Tore Wennberg i Veni tok for seg fleksibel og sikker IT-plattform for digitale bygg under ITB Brukerfourms møte i Stavanger torsdag.

Veni skal oppgradere 23 bygg for Smedvig Eiendom

ITB Brukerforum i Stavanger torsdag

0

Tore Wennberg i Veni tok for seg temaet fleksibel og sikker IT-plattform for digitale bygg med tre prosjekter i Stavanger for Smedvig Eiendom, til sammen 23 bygg, under ITB Brukerforums møte torsdag. – Strategi for en IT-plattform må settes tidlig, og IT-sikkerhet må bli en del av prosjekteringen, sa han.

Han fortalte at før omleggingen hadde eiendomsselskapet fem Byggnett servere og 42 virtuelle servere og fysiske PC-er. Dette var en blanding av eldre og nyere systemer med stor kompleksitet, noe som var utfordrende for sikkerheten.

Da Veni gikk i gang med oppdraget hadde de følgende krav og forventninger: sentralisere og redusere antall servere, beholde autonomi i byggene og bedre IT-sikkerheten. Videre var det krav om mer effektiv drift av IT-systemene og man ønsket å redusere kostnadene. Til slutt kravet om å redusere fotavtrykket i byggene.

Veni opprettet en driftsportal med sentrale servere og alt skulle opp i skyen, basert på Veni Edge og Veni Byggnett. Driftsportalen har web-tilgang, tofaktor autentisering, en sentral brukeradministrasjon og gir tilgang til alle sentrale og lokale systemer.

– Byggautomasjonen av Smedvig Eiendoms 23 bygg gikk ut på å standardisere og oppgradere installasjonene og at det skulle være en innebygget IT-sikkerhet med autonome bygg.

En av de forklarende illustrasjonene Tore Wennberg viste under ITB Brukerforum i Stavanger torsdag.

Det er brukt åpne protokoller mellom undersentralene og mellom undersentraler og feltutstyr, samt åpne protokoller og API-er mot sky.

– Strategi for en IT-plattform må settes tidlig, og IT-sikkerhet må bli en del av prosjekteringen. Strategien skal følges opp i funksjonsbeskrivelsene, sa Wennberg.

Han fortsatte med å si at sentrale komponenter for Byggnett, Veni Edge og internett må installeres før systemtesting.

– Integrasjonstesting gjøres ved hjelp av de sentrale driftssystemene. Og byggprosjektet vil ha behov for en rådgivende ingeniør for IT-systemene.

Ved dette prosjektet oppga Wennberg at gjennom driftsportalen er antall tekniske servere redusert fra 42 til ca 20. Det er blitt en mye bedre IT-sikkerhet og IT-drift og reduksjon i investeringskostnader rundt 250 000 kroner. I tillegg spares eiendomsselskapet for 150 000 kroner i lisenskostnader.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her

Les også fra ITB Brukerforum:
Finansparken som passivhus og med behovsstyrt tekniske anlegg

Finansparken i Stavanger. Foto: Sparebank 1