Finansparken i Stavanger. Foto: Sparebank 1

Finansparken som passivhus og med behovsstyrt tekniske anlegg

ITB Brukerforum: - Bygget er ikke mest kjent for de tekniske anleggene

0

ITB Brukerforum i Stavanger torsdag tok for seg SR-banks nybygg Finansparken på Bjergsted i Stavanger. Her samler banken sine virksomheter i et syvetasjes bygg som stod klart høsten 2019.Bygget er et passivhus med energiklasse A, med behovstyrt teknisk anlegg og oppnådd sertifisering med BREEAM-NOR Outstanding, fortalte Tom Kenneth Ravnås fra Ekrheim-Elconsult.

– Finansparken er ikke først og fremst kjent for de tekniske anleggene, men teknikken er ikke så mye dårligere enn byggets øvrige, prisvinnende løsninger. Derfor er dette et svært interessant prosjekt for oss, sier Roar Smelhus, primus motor for ITB Brukerforum på vegne av Integra og Grønn Byggallianse.

Ekrheim-Elconsult er et stavangerselskap med historie tilbake til 1980. Under byggingen av Finansparken hadde selskapet flere roller med utgangspunkt som rådgivende elektroingeniør. Også ITB-rollen bidro de til at tekniske anlegg skal fungere på tvers av systemer og leverandører.

Saken fortsetter under bildet:

Finansparken i Bjergestad, er et av Europas største næringsbygg i tre. Bygget har vunnet en rekke priser, blant annet ble det kåret til årets bygg og årets trebyggeri 2019 og har i tillegg fått Byggeskikkprisen for 2020. Bygget omtales som et nybrottsarbeid innenfor massivtre og limtre.

Tom Kenneth Ravnås fortalte at Finansparken er på 22 800 kvadratmeter og at det er installert fire kilometer med LED-striper.

– Bygget har fått 320 KNX multisensorer og 200 Wifi aksesspunkter, fortalte han til ITB Brukerforum i Stavanger torsdag.

Bygget har også installert varmepumpe som henter energi fra 32 geobrønner, og gulvvarmen ligger i lavtbyggende datagulv. En datahall med reduandant strømforsyning og kjøling er på plass, og bygget har et nødstrømsanlegg med generator og UPS.

Videre er det installert avanserte AV-systemer. På sikkerhetssiden har bygget et inergent slukkeanlegg.

– Bygget er et passivhus med energiklasse A. Det vil si at det har lavt klimagassavtrykk. De tekniske anleggene er behovstyrt og vi har oppnådd sertifisering med BREEAM-NOR Outstanding, fortale han.

Da han kom inn på ITB-rollen selskapet hadde under byggingen, så lå dette ansvaret under totalentreprenøren. Ekrheim-Elconsult kom tidlig inn i planleggingen, og da ble det stilt spørsmål om blant annet hvordan skal bygget fungere, og at man ville ha på plass funksjonsbeskrivelser før detaljplanlegging.

– Produktutvalget påvirker muligheter, og vi anbefaler alltid åpne løsninger fremfor lukkede silo-systemer, sa han.

Saken fortsetter under bildet:

Tom Kenneth Ravnås.

Han opplever ofte at testperioden fort blir en salderingspost. Den ITB-ansvarlige må være tett på fremdriftsplanleggingen, fremholdt han. Han påpekte samtidig at prøveperioden ofte blir sett på som en feilrettingsperiode.

– Det er vanskelig å optimalisere anlegg med feil, understreket han.

Ravnås sa at de tekniske anleggene kan deles opp i fire. Det ene er informasjon, veiledning og interaksjon. Her er det snakk om å kunne veilede de ansatte og gjester for mest mulig effektiv arbeidsdag, samt gi muligheter til å styre funksjoner og søke informasjon. Det andre er rom og ressursstyring, og her skal man administrere og tildele ressurser og rom etter behov.

– Det tredje er fasilitetsstyring, sa han, og viste til at dette er å kunne forvalte og få oversikt over hvordan og når bygget og dets fasiliteter blir benyttet.

Endelig er det de byggtekniske anleggene som skal påvirke byggets funksjoner, slik som lys, varme, luft og solskjerming.

Neste IT Brukerforum blir i Bergen
Smelhus kan fortelle at neste ITB Brukerforum blir annerledes.

Saken fortsetter under bildet:

– Da spiser vi frokost og lunsj hver for oss, og så treffes vi heller til faglig, sosialt og konsert på ettermiddagen i Fyllingsdalen hos Angarde eiendom og Proptech Bergen. Det skjer 27.01.22., så hold av tiden, sier Roar Smelhus.

Utbygger: SR- Bank 1
Byggeadministrasjon: Nyland Byggeadministrasjon
Totalentreprenør: Block Berge Bygg
Arkitekt: Helen & Hard og SAAHA