«Dørmiljø til besvær» – en konferanse med stor oppslutning

ASSA ABLOY og Sotera stiller som samarbeidspartnere:

0

Snart gjennomføres den første konferansen som debatterer hvordan sikre et mer velfungerende dørmiljø ved nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Med dørmiljøer forstås funksjoner som adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, sikkerhetskrav dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier.

Målsetting og læringsmål for konferansen er hvordan sikre et velfungerende dørmiljø, inkludert adgangskontroll og sikkerhet, øke innsikten i hvorfor Dørmiljø ofte blir til besvær og hvordan dette kan unngå, og ikke minst, hvordan forenkle samspillet blant dørmiljøaktørene.

ITBAktuelt har stilt noen av konferansens utstillere 3 likelydende spørsmål

  • Hva representerer din bedrift innenfor dørmiljø løsninger?
  • Hvorfor er dere med på konferansen?
  • Hva vil dere i tiden fremover bidra med for at Dørmiljø i fremtiden ikke lenger skal forbli til besvær?

I dag presenterer ytterliggere to av konferansens samarbeidspartnere, nemlig ASSA ABLOY og Sotera.

ASSA ABLOY Opening Solutions er Norges største leverandør og ledende global aktør av lås og beslag samt elektromekaniske løsninger innenfor dørmiljøløsninger.
– Vi er også blant de ledende aktørene innen elektronisk adgangskontroll. Det betyr at våre løsninger og produkter svært ofte er å finne i dørmiljøene. ASSA ABLOY Opening Solutions Norway har et sterkt tverrfaglig miljø samlet under ett tak, noe som gjør veien kortere til gode, sikre og praktiske løsninger for våre forhandlere, entreprenører og sluttbrukere. ASSA ABLOY flere år vært på Forbes liste over verdens mest innovative selskaper, sier Erik Wikeby, salgssjef i ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS.

– Denne konferansen er en flott mulighet for oss for å informere om våre produkter og løsninger, samt å få tilbakemeldinger fra sluttbrukere og andre aktører. Vi er særlig interessert i tilbakemeldinger fra de som ivaretar dette fagfeltet for å høre hvordan de opplever utfordringene omkring dørmiljøet. Vi er avhengig av at de forskjellige aktørene som kommer forteller om sine utfordringer og opplevelser så vi får ivaretatt de som bruker produkter og løsninger på best mulig måte. Vi er avhengig av at aktørene har gode kunde- og brukeropplevelser fra det vi leverer av kompetanse og løsninger, og derfor er vi med på konferansen.

– Gjennom deltakelse på denne type og lignende arrangementer samt være aktive i markedet, skal vi lytte og være rådgivere med vår brede kompetanse og erfaring for å finne gode og sikre løsninger, sier Wikeby.

– Vi er opptatt av å ivareta lover og forskrifter samt at gjennomføring, oppfølging av anbefalinger gir en god brukeropplevelse med oss som aktør i markedet.

– Vi ønsker å bli brukt som rådgivere helt fra planlegging til gjennomføring og oppfølging. Etter at leveransene er gjennomført ser vi at aktørene som ønsket å benytte våre løsninger har fått gode dørmiljø- og integrerte løsninger, noe som også gir en merverdi for de som ønsker å samarbeide med oss.

Sotera leverer produkter og løsninger for utstedelse, administrasjon og bruk av sikre identiteter. Produktene er i stor grad tilknyttet adgangskontroll og dørmiljøer.

– Våre kunder er bedrifter og offentlige virksomheter som har behov for å styre hvem som har adgang til deres bygninger og lokasjoner. Dette kan for eksempel være ansatte, konsulenter og besøkende. Sotera sine løsninger sørger for at sikkerheten til virksomheten ivaretas samtidig som rett tilgang gir en god brukeropplevelse. En dør skal ikke oppleves som et hinder, men skal sørge for en god velkomst, forteller Jon Land, daglig leder i Sotera.

Konferansen er veldig interessant for Sotera for å fremme tankesettet om at fysisk sikkerhet handler om god kontroll over personer med tilgang til virksomhetens lokasjoner, på en enkel sikker og brukervennlig måte, sier Land.

Sotera er en kunnskapsbedrift
– Vi har spesialisert oss på enkelte fagområder og støtter våre partnere med produkter, løsninger og ikke minst kompetanse. RFID-teknologien som finnes i vegglesere og adgangskort er vårt spesialfelt der vi produserer ID-/adgangskort og nøkkelbrikker. I tillegg gir vi råd om valg av ulike teknologier og implementering av produkter og løsninger. Sotera tilbyr også toppsystem for håndtering av identiteter, identitetsbærere og adgangsrettigheter. Denne løsningen kobles direkte til eksisterende HR-systemer, bedriftskataloger og adgangskontrollsystemer, og er en fordel for virksomheter med flere lokasjoner og som ofte bruker ulike adgangskontrollsystemer, sier Land.

Thomas S. Preus, teknisk ansvarlig i Sotera, forteller at Sotera fører Architect adgangsleseren for dørmiljøet og langdistanseleseren Spectre for åpning av porter og bommer, primært for kjøretøy. Produktene til STid er fleksible og har høy sikkerhetsklassifisering. De passer godt med vår visjon om å levere produkter og løsninger som er basert på åpne, men sikre, standarder og som er kompatible med de fleste teknologier på markedet.

– Sotera ser at bruken av digital- og mobile ID øker, og dette vil gi bedre brukeropplevelser, sikrere og enklere adgangsstyring. Vi mener dette er elementer som vil hjelpe til å gi kunden et sikrere dørmiljø, og Sotera jobber kontinuerlig med å videreutvikle tjenester knyttet til mobile ID, avslutter Preus.

ITBAktuelt ønsker velkommen til en givende dag og til å bli bedre kjent med konferansens samarbeidspartnere, foredragsholdere og deltagere fra hele bransjen den 22.mars i Bergen, og 24.mars i Oslo.

Påmelding til konferansen kan dere gjøre HER