Fra venstre: Lærling Emilie Lindrup Johnsen, serviceingeniør Kristian Johansen og lærling Benjamin Andersen jobber sammen med justering av byggautomasjonsanlegget på hovedkontoret til Schneider Electric på Ryen, i Oslo.

Lærlinger med en lovende fremtid

Automatikerfaget

0

Mangel på fagfolk truer det grønne skiftet. Hundrevis av tekniske stillinger utlyses, og bedrifter konkurrerer med hverandre for å rekruttere medarbeidere med fagkompetanse. Hvordan kan virksomheter selv bidra til å løse utfordringen?

– Flere aktører bør ta ansvar for å utvikle lærlinger, mener Espen Granås, og peker på de positive erfaringene til ungdommene han har ansvar for.

Espen Granaas.

Tidligere automasjonslærling Espen Granås er nå blitt leder for hele Region Øst i Schneider Electric Norges forretningsområde Digital Energy. Avdelingen leverer toppmoderne anlegg for byggautomasjon. Granås har i flere år vært ansvarlig for å følge opp lærlingene i bedriften.

– Schneider Electric er registrert som lærlingebedrift innen automatikk og har nå totalt 16 lærlinger: 13 innen byggautomasjon og tre som jobber med brann og sikkerhet, påpeker han.

Åtte jobber i Region Øst, fem i Vest og ytterligere tre i resten av Norge. Schneider Electric har vanligvis 10-12 lærlinger til enhver tid og tar gjerne imot flere:

– Vi tar ansvar for utviklingen av unge automatikere og tar sikte på å få dem til å bli en del av teknikerteamet vårt, som håndterer mange byggautomasjon-prosjekter overalt i Norge, sier han.

Aktivitetene og utviklingen av unge automasjonslærlinger i Schneider Electric tilsier at deres utvikling – med alle de nødvendige forholdsreglene – har foregått normalt gjennom de siste to årene med pandemi.

Et samarbeid på tvers av fag, alder og kjønn
– Lærlingene i denne generasjonen tar lett eierskap og ansvar for sin egen jobb og utvikling, de sklir lett inn i teknikerteamene våre og er veldig lærevillige. De jobber nå spredt i ulike prosjekter, sammen med fagfolk i ulike aldre og med forskjellig bakgrunn, sier Granås.

Blant lærlingene stråler blikket til den eneste jenta i flokken, Emilie Lindrup Johnsen, som startet i Schneider for nesten to år siden og snart tar fagbrev:

Emilie Johnsen.

– Jeg er eneste kvinnelig lærling i Schneider Electric, men det finnes også en annen jente som nå har blitt tekniker, sier Emilie.

– Jeg var eneste jente i klassen min, og det var egentlig helt greit – faktisk litt morsomt.

– Jeg ble kjent med Schneider Electric, som alle andre lærlingene, gjennom håndteringen av komponenter fra Schneider på skolen.

Men hun startet i denne bedriften gjennom et bevisst valg.

Velfungerende automasjon for energibesparelser og trivsel
Schneider Electric har en spennende misjon – å være en digital partner for å hjelpe virksomheter å spare energi og ressurser:

– I forbindelse med søknadsprosessen undersøkte jeg om ulike lærlingebedrifter. Schneider virket spennende, for min del spesielt på grunn av de faglige utfordringene. Man vet selvfølgelig ikke presist hva man går til, men nå kan jeg påstå at alt jeg driver med, er interessant, spesielt feilsøking. Jeg har utviklet meg mye inne dette faget. Nå vet jeg hvordan jeg skal takle ulike situasjoner, sier hun stolt.

– Jeg kan se hvor viktig automasjonens bidrag er i det store perspektivet: det hjelper med å spare energi og øke komforten i bygg. Det er viktig både for byggeierne og for brukerne, understreker hun.

Karriereutvikling
Granås er klinkende klar om at bedriften både har behov for unge teknikere og kan by på opplæring og karrieremuligheter. Han er dessuten overbevisst om at læringer utgjør en rikdom for selskapet på flere måter:

– Lærlinger lærer av oss, og vi lærer definitivt mye av dem! For eksempel perspektivet på livet. De takler endringer lettere og utvikler seg fortere enn oss, sier han.

– Vi misunner dem deres fleksibilitet og åpenhet med tanke på å evnen til å ta til seg ny kunnskap og til å inkludere.

Lærlingene opplever på sin side at de har følt seg velkommen i bedriften:

– Det har jeg merket i større grad i Schneider enn i andre bedrifter hvor jeg har blitt utplassert tidligere, sier Emilie Lindrup Johnsen.

Erlend Hadsel Berger Johnsen.

Erlend Hadsel Berger Johnsen har nå jobbet i Schneider Electric i et og et halvt år:

– Det tette samarbeidet med teknikere fra både elektro og automasjon har skapt et nytt og videre perspektiv rundt vårt arbeid.

– At alderen er forskjellig ser vi bare på som en fordel; vi setter pris både på den praktiske, faglige kompetansen til eldre kolleger og teknikernes erfaring med livet generelt, sier han.

– Det gjør jo hverdagen vår mer lærerik.

Ser fort resultatene av det de gjør
Morten Skogli ble kjent med Schneider gjennom sin lærer på Strømmen videregående. Han ble først utplassert på industriautomasjon, men han har i ni måneder jobbet som lærling innen byggautomasjon:

– Prinsippene er de samme. Mest spennende er det å jobbe med ombygging av automatikk for ventilasjonsaggregater, sier Morten.

– Da merker vi fort effekten etter justeringene.

Han tenker på luftkvaliteten, altså verdiene på CO- innhold og temperatur:

– De varierer veldig etter at vi har grepet inn. Der ser du lett sammenhengen mellom faget vårt og det omverdenen forventer av oss.

– Sant det, men noe som har slått meg er at temperaturfølelsen hos brukeren stort sett ikke samsvarer med virkeligheten, avslutter Emilie med en god latter.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her