Mitie Norge og TBB Eiendomsdrift blir FaciliTec

Skal styrke seg innenfor Facility Management og Teknisk forvaltning:

0

Mitie Norge, Sverige og Polen fusjonerer med TBB Eiendomsdrift AS og etablerer med dette en ny solid aktør i det skandinaviske markedet som blir en av Nordens ledende leverandører innen Teknisk Forvaltning, Eiendomsdrift og Facility Management.

Det skriver partene i en felles pressemelding

Fusjonen skal styrke posisjonen innen Facility Management og Teknisk forvaltning. Det nye selskapet skal hete FaciliTec.

– FaciliTec kan vise til solid erfaring innenfor forvaltning og drift av kontor- og næringseiendom innen både privat og offentlig sektor hvor vi idag forvalter og drifter ca 900 000 kvadratmeter fordelt på 160 eiendommer, skriver de videre i pressemeldingen.

FaciliTec blir en stor aktør som vil levere alle tjenester innen Facility Management, eiendomsdrift og forvaltning i Norden.
– Vi har utviklet og tatt i bruk spennende digitale plattformer som knytter kunde og leverandør sammen på en helt annen måte en markedet til nå har gjort, samt fokusere på teknologi som løfter bransjen til et nytt nivå, sier Michel Berglund, adm. dir. i FaciliTec AS.

– Vi ønsker å tilby innovative løsninger for våre kunder, og på en enkel, men fremtidsrettet måte skal vi drifte våre kunders eiendommer. Vi innehar spisskompetanse på internkontroll og energiledelse og vi skal ha fokus på teknologi, bærekraft og kvalitet. FaciliTec skal være en foretrukket partner og kompetansebedrift innen eiendomsutvikling, prosjektledelse og energirådgivning, men vi skal også ivareta de kundene som trenger tradisjonelle tjenester innenfor eiendomsdrift.

Berglund påpeker at den brede kompetansen selskapet har innen Facility management og teknisk eiendomsforvaltning, gjør at FaciliTec kan tilby kunden et bredere og et mer komplett tilbud.
– Når omgivelsene endrer seg med nye krav til tjenester, må også vi endre oss. derfor skaper vi nå en helt ny verden med en dynamisk interaksjon mellom kunden driften og administrasjon, Levende kontrakter gjennom vår digitale plattform FaciliWorld.