Standard Onlines kurs om NS 3420 del YB. Innfelt: Mette Cecilie Almark, kurskoordinator i Standard Online.

– Tilbudsgrunnlag og forventinger er starten på det gode prosjektet

Kurs om NS 3420 del YB Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

0

Standard Online arrangerer nyttige opplæringstiltak i form av dagskurs i flere norske standarder. Mange av disse er prosess-standarder som gir klare føringer på hvordan gjennomføre vellykkede utbygningsprosjekter. – Metodene som beskrives er basert på beste praksis i bransjen og ført i penn av personer med bred erfaring om hva som virker og hva som oftest feiler, sier Mette Cecilie Almark.

Skrevet av Arne Eggen, ITBaktuelt

– Tekniske bygningsinstallasjoner er et fagområde med mange fallgruver. Hvor vellykket en installasjon er blir er ofte sluttvurdert av brukerne av bygningene, som sjelden er med fra start, og er også avhengig av fleksibiliteten i de valgte tekniske løsningene for adgang, styring av inneklima, lysstyring og energibruk m.fl., sier Mette Cecilie Almark, kurskoordinator i Standard Online.

Hun legger til at de tekniske systemene leveres ofte av en rekke ulike leverandører som må samhandle godt for at installasjonene skal oppnå ønsket funksjonalitet og ytelse.

– Dette krever utarbeidelse av presise tilbudsgrunnlag, nøyaktig prosjektering, tett samarbeid på byggeplass og i sluttfasen for å sikre en vellykket ferdigstillelse, sier hun, og fortsetter:

– Dessverre er det slik at mange byggeprosjekter både blir dyrere enn forutsatt, og forsinket i forhold til plan.

Almark viser til at for å sikre tilgang på beste praksis innenfor prosjektering, gjennomføring, ferdigstillelse, prøvedrift og senere ordinær drift av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB), ofte levert fra flere produsenter og koplet sammen til en helhetlig funksjon, tilbyr Standard Online både standarder og opplæring i disse.

NS 3420 del YB, beskrivelsestekster for systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet

Hun fremhever i samtale med ITBaktuelt spesielt standarden NS 3420 del YB, beskrivelsestekster for systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet som ble sluppet like før pandemien traff landet. Standarden er godt egnet til å utarbeide tilbudsgrunnlag hvor både ønsket funksjon, omfang og uttesting blir ivaretatt.

Her er et utdrag fra kursprogrammet for NS 3420 del YB:

  • Innføring i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, standardens regler, oppbygning og bruk
  • Oversikt over innholdet i delen YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet
  • Innføring i systemhierarkiet i 3 nivåer
  • Gjennomgang av, termer, definisjoner, symboler og forkortelser
  • Utdrag fra YB sine bestemmelser og spesifikasjon
  • Beskrivelse av komponenter og funksjoner
  • Omfang av leveranser og ytelser
  • Administrasjonsnivå, Automatiseringsnivå, Feltnivå – hva som inngår
  • Testing, opplæring, prøvedrift, drift og dokumentasjon

På ITBaktuelts  to konferanser om «Dørmiljø til besvær» i Bergen 22. mars og Oslo 24. mars vil deltagerne få høre mer viktigheten av å utarbeide presise tilbudsgrunnlag.

Mette Almark kommer til slutt med en klar oppfordring om å øke egen kompetanse på gode metoder for å oppnå fornøyde kunder ved å bruke beste praksis.

– Dette får du ved å melde deg på Standard Onlines kurs, konkluderer hun.

Oversikt over tilgjengelige kurs i 2022 finner du HER. Andre vil bli publisert fortløpende.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her