventilasjonen i et nullutslippsbygg

Hans Martin Mathisen, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU gikk gjennom funksjonskrav til ventilasjonsløsninger. Han fortalte at man skal prøve ut og sammenligne ulike fleksible løsninger som kan driftes på ulikt vis. Dette skal bidra til at kravene i både ZEB COM (byggets fornybare energiproduksjon som kompenserer for klimagassutslipp fra bygging, drift og produksjon av byggematerialer) og TEK 17 tilfredsstilles.

Noen konsekvenser av kravene, påpekte han, er et SFP <1 kW/m3/s, behovsstyrt ventilasjon, lavest mulig ventilasjonsluftmengder og kortest mulig kanalstrekk for å redusere materialbruk. Også å bruke deler av bygningen til luftføring, slik som korridorer og trappesjakter som avtrekkskanaler. Det må også til høyest mulig virkningsgrad på gjenvinnere, og ingen mekanisk kjøling, sa Mathisen.

 

En av Mathisens visuelle fremstillinger av ventilasjonsanlegget i ZEB-laboratoriet.

Forskningsingeniør Thomas Lassen og forsker Alexis Sevault fra Sintef viste til noen forskningsområder som skal foregå ved ZEB-laboratoriet. Blant annet skal det forskes på arbeidsmiljøanalyser, arbeidsplassutforming, inneklima, regulering av klima og lys, solceller og lagring av termisk energi, det som heter PCM – Phase Change Materials.

Roar Harsvik Alstad, prosjektleder Tekniske Fag hos Veidekke gikk gjennom prøvedriftsprossen ved ZEB-laboratoriet og forklarte hvordan denne ble gjennomført i henhold til NS 6450. Oppstartsmøtet var en gjennomgang av plan, oppgaver og ansvar i prøvedriftsperioden. Deretter hvordan det ble holdt både prøvedriftsmøter og oppfølgingsmøter. Systemgjennomgang ble gjort gjennom særmøter for å gå gjennom systemer i henhold til plan i årshjul.

Prøvedriftsprossen ved ZEB-laboratoriet

Flere kommende frokostmøter rundt i landet

Grønn Byggallianse og Integra står bak arrangementet ITB Brukerforum som nå gjennomføres både som fysiske frokostmøter forskjellige steder i landet, og med muligheter for å delta gjennom digital link.

Møtet i går (25. november 2021) ble holdt i Trondheim, men hadde deltakere fra flere steder rundt i Norge, og utlandet, takket være mulighetene med direkte videooverføring. Til sammen var det rundt 75 deltakere som fulgte møtet, fysisk til stede og digitalt.

Kommende ITB Brukerforum er i Stavanger den 2. desember og i Bergen den 27. januar 2022. Deretter planlegges det møter i Bodø i mars, Ålesund i april og i Oslo i juni.

Roar Smelhus representerer Integra og Kjell Petter Småge representerer Grønn Byggallianse under disse frokostmøtene som vanligvis åpner klokken 08:00 og går frem til klokken 11:00, og ofte med omvisning i bygget arrangementet finner sted. Da får deltakerne som er fysisk til stede en befaring og kan blant annet kikk på de tekniske installasjonene.


Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her