Denne systemløsningen sparer 45 – 60% på strømregninga

Overvåkning og styring av energibruk

0

–  Med de rette systemløsningene for overvåkning av energibruken kan hver butikk spare mellom 45 og 60 prosent av strømkostnadene, sier daglig leder Bjørn Erik Korsnes i NordDisk. Selskapet har spesialisert seg på nettopp systemløsninger for overvåkning av ventilasjon, klimaanlegg, kjøl/frys og varme i dagligvarebutikker.

NordDisk med kontor i Mysen er et ungt selskap som startet i 2018, og installerer nå systemløsninger 10 til 15 butikker i året, blant annet for Coop og Joker.

–  Vi er en totalleverandør av ventilasjon, klimaanlegg, kjøl/frys og varme, og merker en stor pågang nå som strømprisene er så ekstremt høye, sier Bjørn Erik Korsnes, gründer og eier av NordDisk.

Etter installasjoner og leveranser av systemløsninger, fortsetter selskapet med en serviceavtale med hver enkelt butikk. De tar ansvaret for å «tune» systemet optimalt.

Høye strømregninger gir stor etterspørsel

Ståle Eriksen, Key Account Manager
I IWMAC

I oktober skrev Ståle Eriksen i et innlegg her på ITBaktuelt.no at dersom strømregninga løper løpsk, så gjelder det å avdekke strømtyvene og holde kontroll på lastene. Nå i januar 2022 påpeker Eriksen at det er nettopp det som er skjedd, strømregningene løper løpsk for både husholdninger, butikker og andre bedrifter.

– Brukstid og hvor energikrevende det tekniske utstyret er, vil selvfølgelig påvirke hvor mye strøm du  bruke.

Men hvis du ikke er bevisst energiforbruket vet du ikke

om du kan forbedre deg, eller om du underpresterer.

Dette er like aktuelt for dagligvarer som for næringsbygg.

Nå påpeker han at med energieffektiv styring vil du fortsatt få et varmt og godt bygg midtvinters, uten store bekymringer for regninga.

– Vi opplever stor etterspørsel etter våre smarte funksjoner etter at strømprisen i Europa har steget kraftig. Flere av våre kunder er nå glade for og ha valgt en løsning hvor det er full kontroll på energiforbruket og driften av bygget, med et godt samspill mellom alle tekniske installasjoner, sier han.

IWMAC har fått flere tilbakemeldinger på at kunder ikke har de samme bekymringene nå, nå som de vet at noen tar hånd om driften. Driftes ikke bygget økonomisk, gis det klar beskjed om dette og hvilke tiltak som bør settes i verk.

– Det unike her er at systemet selv gjør tiltak og varsler umiddelbart om uøkonomisk drift oppdages.  Da er det ikke nødvendig å vente på en skyhøy strømregning for å skjønne at bygget er kommet skjevt ut på den tekniske driften.

Ståle Eriksen forklarer at utviklingen av dette overvåkningssystemet begynte med at NordDisk beskrev et behov for bedre oppfølging av drift og energi, altså “rikets tilstand». Da gikk IWMAC, Coop og NordDisk sammen om å utvikle systemet.

–  Vi fikk satt opp systemet med smarte funksjoner for og få kontroll på strømutgiftene, med påfølgende god driftsoppfølging, sier han. Og legger til at det var behov for å få kontroll på samspillet mellom alle tekniske komponenter, samt en oversikt over utvalgte KPI/driftsdata i butikkene (KPI – Key Performance Indicators – ytelsesindikator).

– Tiltak før strømregningen eller driften går skeis

Daglig leder Bjørn Erik Korsnes i NordDisk.

Bjørn Erik Korsnes føyer til at NordDisk ser at de nå fanger umiddelbart opp unødvendige feil og for høyt energiforbruk som er knyttet opp mot ventilasjon, kjøling og varmegjenvinning.

–  Da kan vi gjøre tiltak før strømregningen eller driften går skeis. Med et dashboard utviklet for NorDisk, kan vi enkelt følge opp driften ved og følge med på de KPI-ene vi har satt opp, sier Korsnes.

Ståle Eriksen forklarer hva IWMACs grunnsystem og smarte funksjoner på toppen er, at det er en kontinuerlig overvåkning av samspillet mellom ventilasjon, kjøling, varme og all driften av de tekniske systemene.

– Der hvor servicen tidligere måtte inn og se på hver butikk og kontrollere mange parametere og verdier for og sjekke om driften går energiøkonomisk slik den skal, varsler IWMAC nå øyeblikkelig om driften endrer seg utover hva som er kravspesifikasjonen og KPI-er som er satt som best mulig drift.

Han presiserer at det er viktig være å følge med energiforbruket døgnet rundt, sette rett innstilling på innetemperaturer og omluftsinnstillinger på ventilasjonen, ikke minst for natten.

–  Rett driftstrykk på kjølemaskinen og optimal varmegjenvinning for økonomisk drift har stor betydning for strømregninga, sier han.

–  En ting er å justere bygget korrekt ved igangsettelse eller befaring, men de virkelige besparelsene ligger i og å få kontroll på driften over tid, fastslår Ståle Eriksen i IWMAC.

Og legger til til slutt at dette er noe svært få har tid til og følge med på hver dag. Det er meget tidkrevende. Med det rette systemet gis det beskjed dersom driften og samspillet ikke fungerer optimalt.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her