Flere kurs om ITB-standardene. Innfelt: Mette Cecilie Almark, kurskoordinator i Standard Online

De gode prosjektene benytter beste praksis

I gjennomføring og senere i drift

0

Målene er de samme – målene om bærekraft, økonomisk avkastning, energieffektivisering, lav klimabelastning, effektive, komfortable og hyggelige arbeidsplasser. Formåls- og næringsbyggprosjekter, nye så vel som rehabiliterte møter stadig nye og flere krav fra brukere, eiere og myndigheter.

Skrevet av Arne Eggen, ITBaktuelt

Beste praksis for måloppnåelse

Kompetansen hos byggherrer, rådgivere og leverandører blir i anskaffelses- og gjennomføringsprosessene utsatt for store faglige utfordringer. Dette samtidig med krav til rask fremdrift. Dermed blir det viktig å søke støtte i beste praksis i bransjen ved å benytte anerkjente metoder for å sikre kvalitet i alle ledd. Norske Standarder, samlingene av ITB-standarder er beste praksis. Disse beskriver hvordan arbeids- og ansvarsdelingen i prosjektgjennomføring og senere teknisk drift skal utøves.

Bærekraft, taksonomi, Probtech, skyløsninger, IoT, Building Mangement Systems (BMS), og ulike klassifiseringssystemer er blant de nyere begrepene prosjektene må forholde seg til. Formålene med disse er ofte de samme – bærekraftige løsninger ved hjelp av tekniske systemer for å oppnå god eiendomsdrift.

For å holde orden på nye begreper, på ny teknologi og ønsker om en sterk grad av systemintegrasjon og digitalisering er det stort behov for systematisk jobbing for at alle aktørene i komplekse byggeprosjekter finner sin plass i gjennomføringen. Systematisk arbeid krever aktiv prosjektledelse og høy faglig kompetanse i alle ledd.

«ITB standardene»

I artikkelen «Tilbudsgrunnlag og forventinger er starten på det gode prosjektet» fra 12.12.2021 presenterte vi Standard Online sitt kurstilbud innenfor NS 3420 del YB, beskrivelsestekster for systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet

Mette Cecilie Almark, kurskoordinator i Standard Online fremhever i samtale med ITBaktuelt at tiden nå er kommet for å minne leserne kursene om de øvrige 3 «ITB standardene» som er:

Partenes oppgaver og plikter for å oppnå tverrfaglighet/integrerte systemer – NS3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB), Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Verifisering gjennom tester av ytelser og funksjoner i leveranser – NS6450:2016 idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Hvordan bærekraftig drift og verdibevarende vedlikehold oppnås – de “neste 40 år” – NS6460:2020 drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Sammen med Mette har vi sakset litt om hensikten og læringsmålene til disse opplæringstiltakene:

«Bruk av standardene skal gi merverdi for byggherre, men også for leverandører/entreprenører i hele bygningens bygge- og levetid. Dette oppnås gjennom systematisk jobbing slik at mangler, gjentagelser og endringer unngås.»

«Etter kursene skal du ha god kjennskap til hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter, om hvilke oppgaver som må gjennomføres for å oppnå resultater som blir Riktig med en gang samt hvem som skal utføre disse.»

Kursene tar for seg temaer som:

 • Litt om bruken av norske standarder
 • Litt om hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkes/formålsbygninger
 • Forventninger til aktørene – organisering – hvem gjør hva – når
 • Terminologi – definisjoner
 • Partenes plikter og oppgaver
 • Gjennomgang av bestemmelsene
 • Gruppeoppgaver og diskusjon
 • ITB ansvarlig – Rådgivende ITB – Systemintegrator – hva er forskjellene (NS3935)
 • Steg og milepæler (NS 3935 og NS 6450)
 • Tilbudsgrunnlaget, kravspesifikasjoner – hva må beskrives og kontrolleres (NS3935)
 • Tester og idriftsetting (NS 6450)
 • Litt om å gjøre avtaler, om innflytting vs overtagelse og om innsigelser (NS 6450)

Alle kursene tilbys digitalt.

Mette Almark oppfordrer leserne til å øke egen kompetanse innenfor gode gjennomføringsmetoder. Metoder for å oppnå fornøyde kunder og gode prosjekter.

Dette får du ved å melde deg på Standard Online sine kurs. Oversikt over tilgjengelige kurs i 2022 finner du HER. Andre kurs vil bli publisert fortløpende. Ta gjerne kontakt med Standard Online ved ønsker om flere terminer eller kurssteder.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her