prosjektleder Infrastruktur, Nettverk Tore Wennberg

Veni er midt i gjennomføringsfasen for Smedvig Eiendoms store oppgradering

Sentraliserer IT-driften i skyen

0

Teknologi- og innovasjonsselskapet Veni er i ferd med å oppgradere 23 bygg for Smedvig Eiendom i Stavanger. – Vi er midt i gjennomføringsfasen der sentralisering av alle IT-systemer og drifting av byggene, vil gi store kostnadsbesparelser, sier prosjektleder Infrastruktur, Nettverk Tore Wennberg. – For Smedvig alene snakker vi om lisensbesparelser på over 200 000 kroner.

Tekst: Trond Schieldrop/Caldera

Ved å sentralisere IT-driften i skyen kan Smedvig redusere lisenskostnader med Windows og andre applikasjoner. Å flytte dem opp i skyen øker fleksibiliteten og gjør det mulig å legge til eller fjerne applikasjoner uten at det påvirker fysisk hardware- eller serverkapasiteten, sier Wennberg.

Han kan fortelle at sikker og fleksibel IT-plattform for digitale bygg omhandler nettverk og IT-infrastruktur.

– De ivaretar alle systemer og alle leietakere i byggene, med høy grad av IT-sikkerhet.

Større fleksibilitet og kostnadsbesparelser

En god del av kostnadene for byggautomasjon er knyttet til lisenser på undersentraler og programvaren for SD-anlegg. Ved å sentralisere IT-driften i skyen, slipper Smedvig å drifte serverparken i hvert enkelt bygg og ha fysiske PC-er i hvert bygg som drifter SD-anlegget, sier Wennberg.

Han kan fortelle at det er tidkrevende og kostbart å administrere sikkerheten med gammel software.

– Derfor vil man oppnå store besparelser med å flytte all programvare opp i skyen.

Identisk driftsportal

– Har kunden mange bygg, slik tilfellet er med Smedvig, kan man lage en felles løsning som gir tilgang til alle prosesser. Hos Smedvig har vi forenklet og standardisert tilgangen til byggene, samtidig som sikkerheten og driftsportalene styrkes.

– Det er laget en felles og identisk driftsportal tilkoblet alle systemer. Sist men ikke minst har vi vektlagt sikkerhet med personlige brukere, to-faktor identifisering og brannmursikkerhet, sier Wennberg.

Aktiv feilsøking

Smedvig har egen driftsorganisasjon som til daglig driver med aktiv feilsøking.

– Selskapet har også medarbeidere som er spesialister på energioppfølging ned på detaljnivå. De kartlegger energiforbruket i bygningsmassen alt fra varmepumper til ventilasjonsanlegg, sier Wennberg.

– Her kan investerings- og utviklingsselskapet se om den tekniske kvaliteten tilfredsstiller lovpålagte krav.

Rollebasert tilgang

– Vi kan drifte nettverket i alle bygg med samme løsning og omfatter IT-drift, adgangskontroll og tekniske byggautomasjonssystemer. Portalen brukes likt og brukerne har eget brukernavn som gir rollebasert tilgang ut fra stilling og posisjon.

– Systemet brukes også av leverandører og serviceselskaper med service- og garantiansvar, sier Wennberg.

Egen driftsportal

– Den skybaserte løsningen baserer seg på en egenutviklet driftsportal og Veni Edge med kobling fra skyen og ned til hvert enkelt bygg. Enheten Veni Edge er tilgjengelig i hvert bygg og sørger for sikkerheten og autonomien lokalt i bygget. Det gjør at alle byggesystemer vil fungere selv om Internett eller skyløsningen går ned, sier Wennberg.

Han forteller at Smedvig bruker åpne protokoller mellom undersentraler, feltutstyr og API’er mot skyen.

– De kommuniserer både nedover mot undersentraler knyttet til feltutstyr og oppover mot byggautomasjonstjenester. Det gir større grad av fleksibilitet, understreker han.

Jevnlig oppgradering

Wennberg mener byggautomasjonsbransjen må årlig oppdatere sine programvarer for å være på «track».

– Mange installerer dessverre systemer som aldri blir oppgradert. Dette vil på sikt svekke IT-sikkerheten. Her har vi en plattform som vil forenkle slike oppgraderinger, sier han til slutt.

Tore Wennberg holdt innlegg om dette prosjektet under ITB Brukerforum i Stavanger.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her