«Dørmiljø til besvær» – en viktig konferanse med stor oppslutning

22.03 i Bergen og 24.03 i Oslo arrangeres konferansen som debatterer hvordan sikre et mer velfungerende dørmiljø ved nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Med dørmiljøer forstås funksjoner som adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, sikkerhetskrav dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier.

0

22.03 i Bergen og 24.03 i Oslo arrangeres konferansen som debatterer hvordan sikre et mer velfungerende dørmiljø ved nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Med dørmiljøer forstås funksjoner som adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, sikkerhetskrav dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier.

ITBAktuelt har stilt noen av konferansens utstillere likelydende spørsmål

  • Hva representerer din bedrift innenfor dørmiljø løsninger?
  • Hvorfor er dere med på konferansen?
  • Hva vil dere i tiden fremover bidra med for at Dørmiljø i fremtiden ikke lenger skal forbli til besvær?

 

I dag presenterer ytterliggere to av konferansens samarbeidspartnere, nemlig WAGO og HRP.

– WAGO leverer løsninger som gjør elektromontasje raskere og sikrere. Vi leverer hurtigkobling for kabling til lys, HVAC, brann og nå også for dørautomatikk. Boksen med dørautomatikk gjøres prosjektspesifikk, mens kablene er standard hurtigkoblingskabler fra WAGO. Løsningen sikrer hurtig og feilfri kobling, sier Leif Midbøe, daglig leder i Wago Norge.

En dørboks vil typisk bestå av:

  • Dørautomatikk
  • Alarmovervåking
  • UPS for drift under strømstans/evakuering.

– Dørkonseptet vårt er nytt og vi ønsker å vise frem våre muligheter i et stort fagmiljø og vi ønsker selv å lære mer om problemstillingene. Våre ansatte benytter svært gjerne sin tid i dialog med kundekretsen, sier Midbøe.

– Vi har sammen med bransjen utviklet effektive løsninger for mange deler av moderne bygninger, inklusive lys, brann og ventilasjon. Vi tror de samme konsepter er velegnet også for dører. I dialog med våre kunder og deres rådgiver finner vi de gode løsningene uten besvær.

– Vi har prosjekt- og byggeledere som har spisskompetanse innen fysisk sikkerhet, velferdsteknologi, adgangskontroll, innbruddsalarm, porttelefon og brann- og rømning.

Videre har vi rådgivere som utarbeider brannkonsepter, som legger den viktigste føringen i alle prosjekter, sier Asle Kosbergløkk, direktør i HRP AS.

HRP har Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse av tekniske fag, som blant annet består av mange ITB-ressurser.

– HRP er per i dag Norges eneste FG-godkjente uavhengige rådgivningsforetak innen innbruddsikring, og kan foreta kontroller og prosjektering av sikringstiltak i henhold til FG-krav og forsikringsvilkår. Våre ITB-ressurser jobber daglig med planlegging, gjennomføring og verifikasjon av tekniske systemer. De rapporterer om at mye av hverdagen består av å avklare saker knyttet til dørmiljø, sier Kosbergløkk.

– For alle våre ITBere er dørmiljø svært viktig, men vi opplever dessverre at ikke alle aktører har forstått viktigheten av fokus på dørmiljø.

– Vår enhet for sikkerhetsrådgivning har lang og bred erfaring med relevante lovkrav, samt andre regulatoriske krav og føringer som har direkte eller indirekte påvirkning på valg av løsninger. Videre har enheten bred erfaring med å prosjektere, implementere og drifte elektroniske sikringssystemer, herunder adgangskontroll. Disse erfaringene ønsker vi nå å dele med bransjen.

– Bevisstgjøre de kritiske suksessfaktorene slik at dørmiljø ikke blir til besvær for alle involverte. Ved å planlegge dørmiljø i langt tidligere fase enn hva det nå er praksis og forståelse for, vil dette kunne forbedres betraktelig, sier Kosbergløkk avslutningsvis..

Påmelding til konferansen kan gjøres HER