På bildet ser vi fra venstre, Kenneth Vik Jacobsen i Kiona og Jørund Mohn i Borg Forvaltning

Oppgraderer eksisterende bygg til å møte fremtidige klimakrav

Borg Forvaltning benytter Kionas skyløsninger:

0

– Veldig ofte kan tekniske system som allerede finnes i bygget gjenbrukes, sier Kenneth Vik Jacobsen, CCO i Kiona – det nye selskapet som ble til etter sammenslåingen av IWMAC, Egain, Cebyc og Moldeo i 2021.

Kionas programvare brukes blant annet av Borg Forvaltning, som forvalter over 100 næringseiendommer i Norge. Med Kionas skyteknologi kan Borg Forvaltning utnytte den tekniske infrastrukturen som finnes i bygget, og gjøre den like smart som et nytt system.

– Vår kjernekompetanse ligger i dag i å integrere forskjellige systemer – uansett merkevare eller alder på eksisterende teknikk, og det er nettopp det som gjør det mulig å oppgradere gamle bygg til å møte fremtidens krav. Å få integrert eksisterende infrastruktur er dessuten en forutsetning for datainnsamling, sier Kenneth Vik Jacobsen.

Men det holder ikke å bare samle data – dataene må i tillegg kunne fungere sammen for å skape noe som virkelig er nyttig.

–  Vi er eksperter på å hente opp den dataen som det er mulig å utnytte, tilføre den logikk og intelligens, og plassere den tilbake i anlegget. Denne intelligensen gjør for eksempel at bygget kan varmes opp på et gitt tidspunkt på døgnet, basert på værmeldingen, forteller han videre.
– Partnere som Borg Forvalting og BS Teknikk er typiske kunder for oss. Det er de som er ute og gjør jobben, og finner løsninger i et samspill med oss og eiendomsbesittere. Vi finner nesten alltid muligheter for store forbedringer sammen.

Mye å tjene på digitalisering av bygg
Alle bygg er avhengige av at tekniske installasjoner som lys, varme, kjøling, vann, strøm og ventilasjon – fungerer som det skal. Med ny teknologi kan dette overvåkes, kontrolleres og driftes på en måte som reduserer energibruken betydelig, noe som er helt nødvendig nå når taksonomien trer i kraft.

I næringsbygg er det for eksempel slik at hvis man har et høyt forbruk én time i løpet av en måned, betaler man for det gjennom hele perioden, uansett om forbruket ellers er lavere. En reduksjon av makstoppene kan derfor bety store besparelser.

– Dette kan gjøres ved å programmere inn en smart maksvokter som sørger for at forbruket hele tiden holder seg under de grensene som er satt, forklarer Jacobsen.

Ved å få innsikt i all data kan man også være proaktive og ta tak i avvik fortløpende. All data loggføres, og kan dermed brukes til å gjøre justeringer og forbedringer. I tillegg til energi, er det også avgjørende å få kontroll på vann og avfall.

– Smarte vannmålere gjør at vi kan oppdage lekkasjer i bygget. I et stort næringsbygg, hvor lekkasjer kan bli svært dyrt, utgjør dette et viktig element. I tillegg har vi fokus på gode løsninger for avfall og sorteringsgrad. Dette er noe leietakere er veldig opptatt av for tiden, og det er vi også̊, sier miljøleder Roger Pedersen i Borg Forvaltning.

Live-oversikt på alle bygg
Ved Borgs Forvaltnings driftssentral i Trondheim har de kontroll på alle bygg selskapet drifter, og sanntidsdata på energitilstand, varme, kjøling, vann og ventilasjon.

– Man må̊ fortsatt ut på̊ bygget med jevne mellomrom, for å ta tilsyn med tekniske anlegg og ha dialog med brukere av bygget. Men det å installere en smart løsning innebærer at intelligensen ligger i programvaren, og systemet kan hurtig fange opp tekniske avvik. Da melder vi tilbake til vaktmester på̊ bygget, som kan avverge situasjonen mye tidligere enn før, forklarer Pedersen.

Saken fortsetter under bildet:

Tom Are Theodorsen og Roger Pedersen i Borg Forvaltning sjekker teknisk rom.

Veien til effektive bygg kan oppsummeres slik:

  • Integrere de tekniske systemene som finnes i bygget, og kontinuerlig logge data i skyen.
  • Få dypere innsikt og bedre kontroll på energiforbruket.
  • Optimalisere driften og jobbe proaktivt.

Borg Forvaltning og Kiona har sammen den nødvendige tekniske tverrfaglige kompetansen til å finne den rette løsningen for ethvert bygg. Det viser også̊ de harde fakta. Kunder har erfart opptil 67 % besparelse fra forventet forbruk i enkelte uker og 43 % i gjennomsnitt over hele året.

– Erfaringsmessig ligger besparelsene på mellom 30 og 50 prosent – både i eldre og nyere bygg. Og da er det ikke snakk om store investeringer. Vi sørger for å utnytte det som allerede er i bygningen best mulig, og deretter handler det om å få satt dataen i system, sier Pedersen.

Forventer grønne bygg
Undersøkelser viser at rundt 75% av alle bygg i Europa er energi-ineffektive. Samtidig indikerer prognoser at så mye som 95% av dagens bygningsmasse fortsatt vil være i bruk om 50 år. Det betyr at optimalisering av energiforbruket vil være avgjørende for å nå klimamålene i denne sektoren.

– Vi representerer en bransje med 40 % av alle utslipp, så vi er nødt til å ha et aktivt forhold til miljø og bærekraft, konstaterer markedssjef i Borg Forvaltning, Tom Are Theodorsen.

– Stadig flere leietakere forventer at bygget skal være grønt, og banker vil i økende grad tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter ved å stille rapporteringskrav for at du skal få finansiering. Alt strammes til. Hvis du ikke har et aktivt forhold til miljø og bærekraft og den grønne bølgen som skylder over oss, så er du sannsynligvis ute av dansen om et par-tre år, avslutter han.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her