Dørmiljø til besvær - konferanse med et høyaktuelt tema i regi av ITBaktuelt. Foto: Creative Commons

Dørmiljøkonferansen i Bergen og Oslo flyttes til mars

Konferansen Dørmiljø til besvær som var planlagt i Bergen og Oslo i januar 2022 flyttes til mars. Dette med bakgrunn i Covid 19 -situasjonen som skaper stor usikkerhet en periode nå.  – Vi har satt to nye datoer. I Bergen blir det konferanse den 22. mars og Oslo den 24. mars.

0

Alle foredragsholdere og utstillere stiller seg solidarisk bak denne avgjørelsen, og ser frem til og samles i mars.

– Konferansene har per nå åtte påmeldte utstillere som vil presentere seg og sine løsninger. Antall deltakere som har meldt seg på allerede i første halvdel av desember er meget  bra, sier Stig Grindahl i ITBaktuelt. Han mener at dette viser hvor interessant det er med en faglig samling rundt  temaet.

Han er sikker på at det blir bra med deltagere i både Bergen og i Oslo, når mulighetene for påmelding fortsetter gjennom januar, februar og mars. Påmeldte deltakere hittil er fra  entreprenørselskaper, rådgivende ingeniører, arkitekter, produsenter og leverandører.

Deltakerne møter relevante selskaper og ressurspersoner i hele verdikjeden

På konferansen vil deltagerne møte ressurspersoner fra hele verdikjeden og selskaper som Schneider Electric, GC Rieber Eiendom, Nasjonalmuseet. HRP, Sykehusbygg HF, Multiconsult, SSC Joinex, Assa Abloy, Dørteknikk, Arexa, OPAK, HENT, Standard Online, Wago, Certego, Dormakaba, Sotera ogflere.

– Dørmiljøer i komplekse yrkes- eller formålsbygg, private så vel som offentlige skal bidra til sikker adgang, trygg rømning, universell utforming (UU), skallsikring, god arkitektur med mere. Dette innebefatter dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier, sier Grindahl.

Han peker på at dørmiljøer som samlet funksjon, er blant de områdene som volder mest besvær i nye bygg og rehabiliteringsprosjekter. Noen av årsakene til dette skyldes stor kompleksitet og at mange aktører; byggherrer og leietakere, kunder, brukergrupper, driftsavdelinger, arkitekter, rådgivere, entreprenører, tekniske byggeledere, leverandører av bygningsautomatiserings- og sikkerhetssystemer er involvert for å oppnå samlet funksjon.

– Det mange opplever er mangler i beskrivelser ved  innkjøp, oppgaveforståelse og uklar gjennomføring og prøving. Alt dette fører ofte til problemer.

Konferansene finner nå sted:

  • Bergen 22. mars (flyttes fra 18. januar)
  • Oslo 24. mars (flyttes fra 20. januar)

Mer omtale av konferansene finner du her.

Påmelding til konferansene finner du her.