Daglig leder Vigdis Sværen i Integra. Foto: Per Henriksen

– Bærekraft, IT-sikkerhet og kompetanse

Vigdis Sværen om Integras satsing 2022

0

Utfordringer og oppgaver står i kø i Integra – Foreningen for automatisering og digitalisering når jobben for 2022 skal gjøres. Styret i foreningen har utpekt tre hovedområder som det skal prioriteres; bærekraft, IT-sikkerhet og kompetanse. – Det er viktig for medlemsbedriftene å forstå samfunnsutviklingen, sier daglig leder Vigdis Sværen.

Hun peker på at medlemmene er kommet seg godt gjennom pandemien, så nå er det viktig å se fremover. – Og som bransje må vi forstå hva dette betyr i det markedet medlemsbedriftene jobber, og hva kundene deres er opptatt av, sier hun.

Bærekraftige løsninger er avhengig av bedre samspill

Vigdis Sværen påpeker at Integras medlemsbedrifter har en stor rolle å spille i løsningen av de store samfunnsutfordringene landet står ovenfor. Bedriftene leverer en rekke systemer og tjenester som er nødvendige for å få til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Det er derfor en oppgave for Integra, sammen med Nelfo, å inspirere medlemmene til å være bevisste sin posisjon.

Bærekraft er et stort tema, og en utfordring for hele byggebransjen. Her mener Vigdis Sværen at det ikke er godt nok samarbeid mellom de ulike partene i et prosjekt. Hvis vi skal få til bærekraftige løsninger er vi helt avhengig av et bedre samspill. Valg av løsninger og leverandører kan ikke kun gå på laveste pris. –  Integras medlemmer er opptatt av at de kommer tidlig inn i løsningsvalget, mer enn hva som ofte er tilfelle. Da får du ikke kvalitet. Bedre samspill tidlig i prosjektet er også viktig for å unngåkonflikter, Dette går utover både omdømme og rekruttering.

–  Bærekraft er nå på alles lepper, fra toppledere i både små og store bedrifter, og hos folk flest. Integras medlemmer sitter midt i smørøyet i disse store endringene vi er inne i, med bærekraft, klima, energieffektivisering, bygningsautomatisering og sirkulærøkonomi.

Sammen med Nelfo har Integra gjennomført en workshop hvor man stilte spørsmål om hva foreningen kan gjøre for medlemsbedriftene. Bedriftene ser automatisering som viktig for å skape grunnlaget for bærekraft, men også for å  kunne dokumentere klimaavtrykket for produkter fra opprinnelse til slutt..

I tillegg er det behov for alt fra miljøsertifisering, veiledning og sjekklister, og alt som kan være med på å oppfylle kravene som etter hvert kommer.

IT-Sikkerhet er å lukke og låse døren godt nok

Vigdis Sværen fremholder den høye aktiviteten hos hackere i det siste, enten det være seg internasjonale eller nasjonale. Dette virker skremmende, og det er naturlig at styret har satt IT-sikkerhet som ett av tre fokusområder for dette året.

–  Sikkerhet er et vesentlig område for alle leverandører av digitale systemer. Omfanget av fiendtlige angrep øker, og det er kritisk at bransjen klarer å ha kontroll på IT-sikkerhet i sine leveranser, sier hun.

Og forteller at Integra er i gang med et arbeid for å kartlegge bransjens behov, med mål om å utarbeide en veileder på IT-sikkerhet for bransjen.

–  De mange tilfeller av hacking vi har sett i det siste gjør at bevisstheten om IT-sikkerhet er blitt mye større. Når våre medlemsbedrifter jobber i kundenes data- og kommunikasjonssystemer, må vi som bransje forstå det ansvaret vi har for å sikre adgangen.

–  Bedriftene våre lager veien inn i kundens system. Da må de huske å lukke og låse døren godt nok, for å hindre uønsket tilgang. Alle elektrosystemer som er koblet til nettverk og internett er potensielt kritiske. Så her må vi jobbe videre, hele tiden.

En mismatch mellom tilbudt og etterspurt kompetanse

Vigdis Sværen viser til at bransjen sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Integra skal dette året jobbe for å øke oppmerksomheten om automatisering og automatikerfaget. Både ungdom som skal velge utdanning og fagarbeidere og ingeniører som vil avansere i bransjen er målgrupper.

–  Ja, Integra skal gjennom året ha fokus på kompetanse, eller mangel på kompetanse. Vi ser jo selvfølgelig at det er mye høy kompetanse i bransjen, men ofte er det gap mellom de store og de små. Kompetanseløft er et ansvar som først og fremst ledelsen må ta tak i.

– Vi har medlemsbedrifter som klager over hvor vanskelig det er å få tak i rett kompetanse. Og mange bedrifter konkurrerer om de samme ressursene. Nå kartlegger vi hva som er tilgjengelig og hva som er behovet ute i bedriftene. I tillegg kartlegger vi utdanningsmulighetene. Kanskje finnes det mye som vi ikke får utnyttet.

– Vi hører at ungdom som er ferdig utdannet med fagutdanning innen automasjon ikke får jobb. Bedriftene på sin side klager på at de ikke får tak i folk. Da er dette er en mismatch, og viktig for oss å gjøre noe med, og utfordre bedriftene.

Medlemsbedriftenes behov formøteplasser

Den viktige møteplassen ITB Brukerforum, hvor medlemsbedriftene treffer kunder og deres rådgivere og andre aktører i markedet er av stor betydning. Her deles erfaring, prosesser som gir gode bygg og nye teknologiområder diskuteres.

Når det gjelder konkrete møter dette måtte vi utsette det første møtet i Bergen til 10. mars på grunn av smittevernhensyn, og Bodø den 16. mars. – Vi vil gjerne gjennomføre fysiske møter, og planlegger også møter i Ålesund og Oslo senere på våren..

Hun trekker også frem Energismart byggkonferanse, arrangert av Interessegruppe for energieffektivitet (IEE) den 15. februar som måtte avlyses, men det blir webinar. Her blir tema de høye strømprisene og hvordan energieffektivisering kan være ett ledd i en varlig løsningen på energiutfordringene.

Og hun nevner til slutt:

– Ikke glem at Integra har sin egen podcast – En dose automatisering. Her deles det kunnskap og erfaringer i bransjen.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her