Fra venstre Lars Chr. Fredenlund, adm.dir. Cobuilder og Harald Hesselroth, adm.dir. Standard Online.

Samarbeider om digitalisering av standarder

Standard Online og Cobuilder

0

Standard Online og Cobuilder går sammen om å digitalisere innholdet i standarder for å utvikle maskinlesbare datamaler til bruk i bygg- og anleggsnæringen.  

Partene har inngått en lisensavtale som har som mål å digitalisere standarder for bygg- og anleggsnæringen. Dette er standarder knyttet til for eksempel ytelse på byggverk og ytelse til produkter eller systemer. Avtalen innebærer at Cobuilder får tilgang til standardene som Standard Online forvalter, og på bakgrunn av disse standardene utvikler datamaler (PDTer) som gjøres tilgjengelig digitalt for brukerne av Cobuilders løsninger.

– I konsernet Standard Norge er vi opptatt av at innholdet i standardene skal bli kjent og brukt av så mange som mulig. Vi er derfor glade for at Cobuilder og andre leverandører av programvare inngår avtaler med oss som bidrar til å tilgjengeliggjøre standardinnhold til flere. Avtalen bidrar også til å regulere bruken av standarder innenfor eksisterende opphavsrettsbestemmelser. Dette er viktig, fordi all royalty fra salg av standarder tilbakeføres til utviklingen av nye standarder og forbedring av eksisterende standarder, sier Harald Hesselroth, administrerende direktør i Standard Online, standardiseringens salgs- og distribusjonsselskap.

– Vi er glade for å kunne være en partner for Standard Online i dette arbeidet. Det handler ikke bare om fordelene ved digitalisering i seg selv. I det store bildet er dette også et viktig steg på veien mot det grønne skiftet. Digitalisering av standarder vil i stor grad muliggjøre endrede forretningsprosesser i næringen, sier administrerende direktør Lars Chr. Fredenlund i Cobuilder.

Han mener etableringen av et felles digitalt standardisert språk i bygg- og anleggsnæringen er avgjørende for å utvikle næringen videre og gjøre den smartere.

– I en så kompleks næring er det kun ved bruk av standarder vi kan klare å etablere et felles digitalt språk. Det vil åpne dørene for flere teknologiske fremskritt som maskinlæring og kunstig intelligens, automasjon av manuelle prosesser, kostnadsreduksjoner, økt effektivitet, samt gjøre veien kortere til oppnå en karbonnøytral bygg- og anleggsnæring, sier Fredenlund.

– De norske standarden er grunnfjellet for prosjektering, bygging og drift av bygg og infrastruktur. Ved å utvikle og dele datamaler mellom aktørene, vil vi oppnå raskere prosjektering, færre byggefeil og muliggjøre gjenbruk av byggevarer. I dag savnes tekniske egenskaper for produkter når de skal brukes på nytt, og her spiller produktdata en sentral rolle, påpeker Fredenlund.

Om Standard Online:
Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunnet, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner.  

Om Cobuilder:
Cobuilder tilbyr en digital plattform som er utviklet i tråd med alle relevante internasjonale standarder for datastyring. Plattformen hjelper aktørene i bygg- og anleggsnæringen til å få ut det fulle potensialet i produktdata. Korrekte og pålitelige data gir bedre kvalitet på tjenester og time-to-market samt reduserte kostnader og miljøpåvirkning.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her