Dørmiljø til besvær - konferanse med et høyaktuelt tema i regi av ITBaktuelt. Foto: Creative Commons

Arrangerer konferanse om problemstillinger og løsninger rundt dørmiljøet

HVORDAN FÅ TIL velfungerende dørmiljøer I PRIVATE OG OFFENTLIGE BYGG?

0

ITBaktuelt kjører i januar konferanser i Bergen og Oslo om problemer rundt dørmiljø. Dette skjer i nært samarbeid med mange bransjeaktører. Prosjektering og levering av velfungerende dørmiljøer er et omfattende tema, og behovet for en egen konferanse om problemstillinger og løsninger er høyst aktuelt.

Skrevet av Arne Eggen i ITBaktuelt

ITBaktuelt har i lengre tid planlagt å utvide virksomheten med fagseminarer og konferanser innenfor utvalgt ITB-relaterte temaer.

Etter en tid med mye hjemmekontortid og teams-møter åpner samfunnet igjen for fysiske og dermed mer sosiale møter. Da er vi på hugget med en konferanse hvor deling av erfaringer og mellommenneskelig interaksjon får fritt spillerom.

Stig Grindahl i ITBaktuelt kan fortelle hva som nå er i støpeskjeen.

– Tiden er endelig inne til nye fremstøt for å få ITB ytterligere på dagsorden. Vi har i samarbeid med flere bransjeaktører, eiendomsselskaper, rådgivere og systemleverandører denne høsten tatt frem et omfattende og spennende konferanseprogram innenfor dørmiljø i yrkes- og formålsbygg, sier han.

Konferansen finner sted:

  • Bergen 18. januar
  • Oslo 20. januar

Innledere, samarbeidspartnere og hvorfor en dørkonferanse
På konferansen vil deltagerne møte ressurspersoner fra hele verdikjeden blant annet gjennom disse selskapene; Schneider Electric, GC Rieber Eiendom, Sykehusbygg, OPAK Bergen AS, Statsbygg, HR Prosjekt, Assa Abloy, SSC Joinex AS, Statsbygg, Dørteknikk, Multiconsult, Arexa, Hent og med flere.

– Hvorfor arrangere en egen konferanse om dørmiljø? Og hvor vanskelig er det nå å realisere et velfungerende dørmiljø?

– Dørmiljøer i komplekse yrkes- eller formålsbygg, private så vel som offentlige skal bidra til sikker adgang, trygg rømning, universell utforming (UU), skallsikring, god arkitektur med mere. Dette innebefatter dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier, sier han.

Han peker på at dørmiljøer som samlet funksjon, er blant de områdene som volder mest besvær i nye bygg og rehabiliteringsprosjekter. Noen av årsakene til dette skyldes stor kompleksitet og at mange aktører; byggherrer og leietakere, kunder, brukergrupper, driftsavdelinger, arkitekter, rådgivere, entreprenører, tekniske byggeledere, leverandører av bygningsautomatiserings- og sikkerhetssystemer er involvert for å oppnå samlet funksjon.

– Det mange opplever er mangler i beskrivelser av innkjøp, oppgaveforståelse og uklar gjennomføring og prøving. Alt dette fører ofte til besvær.

Påmelding til konferansen finner du her.

– Komplette dørmiljøer forutsetter en stor grad av systemintegrasjon, understreker han.

Finn svar på hvordan problemene løses
Konferansen «Dørmiljø til besvær» vil belyse problemstillingene og presentere løsninger som skal gi svar på:

  • Hvordan sikre et velfungerende dørmiljø
  • Hvorfor dørmiljø ofte blir til besvær og hvordan dette kan unngås
  • Hvordan forenkle samspillet blant dørmiljøaktørene

Målgruppen for konferansen er resurspersoner med ansvar for tekniske funksjoner, leveranser og anskaffelser i offentlige og private eiendomsselskaper, prosjektledere og rådgivere, leverandører og entreprenører, brukere av bygningene og driftspersonell.

Konferansens innhold vil bli presentert og diskutert i 4 avsnitt

  • Dørmiljøer i byggeprosjekter og anskaffelser av sikkerhetssystemer
  • Prosjektering av dørmiljøer og funksjoner i yrkes- og formålsbygg
  • Samarbeid på byggeplass
  • Systematisk ferdigstillelse for å oppnå tilfredse brukere

Programkomité for konferansen har bestått av Ingunn Gjermundnes i GC Rieber Eiendom, Kenneth Furesund i Arexa, Thor Henden i Multiconsult, Jan Arne Wike i Hent og Stig Grindahl og Arne Eggen, begge fra ITBaktuelt.

– Konferansen vil gi deltagerne god læring og masse anledning til å knytte tettere kontakt med ressurspersoner med solid kompetanse innenfor området dørmiljø, runder Stig Grindahl av med.

Meld dere på konferansen! Lær mer! Velkommen til høyt faglig nivå som skal gi mange svar på problemer rundt dørmiljø til besvær.

Mer omtale av konferansen finner du her.

Påmelding til konferansen finner du her.


Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her