Illustrasjonsfoto

«Dørmiljø til besvær» – en konferanse med stor interesse

Certego og Standard Norge stiller som samarbeidspartnere:

0

Snart gjennomføres den første konferansen som debatterer hvordan sikre et mer velfungerende dørmiljø ved nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Med dørmiljøer forstås funksjoner som adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, sikkerhetskrav dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier.

Målsetting og læringsmål for konferansen er hvordan sikre et velfungerende dørmiljø, inkludert adgangskontroll og sikkerhet, øke innsikten i hvorfor Dørmiljø ofte blir til besvær og hvordan dette kan unngå, og ikke minst, hvordan forenkle samspillet blant dørmiljøaktørene.

ITBAktuelt har stilt noen av konferansens samarbeidspartnere og utstillere tre likelydende spørsmål:

  • Hva representerer din bedrift innenfor dørmiljø løsninger?
  • Hvorfor er dere med på konferansen?
  • Hva vil dere i tiden fremover bidra med for at dørmiljø i fremtiden ikke lenger skal forbli til besvær.?

De første ut er Certego Norge ved salgssjef Knut Willy Rydz Larsen, og Knut Løe i Standard Norge.

– Certego er et installasjonsselskap som dekker store deler av sikkerheten i dørmiljøet. Vi gir våre kunder alt fra rådgivende og beskrivende støtte. Vi ønsker å være bindeleddet i prosessen på sikkerhet. Når vi er blitt enige om løsning er det produktene som skal fylle dørmiljøene slik at den komplette løsningen fungerer optimalt. Vi har alt fra den mekaniske sylinderen og nøkkelen, til avanserte adgangskontrollsystemer, CCTV og alarm, sier Knut Willy Rydz Larsen.

– Vi ønsker å tydeliggjøre viktigheten av at vårt fag som omhandler sikkerhet, må være med tidlig i prosessen når nye bygg skal settes opp eller på totale rehabiliteringsprosjekt. Det vil gi en bedre forutsetning for en fungerende løsning og god økonomi.

Certego tilbyr tjenester til arkitekter og eiendomsutviklere.
– Vi ønsker også å ha en tettere kommunikasjon med utbygger/eiendomsbesitter. Vi har en opplevelse av at resultatet blir best når sluttbruker har fått sitt ønske for funksjonalitet og hvordan bygget skal fungere når det er idriftsatt. Den beste løsningen er å sitte rundt bordet med alle parter i tidlig fase av prosjektet får å unngå hasteløsninger i siste liten. Klarer vi å få til dette er mye av dørmiljøutfordringene løst, understreker Rydz Larsen.

Knut Løe, prosjektleder i Standard Norge:
Standardiseringen utvikler standarder og andre produkter som bransjene benytter – ikke minst innen bygg- og anlegg. Standardene er verktøy som kan benyttes for en god og kvalitetssikret gjennomføring av bestilling, utførelse og overtakelse av tekniske bygningsinstallasjoner som for eksempel Dørmiljø.

– Vi ønsker å bidra med den kjennskap vi har til standarder og den nytteverdien disse gir. Vi ønsker også å hente innspill i denne type konferanser slik at vi sammen med bransjens aktører kan se på behovet for å utvikle våre standarder til også å dekke nye områder – eventuelt utvikle nye standarder, sier Løe.

– Vårt bidrag til at dørmiljøer i større grad skal gjennomføres «uten besvær» blir å oppfordre om øket bruk av våre standarder – eksempler her er NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) og NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Dette er jo verktøy som ivaretar de aktiviteter og den prosess som bør benyttes ved etablering av de tekniske bygningsinstallasjonene, sier Løe.

NS 3935 definerer en ITB-ansvarlig som har ansvar for å gjennomføre integrerte anlegg. Dette bør normalt også inkludere aktører som utgjør leveranser til et dørmiljø.
Kanskje trenger bransjen at vi i NS 3935 utvikler et tillegg som lister opp ITB-ansvarliges ansvar slik det kontraktsfeste? Da kan jo dørmiljøer nevnes spesielt?

– Vi lytter gjerne til innspill fra bransjen/konferanse for å finne egnede løsninger, sier Løe.

Fremover mot konferansen og de nærmeste dagene vil ITB Aktuelt presentere de andre samarbeidspartnerne og utstillerne på konferansen.

ITBAktuelt ønsker velkommen til en givende dag og til å bli bedre kjent med konferansens samarbeidspartnere, foredragsholdere og deltagere fra hele bransjen den 22.mars i Bergen, og 24.mars i Oslo.

Påmelding til konferansen kan dere gjøre HER