Foto: BuildingSMART

En studentorganisasjon for å promotere innovasjon og digitalisering

BuildingSMART-miljøet på NTNU har tatt initiativ til å etablere studentorganisasjonen Moment NTNU.

0

Moment NTNU består i dag av en gjeng engasjerte studenter som promoterer digitale verktøy for andre studenter på NTNU. Moment NTNU er organisert som en selvstyrt enhet av og for studenter. Styret består av 9 studenter fra studieretningene: Bygg- og Miljøteknikk, Ingeniørvitenskap og IKT. Studentorganisasjonen ønsker nå buildingSMARTs medlemmer med på laget.

Det kommende året vil vi blant annet arrangere kurs i Revit, Solibri, droner, VR og 3D-print. Det skal også driftes utleie av hardware til studenter slik som skjermer, droner og 3D-printere. Målet er at kursene og utstyret vil øke kvaliteten i skoleprosjekter og samtidig øke den digitale kompetansen blant studentene, forteller Nora Sofie Sandrib, nestleder i Moment NTNU i en pressemelding.

Fremover vil de promotere innovasjon og digitalisering i BAE-næringen gjennom blant annet foredrag, kurs og hackathons. NTNU professor Eilif Hjelseth og studentene bak initiativet ser en stor etterspørsel fra studenter ved en rekke ingeniørstudier på NTNU; studentene ønsker mer bruk av digitale verktøy og ønsker å lære mer om hvordan de – som neste generasjons ingeniører og beslutningstakere – kan være pådrivere for innovasjon.

Vi i buildingSMART Norge er veldig stolte av å kunne støtte Moment NTNU og ser frem til aktivitetene som skal arrangeres fremover, forteller Alessia Bellini, Fagnettverk- og bærekraftsjef i buildingSMART Norge.

Moment NTNU søker både kursholdere og sponsorer! Ta gjerne kontakt hvis din bedrift vil holde kurs, samt promotere egen bedrift for studenter. Alle sponsorer vil få muligheten til få logoen sin på roll-ups, gensere og nettside avslutter de i meldingen.