Veni er sterkt involvert i å gjøre «Innoasis» i Stavanger til et smart og bærekraftig bygg. De skal selv flytte inn i dette huset til høsten, ifølge Tore Wennberg.

SRI vil påvirke hele smartbyggbransjen

Styrker og svakheter

0

Smart Readiness Indicator (SRI), som er EUs strategi for bærekraftige og energieffektive bygg, lanseres i desember i år og blir gradvis implementert frem til 2023. – Når SRI blir en standard, vil det påvirke hele smartbygg bransjen i både Europa og Norge, sier smartbyggrådgiver Tore Wennberg i teknologi- og innovasjonsselskapet Veni.

Tekst: Trond Schieldrop/Caldera

Fremdriften i SRI-prosjektet avhenger av hvordan hvert enkelt land tar tak i problematikken.

– Følger de oppsatt plan vil det gi et sertifiseringsløft for bygg og for de som skal utføre slike analyser, sier Wennberg. Han ser ikke bort fra at SRI på sikt kan bli en smarthusversjon av miljøsertifiseringssystemet BREEAM.

– Tanken er å gjøre bygg enda smartere. SRI er ingen konkurrent til BREEAM men et tillegg. Hovedfokus er bruk av smartteknologi i eksisterende og nye bygg i tillegg til drift og vedlikehold.

Smarthusteknologi

En SRI vurdering tar utgangspunkt i 9 tekniske systemer som vurderes og analyseres.

SRI tar for seg bruk av smarte teknologier og hvordan de kan forbedres.

Flere leietakere stiller nå krav til både energi, bærekraft og smarte løsninger når de skal inngå eller fornye sine leiekontrakter. For byggeiere vil det være en fordel å bruke et slikt system for å oppfylle leietakernes behov, sier Wennberg.

Han legger til at man får de samme mekanismene på bærekraftområdet som for smarte løsninger og teknologi i bygg.

For EU er smartbyggteknologi et viktig område for å realisere bærekraftstrategien om å bli en del av det grønne skiftet.

Energifleksibilitet

SRI vurderingen beregner hvor godt bygget er for de tekniske systemene og fokusområdene slik at man kan prioritere tiltak og gjøre forbedringer.

En SRI gjennomgang omfatter grader av automasjon, integrasjon mellom systemer og lokal produksjon og lagring av energi.

– Norge må jobbe mer aktivt med å finne ut hvordan bygg signalerer med nett for å oppnå større energifleksibilitet. Her er signalering og samordning mellom bygg og bruk av nettleverandører sentrale elementer, sier Wennberg.

– På lokal lagring og produksjon bør regelverket justeres slik at man får lettere tilgang til felles lokallagrings- og produksjonssystemer for energi slik tilfellet er med solceller og energilagring. For Norge kan dette bli et viktig satsingsområde med betydelige ekspansjonsmuligheter.

Styrker og svakheter

SRI har fokus på 3 hovedområder, 1. Energieffektivitet og teknisk kvalitet, 2. behovene til brukerne og 3. Energifleksibilitet.

– Hva er svakheten og styrken med en SRI-gjennomgang?

– Styrken med SRI er at man tar tak i konkrete byggesystemer tilpasset dagens bygg. Ser vi på rammeverket til Smart by Powerhouse er SRI mer knyttet opp mot utformingen av dagens moderne bygg.

– Det er lett å gjennomføre en SRI fordi det benyttes kjente begreper, teknologier og systemer. Svakheten er at man bør fordype seg på IT-plattformer. Det er heller ingen klare krav til kartlegging og måling av hvordan byggene brukes.

– Slike kriterier er viktige for å kunne planlegge alt fra vedlikehold, renhold, kantinedrift og arealutnyttelse, sier Wennberg, som mener SRI i så måte har et forbedringspotensial.

Tore Wennberg holdt innlegg om dette prosjektet under ITB Brukerforum i Stavanger.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her