En illustrasjon av SRI. Kilde: MDPI

SRI, Smart Readiness Indicator lanseres i EU 16. desember

ITB Brukerforum i Stavanger torsdag

0

– En SRI-gjennomgang av et bygg er å se på graden av automasjon, integrasjon mellom systemene og lokal produksjon og lagring av energi, fortalte Tore Wennberg i Veni underr ITB Brukerforums møte i Stavangetr torsdag. Han tok for seg EUs felles rammeverk for smarte bygg, det som kalles for SRI, Smart Readiness Indicator.

I den engelske teksten heter det; «a common EU methodology, which rates the smart raediness of buildings”. Videre står det: “Smart technologies will be an essential enabler to decarbonize the building sector, while offering healthier, more efficient, and comfortable living environments”. Og endelig, slik Wennberg viste: “An optional part of Directive (EU) 2018/844 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency”.

Her er det tre hovedområder å ta med seg, optimalisere energibruk, tilpasse dette til forbrukerne og tilpasse det til strømnettet. Under her er det flere såkalte underområder som blant annet ivaretar vedlikehold og sikkerhet, komfort og behagelighet, helse og informasjon til brukerne, og endelig full energifleksibilitet og lagring.

En SRI-gjennomgang av et bygg er å se på graden av automasjon, integrasjon mellom systemene og lokal produksjon og lagring av energi. Videre er det energifleksibilitet og integrasjon med nett, slik som elforsyning og fjernvarme. Informasjon til driftsorganisasjonen er viktig, noe som også er viktig ovenfor brukere.

Wennberg påpekte at SRI gir en felles definisjon av hva som er smart, og er god på tradisjonelle tekniske systemer. Det har søkelys på energieffektivitet og inneklima, og kan raskt gjennomføres hvis man kjenner bygget og teknologiene. SRI er et godt verktøy for å finne mulige forbedringer, og veldig bra med upartisk offentlig system uten bindinger til firmaer.

Han trakk også frem noen svakheter med rammeverket i SRI. Dette er blant annet IT-sikkerheten, bruken av bygget, åpne protokoller og API-er. Til slutt i sin kritiske gjennomgang stilte han spørsmål om hva med skyløsninger, maskinlæring og AI – kunstig intelligens.

Veien videre med SRI, fortalte Wennberg, er lansering nå 16. desember og at det er en innføringsperiode frem til sommeren 2023.  Det er planlagt offisielle sertifiseringer av bygg, sertifisering av personer som kan gjennomføre SRI, samordning med andre EU-initativer som sertifisering for energi og miljømerking.

På spørsmål fra en av deltakerne under ITB Brukerforum i Stavanger om sertifiseringen vil konkurrere med BREEM, ble svaret at sertifisering av bygg fra disse to ikke er avklart.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her

Les også fra ITB Brukerforum:
Finansparken som passivhus og med behovsstyrt tekniske anlegg

Finansparken i Stavanger. Foto: Sparebank 1